Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

30 vuotta sitten 21. ja 27.3.1991

21.3.1991

*Valkealan kirjastossa jär­jestettiin lukusunnuntai. Ta­pahtuma toi esiin ajatuksen pääkirjaston laajennetuista au­kioloajoista viikonloppuisin. Huhtikuun alusta kirjasto on­kin tarkoitus pitää auki myös lauantaisin. Videokasetteja on lainattavissa parisenkymmen­tä.

*Vuohijärven uutuuttaan kiiltävät neuvolatilat otettiin käyttöön. Syksyllä on tarkoi­tus järjestää kerran viikossa lääkärinvastaanotto. Neuvolan arkipäivään tulee kuulumaan esimerkiksi kouluterveyden­huolto.

*Kansallispukuiltamissa Se­länpäässä esiintyi esimerkiksi Tanhuseura Kasareikka Kuu­sankoskelta. Musiikissa oli pe­rinteistä ja poppia, kuten Anna Hanskin listahitti Kotiviini.

*Leikkipolulla sijaitsevan Kirkonseudun päiväkodin har­jannostajaisia vietettiin. Juh­lassa esiintyi lapsiryhmä Joke­lan päiväkodista. Päiväkotiin tulee yksi alle 2-vuotiaiden ryhmä ja kaksi 3-6 -vuotiai­den ryhmää. Tontilla on kokoa 5427 neliötä. Hankkeen kustannusarvio on noin viisi miljoonaa markkaa.
Valkialain: -Kyl aika tavaram perii.

27.3.1991

 *Jokelan pelastusaseman vihkiäisissä oli juhlapuhuja­na sisäasiainministeriön pelas­tusosaston toimistopäällikkö Veikko Peltonen. Hänen mu­kaansa eri kuntien palokuntia on varauduttava käyttämään yhdessä nykyistä kiinteämmin, vaikka hallinnollinen tulosajat­telu ei suoraan olisikaan sovel­lettavissa palo- ja pelastustoi­meen.

*Utin kuljetuslentolaivueen helikopteria hyödynnettiin on­nettomuustilannetta kuvan­neessa yhteistoimintaharjoituk­sessa. Vihkiäisjuhlan yleisön näkemässä harjoituksessa oli mukana paikallisten palokun­talaisten ja kuljetuslentolaivu­een lisäksi miehiä ja kalustoa Kouvolan palolaitokselta.

*Pihlajasaaren kyläkauppaan ei enää vapun jälkeen pääse. Kauppa palvelee vielä tiistaista perjantaihin 9-17 ja lauantaisin 9-13. Väestörekisteritietojen mukaan kylän asukasmäärä oli 180, mutta on nyt kymmenen vuoden aikana laskenut luke­maan 113. Osa kaupoista muu­tetaan Saleiksi. Anttilan, Selän­pään ja Tirvan kyläkaupoissa karsitaan kustannuksia, mutta ne jatkavat entisellään.

*Juha Niemi on Valkea­lan vuoden maaseutuyrittäjä. 27-vuotias Juha ansaitsee lei­pänsä sikataloudesta ja turve­tuotannosta. Sikalassa on pai­kat 18 emakolle, 90 lihasialle sekä 30-40 porsaalle. Turve­tuotantoa Juha harjoittaa omil­la 20 hehtaarin mailla. Tilan peltopinta-ala on 31 hehtaaria, josta 10 on vuokramaita.

*Valkialain: -Huutaa kum mustalaiset satehes.

Koonnut: Janne Kousa

Jaa artikkeli: