Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Arvostan sinua

Naistenpäivää vietetään 8.3.2021. Pyysimme sen kunniaksi näitä upeita naisia kertomaan heille itselleen tärkeistä, tai arvostamistaan naisista.

 Marita Toikka , Kouvolan kaupunginjohtaja

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka

Ihailin erityisesti lapsena ja nuorena Helvi Sipilää. Hän oli presidenttiehdokkaa­na 80-luvun alussa, kun aloi­tin koulun, ja äänestin häntä luokkamme harjoitusvaaleissa. Kaikki muut luokan äänet me­nivät Johannes Virolaiselle.

Seurasin hänen uraansa lapse­na ja nuorena sillä kyvyllä, mitä varsinkin alle 10-vuotias lapsi ymmärsi. Halusin lakimieheksi ja pe­rustin noin 10-vuotiaana Nais­asianaiset ry:n kolmen kaverini kanssa.

Sen säännöt löytyvät toden­näköisesti lapsuudenkodin va­rastoistani edelleen. Virallis­ta rekisteröintiä ei yhdistyksen osalta tehty.

Edelleen minua innostaa Hel­vi Sipilän työssä hänen elä­mänpolkunsa maanviljelijän tyttärestä lakimieheksi, vara­tuomariksi, sekä kansallisen ja kansainvälisen tason vaikutta­jaksi. Sipilä yhdisti uran ja per­heen ja rikkoi omana aikanaan lasikattoja helpottamaan naisten urakehitystä, sekä työn ja per­heen yhteensovittamista nyky­päiviin asti.

Arvostan hänen rohkeuttaan ja ennakkoluulottumuuttaan oma­na aikanaan ja näen, ettei yhteis­kuntamme olisi näinkään tasa-arvoinen ilman vahvoja naisia edellisillä vuosikymmenillä.

Annina Rubinstein , Kouvolan Teatterin näyttelijä:

Annina Rubinstein. Kuva: Sanna Kaesmae

Minulle tuli heti mieleen Aira Samulin. Hä­nellä on ollut todella rankka elämä. Hän on joutunut kokemaan sodan, perheväkival­taa, ja suuria vastoinkäymisiä elämässään. Aira on jaksanut kaiken sen keskellä pitää mielettömän posi­tiivisen asenteen. Hänellä riittää aikaa ja energiaa auttaa ihmisiä.

Hänelle on myönnetty Suo­men Mielenterveysseuran Mie­lenterveyspalkinto perheväki­valtaa ja mielenterveyshäiriöitä käsittelevästä Auringonpimen­nys-teoksesta. Aira on ollut aktiivinen kun­nanvaltuustoissa, eri säätiöissä ja lautakunnissa. Hän on tietys­ti tunnettu myös perustamas­taan tanssikoulusta. Pidän häntä yhtenä niistä, ketkä ovat dis­kotanssin yleensä tuoneet Suo­meen.

Koen, että Aira on halunnut tuoda ihmisille viihteen, ilon ja kepeyden kautta helpotusta. Vielä 94-vuoden iässäkin hänel­lä on pilke silmäkulmassaan. Viime vuonna hän teki upean koronatanssin, joka levisi so­messa. Ihailen hänen tapaansa kääntää vaikeat tilanteet mieles­sään positiiviseksi.

En tunne häntä kovin hyvin, mutta StepUp -tanssiryhmässä ollessani pääsin kokemaan sen mielettömän positiivisen tun­nelman, hänen astuessaan huo­neeseen. Hän oli upea näky ajaessaan keltaisella urheiluautollaan kor­kokengissä. Hänellä on hauskan nuorekas elämänasenne.

Hänestä on tullut positiivisuu­den, yritteliäisyyden ja toisten auttamisen symboli. On hienoa, että häntä on palkittu matkan varrella hänen saavutuksistaan. Airassa on sellaista vahvuutta ja iloa, mitä kaikki naiset voivat ammentaa.

 Amanda Kareenkoski, Yrittäjä, graafinen suunnittelija ja tapahtumatuottaja

Amanda Kareenkoski

Nyt oli vaikea valinta. Lähdin miettimään asi­aa siltä kannalta, mitä luoteenpiirteitä yleensäkin ihai­len ihmisissä.

Ihailen rohkeutta, intohimoa ja uskallusta. Totesin, että kaik­ki minun ystäväni ovat sellaisia. Ihailen sitä, että henkilö pystyy tekemään vaikeitakin ratkaisu­ja, joita pitää omalle elämälleen tärkeinä.

Pienen pohdinnan jälkeen päädyin laulaja, muusikko, sa­noittaja ja näyttelijä Paula Ve­salaan. Hän ei pidä itsestään kovaa meteliä, mutta on monel­la tavalla hyvin lahjakas. Hän on saavuttanut elämässään pal­jon. Mielestäni hän ansaitsee ja saakin arvostusta monelta tahol­ta.

Paula Vesala vaikuttaa myös hyvin älykkäältä henkilöltä. Hän on tullut vahvasti esiin kulttuu­ri- ja musiikkitoimijoiden tilan­teesta, tehden sen fiksusti. Hän esittää asiat rauhallisesti ja on ottanut selvää asioista.

  • Laura Parkko
Jaa artikkeli: