Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Eläväinen Utti

Valkealan Sanomien kyläkierroksen seuraavana kohteena oli Utti.

 Sovimme Susanna Ra­simuksen kanssa tapaa­misen Utin ABC:lle. Se on Suomen ensimmäinen ABC-liikennemyymälä, ja se avattiin Valtatie 6:n varrelle joulukuus­sa 1998.

Susanna Rasimus on Valkea­lasta kotoisin ja nyt paluumuut­tajana uttilainen jo 15 vuoden ajan. Koulu ja elämä vei hänet muutamiksi vuosiksi eri puolel­le Suomea, kunnes tuli aika pa­lata kotikulmille.

Ajatuksena oli muuttaa van­hempien lähelle Niinistöön, mutta ensin alun perin väliaikai­seksi kodiksi löytyi talo Utista. Kävikin niin, että perhe ihastui Uttiin, ja siitä on tullut heille ra­kas kotipaikka.

Utti on täynnä historiaa

Utin linnoitus oli osa Venä­jän keisarikunnan 1700-luvulla rakentamaa Kaakkois-Suomen linnoitusjärjestelmää. Kesäisin linnoituksella kasvaa värikkäät kukkakedot ja siellä on mukava käydä tutustumassa alueen his­toriaan vaikka piknikin lomassa.

Puolustusvoimat on korjan­nut päälinnoituksen muureja 1960-luvulta lähtien. Museo­viraston vuoden kestävät kun­nostustyöt aloitettiin 1983. Seu­raavat kunnostustyöt aloitettiin 1992 ja ne saatiin valmiiksi syk­syllä 1996.

Puolustusvoimien toiminta ei toki ole alueella pelkästään his­toriaa, vaan kylän äänimaise­maan kuuluvat helikopterien ja lentokoneiden äänet.

Utin jääkärirykmenttiin on keskitetty maavoimien erikois­joukkotoiminta, puolustusvoi­mien helikopteritoiminta, sekä näitä kahta tukevat toimialat.

Palkattua henkilöstöä varus­kunnassa on jopa 400. Ryk­mentin kokoonpanoon kuuluvat esikunnan lisäksi Erikoisjääkä­ripataljoona, Helikopteripatal­joona, Tukikomppania ja Huol­tokeskus.

Uttilaisia ei lentomelu häi­ritse. Se kuuluu kotipaikan ää­nimaisemaan. Kun Susanna oli ensimmäisiä kertoja Utin kodis­saan, taivasta halkoi Hornet.

– Luulin, että tuli ukkonen, Susanna nauraa.

Vesille

Utin Vennan uimaranta on etenkin lapsiperheiden suosios­sa. Sen matala ja sileähiekkai­nen ranta sopii pienemmille­kin. Haukkajärvellä on kauniit maisemat, ja rannan koivut hei­jastuvat tyyneen veteen. Uima­rannalta löytyvät pukukopit ja rannan sivussa olevat keinut ovat ahkerassa käytössä.

Kuuma kesäpäivä oli ihanteellinen Sagan ja yksisarvisen uintiretkelle.

Rannalla näkyykin ihmisiä nauttimassa lämpimästä kesä­päivästä, mutta tungosta ei ole.

Kouvolalainen Saga Monto­nen on käynyt tänä kesänä jo monta kertaa Vennan rannassa uimassa. Hän kertoo sen olevan yksi hänen lempiuimarannois­taan.

Pysymme vesiteemassa ja jat­kamme matkaa kohti kylän ve­nerantaa.

Kuivalan osakaskunnan yh­teisrannassa on Tuomon tupa, jossa voi käydä grillailemassa eväitä. Venerannassa on pitkä laituri, jonka päässä on kutsu­van näköinen penkki. Siinä on varmasti mukava ihastella mai­semia kesäiltoina.

Myös Susannan perheellä on venepaikka Kuivalan rannassa. Sieltä pääsee piipahtamaan ve­neellä vaikka Tarhajärvelle, tai Rapojärvelle. Susanna kävisi mielellään veneilemässä ja ka­lastamassa enemmänkin, kuin mihin aika riittää.

– Kuivalan osakaskunta vuok­raa venepaikkoja ja heidän kaut­taan saa myös kalastuslupia.

Kulttuuria

Lähellä venerantaa sijaitsee Kuivalan Nuorisoseurantalo. Tiloissa toimii myös Uusi Teat­teri Utti. Siellä on saatu vuosien varrella seurata monia viihdyt­täviä näytelmiä.

Teatteri on tehnyt yhteistyötä myös Utin koulun kanssa. Lap­set ovat olleet narikassa töissä, ja saaneet siten kerättyä vähän leirikoulutoimintaan rahaa.

Oma koulu

Valtatie 6:n eteläpuolella si­jaitsevat Utin koulu ja päiväko­ti. Vuonna 1995 valmistuneessa koulun laajennusosassa sijaitsee 280 m2 kokoinen liikuntasali. ja sen yhteydessä on välinevaras­to ja kiinteä korotettu näyttämö.

Koulussa on luokkia eskari­laisista kuudenteen luokkaan asti. Viereisessä päiväkodissa käy 1-5-vuotiaita lapsia.

Susanna kertoo, että Utti on suosittu lapsiperheiden asuin­paikkana. Tulijoita olisi enem­mänkin, jos tontteja olisi tarjol­la.

Susanna löysi kirjastoautosta Heimo Pohjolaisen kirjan Wanhan Walkealan Walokuvia. Taustalla Janne Dufva.

Pysähdymme ihastelemaan koulun pihalla olevia leikki- ja kiipeilypaikkoja. Samalla pi­haan kaartaa kirjastoauto Tesau­rus.

Kesäaikaan kirjastoauto py­sähtyy Utin koulun pihalla ilta­pysäkillä kahden viikon välein.

– Asiakkaita on käynyt pal­jon, nyt kun päästiin taas muu­taman kuukauden pakollisen tauon jälkeen liikkeelle, kirjas­toautonkuljettaja-virkailija Jan­ne Dufva kertoo.

Aktiivisia yhdistyksiä

Utissa toimii kyläyhdistyksen ja nuorisoseuran lisäksi paljon muitakin yhdistyksiä. Kylältä löytyy marttayhdistys, partio­toimintaa, MLL Utin Seudun yhdistys, sekä tietysti sotilasko­tiyhdistys.

Kouvolan-Utin Sotilaskotiyh­distys ry:n juuret ovat vuon­na 1922 perustetussa Kouvo­lan Sotilaskotiyhdistyksessä ja vuonna 1935 perustetussa Utin Sotilaskotiyhdistyksessä. Vuon­na 2002 nämä kaksi yhdistystä löivät hynttyyt yhteen ja yhdis­tyivät Kouvolan-Utin Sotilasko­tiyhdistykseksi.

Utin Pilvenveikot ry on vuon­na 1937 perustettu partiolippu­kunta, jonka pääasiallisena toi­minta-alueena on Utin kylä ja sen lähialueet.

Lippukunnassa toimii viisi eri ryhmää, jotka toteuttavat partio-ohjelmaa. Lippukunnan toimin­ta koostuu ikäkausiryhmien ko­koontumisista, retkistä, leireistä, erikoistapahtumista ja UttiHalli vuoroista. Utin Pilvenveikot ry tekee tiivistä yhteistyötä Valkea­lan seurakunnan kanssa, joka on lippukunnan taustayhteisö.

Skydive Finland ry on Suo­men suurin laskuvarjokerho. Se perustettiin 2013 kun Utin Laskuvarjokerho ja Suomen Laskuvarjokerho yhdistyivät laskuvarjotoiminnan lakattua Helsingistä ja Suomen Lasku­varjokerhon siirryttyä koko­naan Utin lentoasemalle. Skydi­ve Finland on hyppymäärältään selkeästi Suomen suurin kerho noin 15000 hypyn vuositasolla.

Susanna muistelee, kun hän oli mukana Utin MLL:n kanssa järjestämässä Utti-hallille Anna Abreun konserttia. Hän päätti konserttia edeltävänä iltana läh­teä vielä koiran kanssa lenkille katsomaan, että hallilla on kaik­ki kunnossa suurta konserttia varten.

– Sieltä löytyikin jo kaksi 15-vuotiasta tosifania oven ta­kaa odottamasta. He halusivat ehdottomasti olla ensimmäisiä paikalla. Hommasimme heille sitten vähän varusteita yöpymis­tä varten, Susanna nauraa.

Kylällä on tosiaan palveluita laidasta laitaan. Liikennemyy­mälästä löytyy kauppa, ravin­tolat ja apteekki. Tyrrin am­pumarata on monien seurojen suosima.

Utista löytyy myös kuivan­maan matonpesupaikka. Utissa kulkee hyvät pururadat ja Val­tatie 6:n viertä seuraava pyörä­tie on monien liikkujien käytös­sä. Siellä viilettää polkupyöriä, sekä rullasuksilla- tai luistimilla eteneviä.

Utti-hallissa on hyvin varus­teltu kuntosali. Hallin vieres­sä on jääkiekkokaukalo, jonka reunalla on lämmitetyt puku­huoneet. Juhlatilatkin löytyvät omalta kylältä, kun tarjolla ovat Nuorisoseuran tilat, sekä yk­sityisomistuksessa oleva Utin kerho, jota voi vuokrata.

Suosittelen poikkeamaan Val­tatie 6:lta ja tutustumaan Utin maisemiin. Lähes heti valtatieltä poistuessa alkaa näkyä kauniita peltomaisemia ja pientaloalu­eita. Veden ääreen halutessaan löytyy valinnanvaraa rannoissa.

– Utti on lintukoto. Täältä löytyy lähes kaikki mitä tarvi­taan, Susanna toteaa.

Artikkelin aloituskuva: Ilmavoimien kaatuneiden muistomerkki, jonka pronssinen kotka on virolaisen taiteilijan Kalju Reitelin tekemä.

  • Laura Parkko
Jaa artikkeli: