Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Hiilineutraalimmaksi kunnaksi

Hiilineutraalimmaksi kunnaksi

Yleisöä

janne
Su, 24.02.2019 – 18:52

Mikä meitä estää tekemästä Kouvolasta hiilineutraalin? -keskustelutilaisuus järjestettiin Porukkatalolla. 

 

Keskustelutilaisuus hiilineutraaliudesta oli kaikille avoin. Yhdessä luotu ymmärrys hyödyntää Kouvolan kaupungin parhaillaan päivitettävää ympäristösuunnitelmaa ja Kymenlaakson liiton Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan laatimista.

Keskustelun järjesti Pohjois-Kymen Kasvu ry yhteistyössä kestävän kehityksen Kerkko-verkoston ja Kouvolan kaupungin yhteisöllisyyden edistämisen kanssa. Keskustelu liittyi Sitran koordinoimaan Erätauko-päivään. 

Erätauko-päivän keskustelujen alustuksen videossa puhui Sitran ilmastoratkaisuasiantuntija Tuuli Hietaniemi. Hän avasi videolla ilmastonmuutoksen tilannetta ja raotti ovea ratkaisuiden maailmaan.

 

Kouvolassa kuultua

Kouvolassa keskuteltiin, millaisia kokemuksia ja näkemyksiä yleisöllä on. Mitä esteitä tällä hetkellä on, ettei Kouvolasta tehtäisi välittömästi hiilineutraalia kuntaa. 
Yksilöjen omat kokemukset hyödyttävät kaikkia. Tavoitteena oli keskustelua, joka auttaa jokaista ymmärtämään kokonaisuutta.

Alustusvideo pohjusti keskustelua, joka sai paljon tilaa. Yksin ei siis tarvinnut jäädä ilmastoasioita pohtimaan. 

Elämme kasvuun tähtäävässä maailmassa. Teollisen vallankumouksen päästyä käyntiin lähti kulutus vauhtiin. Käyrä toisensa jälkeen on ampaissut pilviin. Kulutuksen myötä ovat nousseet kasvihuonekaasupäästöt. 

Luonnon monimuotoisuus vähenee rajusti. Merissä kalakannat ovat romahtaneet. Olemme ennennäkemättömän suuren haasteen edessä. Tulevilta sukupolvilta on lainattu todella rankalla kädellä hiilibudjettia. 

Ilmastonmuutoksen myötä luonnonkatastrofien määrä on noussut. Mitä hitaammin torjutaan ilmastokriisiä sitä kalliimmaksi kulut nousevat. Ilmastokriisi aihettaa valtavaa haittaa ja inhimillistä kärsimystä. 

Kulutuskulttuurin on muututtava. Esimerkiksi teräksen, muovin, alumiinin ja sementin kiertotalous vähentäisi paljon päästöjä.   

Moni kunta on asettanut tavoitteen hiilineutraaliudelle vuodelle 2030. Suomen tavoite on kuitenkin vasta vuodessa 2045. Kestäväksi tasoksi hiilijalanjäljelle katsotaan noin kymmenesosa nykyisestä 10 300 kilosta henkeä kohden.  

Asenneilmapiirissä on huomattu muutosta. Keskustelussa tuli esiin, ettei enää kuule viherpiipertäjä-nimitystä, vaan ympäristöasiat huomioidaan aiempaa vakavammin. Keskusteluissa pohdittiin myös yksilötasolla, mikä estää tekemästä tarvittavaa muutosta. 

 

Tietoa
Osa muutoksista on peruuttamattomia, jos asioita ei paranneta riittävän nopeasti.

 

Suomessa keskusteltiin

Keskusteluja ilmastoystävällisyydestä ja hiilineutraalisuudesta järjestettiin 29. tammikuuta eri puolilla Suomea Lappia myöten. 
Helsingissä etenkin oli monia tilaisuuksia. Nuoren Voiman Liitto pohti esteitä lentomatkojen vaihtamisesta lukumatkoihin Helsingissä. Syklin yhdessä Helsingin seurakuntayhtyhmän järjestämässä tilaisuudessa mietittiin esteitä  kirkkojen energiatehokkuuden parantamiselle. Kohtuukulutuksen Lelutohtorit puhuivat kestävien ja kohtuullisten valintojen puolesta. 

Kanssala, Helsingin Diakonissalaitoksen ja Helsingin kaupungin kansalaistoiminnan välityskeskus, pohti ilmastoahdistuksesta ilmastotoivoon pääsemistä. 

Aktivistimummot pohtivat Espoossa, millaisin teoin ja viestein he voisivat helpottaa lasten ja lastenlasten ilmastoahdistusta.
Korkeasaaren Karhulinnan Karhusali, Lahden kaupunginkirjaston auditorio, Savonlinnan Kulttuurikellari ja Teatterikorkeakoulu kertovat osaltaan siitä, että ilmastokysymykset puhuttavat eri aloilla työskenteleviä ja opiskelevia. 

 

 

Muutoksia
Muutos lähtee sekä yrityksistä, että yksityishenkilöistä. 

Koontia

Keskustelutilaisuuteen Kouvolassa osallistui 23 henkilöä. Uusi tapa toimia -hankkeen projektipäällikkö Tanja Rautavirta Pohjois-Kymen Kasvusta lähetti osallistujille koontia illan annista. 

Keskusteluja tarvitaan lisää ja niihin toivotaan kaikkia mukaan, myös päättäjiä. Kuntalaisena ja kansalaisena pitäisi tuoda esille omasta mielestä tärkeitä asioita, annettuja vaikutuskanavia käyttäen. 

Kansalaisten kannattaa toistuvasti lähettää ilmastomuutoksen hillintään liittyviä viestejä esimerkiksi luottamushenkilöille ja kuntien johtaville virkamiehille sekä kirjoittaa lehtiin.   

Idätys ja versotus nähdään tärkeinä asioina. Laitoksissa täytyy lisätä kasvisruokia.  

Kouvolan hiilineutraalius vaikuttaa maineeseen ja markkinointiin. Lähimatkailua voisi mainostaa spektaakkelimaisesti ympäri Suomea ja maailmaa. 

Monimuotoisuuden lisäämisen keinot täytyy saada kansan tietouteen. 

 

Sitra ja kilpailu

Kymenlaaksossa on kaksi biokaasulaitosta: Haminan Energia Oy, Virolahdella (2015, ei lietteitä mukana) ja Kymen Bioenergia Oy, Kouvolassa (2011, biokaasua syötetään Gasumin maakaasuverkkoon). Suunnitteilla on lisäksi Eco Protech Kotkaan ja oma biokaasulaitoksensa kasvavalle elintarvikealan yritykselle Kaslink Food Oy:lle Kouvolaan. Biokaasuautoja on esimerkiksi Kymenlaakson Jätteellä ja Kouvolan kaupungilla. Biokaasun hyödyntämisen lisääminen on mahdollista. 

Tilaisuudessa syntyneet oivallukset toimitettiin myös Sitralle (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto). Sitra on tulevaisuustalo. Sen tehtävänä on parantaa Suomen hyvinvointia ja kilpailukykyä.

Eduskunta perusti Sitran lahjaksi 50-vuotiaalle Suomelle. Ensimmäinen tutkimushanke liittyi ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen. 
Hiilijalanjäljen vähentäminen kannattaa myös taloudellisesti. Kokeilunpaikka-sivustolla löytyy lisätietoa kilpailusta, jolla etsitään keinoja hiilijalanjäljen puolittamiseen. Uusia ratkaisuja etsitään esimerkiksi kestävän paikallisen kuluttamisen edistämiseen.

Jo alkaneen ja vielä muutaman päivän maaliskuun puolellakin auki olevan haun ensimmäiseen vaiheeseen on varattu kokeiluille 75 000 euroa, 5000 euroa kokeilua kohden. Lisäksi syksylle on varattu jatkokehittämiseen 25 000 euroa.

• JK 

 

Hiilijalanjälki
Suomalaisten hiilijalanjäljen pitäisi olla murto-osa nykyisestä, ollakseen kestävällä tasolla. 

 

 

Jaa artikkeli: