Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Hoito parantaa tuottoa

Taimikonhoito turvaa tulevaisuuden hakkuumahdollisuudet. Puulla on nyt hyvä kysyntä.

-Juuri nyt on hyvä aika laittaa taimikonhoitotyöt vireille, kehottaa Metsä Groupin Valkealan alueella toimiva metsäasiantuntija Matti Vesanen.

Oikea-aikaisesti ja laadukkaasti toteutettu taimikonhoito pitää taimikon ripeässä kasvussa ja lisää metsän tuottoa parhaimmillaan lähes 50 prosenttia. Taimikonhoidolla turvataan tulevien vuosien hakkuumahdollisuudet ja varmistetaan, että suomalaisella metsäteollisuudella riittää raaka-ainetta myös tulevaisuudessa. Kun taimikonhoidot tehdään hyvin ja ajallaan, pääsee metsänomistaja aikaisemmin ensiharvennuskaupan tekoon, hän täydentää.

Taimikonhoito on palkitseva investointi, sillä sen tuottoprosentti on istutuskuusikoissa noin viisi ja kylvömänniköissä jopa yli kuusi prosenttia ilman Kemera-tukea. Yksityismetsänomistaja voi saada taimikon varhaishoitoon (vähintään 1 ha) ja nuoren metsänhoitoon (vähintään 2 ha) valtiolta Kemera-tukea. Kun Kemera-tuki otetaan huomioon, sijoitetun pääoman tuotto nousee jo lähemmäs kymmentä prosenttia.

-Jos taimikonhoito syystä tai toisesta viivästyy, nousevat kustannukset 10-15 % vuodessa. Siksipä työt kannattaa tehdä ajallaan, joko itse tai vaikka Metsä Groupin metsäammattilaisen avustuksella, Matti Vesanen vinkkaa.

Varhaisperkaus tehdään, kun havupuutaimikko on noin metrin mittaista ja lehtipuuvesakko on venähtänyt sitä pidemmäksi. Toimenpiteellä varmistetaan taimikon kasvu ja estetään puustovauriot, joita muutoin syntyisi ylitiheässä metsässä.

Metsäasiantuntijat muistuttavat metsänhoitotöiden tärkeydestä. Seppo Kattelus toimii Kouvolan itäosassa, Matti Vesanen Valkealassa ja Nicolas Vollar Jaalassa.

Taimikonharvennuksella tarkoitetaan metsänhoitotyötä, jossa taimikosta poistetaan huonolaatuiset ja vähempiarvoiset puut. Lisäksi taimikkoa harvennetaan, jotta taimikon arvokkaimpien puiden kasvu jatkuu ripeänä. Kuusikoissa harvennus on hyvä tehdä 3–4 metrin ja männiköissä 5–6 metrin pituudessa. Taimikonharvennuksen ansiosta ensiharvennushakkuun taloudellinen kannattavuus paranee merkittävästi.

Kaiken kaikkiaan puukauppa käy nyt hyvin ja painopiste on kesäkorjuukelpoisissa kohteissa. Puukaupalla pystyy rahoittamaan tarvittavia metsänhoitotöitä, jolloin ei tarvitse erikseen huolehtia taimikonhoitolaskun maksusta.

Artikkelikuva: Metsäasiantuntija Matti Vesanen esittelee palstaa, jolta metsuri on vapauttanut havutaimet lehtipuuvesakosta.

Jaa artikkeli: