Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Kajo liikuttaa nuorten avustuksella

Valkealan Kajo palkkasi neljä kesätyöntekijää Kouvolan kaupungin kesätyöseteleiden avulla.

Valkealan Kajon puheen­johtaja Paula Mäkelä ja seuran aktiivijäsen Suvi Kalliomäki haaveilivat jo viime vuonna kesätyöseteleiden avulla palkatuista työntekijöis­tä. Silloin kuitenkin loppui yk­sinkertaisesti aika kesken.

Tänä vuonna oltiin hyvissä ajoin liikenteessä. Kalliomäki selvitti kaupungilta, mitä kesä­työseteli käytännössä tarkoittaa yritykselle, tai yhdistykselle.

Tänä vuonna Kajolla on ennä­tysmäärä lapsia mukana toimin­nassa. Noin 120 alle 13-vuotias­ta on huima määrä.

Kesätyöntekijöille oli siis sel­keä tarve kesän ollessa yleisur­heilun kulta-aikaa. Kaupungilta saatiin hyvät ohjeet asian edistä­miseen ja kesätyösetelien käyt­töön.

Mäkelä aloitti seuran puheen­johtajana vuoden vaihteessa. Hänellä oli heti selkeänä tavoit­teena saada työllistettyä nuoria seuraan.

– Meillä oli kaikki palikat kasassa ja julkaisimme hakuil­moituksen. Hakemuksia tuli yli kymmenen kappaletta, Mäkelä kertoo.

Kaikki työllistetyt ovat tuttu­ja ennestään. Prosessi oli sekä seuran, että palkattujen nuorten mielestä helppo.

– Työpaikat laitettiin hakuun jo ennen kesätyösetelien hakua, jotta nuoret pääsivät heti hake­maan kesätyöseteliä.

Kesätyöseteli mahdollis­taa nuoren työllistämisen 1.6.-31.8.2021 välisellä ajalla. Ka­jossa tämä tarkoittaa, että työt kestävät reilun kuukauden. Ke­sätyösetelin saajalta velvoite­taan 60 tuntia töitä.

Kajoon löytyi työntekijät hel­posti. Urheilullisten hakijoiden joukosta töihin palkattiin Nan­na Rauos, jonka omana lajina on maastohiihto.

Erin Helenius harrastaa ka­tutanssia ja crossfitia. Ala-as­teikäisenä Erin pelasi Kajossa monta vuotta jalkapalloa.

Iikka Mäkelä kertoo olevan­sa peruskuntoilija, ja hänellä päälajina on pyöräily. Hän on pelannut aiemmin aktiivisesti myös salibandya.

Nämä kolme nuorta vastaavat Sisu- ja Into-ryhmistä, joissa harrastajina ovat Kajon pienim­mät lapset.

Neljäs kesätyöntekijä on Pat­rick Haga, ja hän on apuohjaa­jana vanhempien lasten ryhmis­sä. Harjoituksia on kolme kertaa viikossa. Patrick itse harrastaa jalkapalloa, breakdancea ja ke­honrakennusta.

Kukaan näistä nuorista ei ol­lut ehtinyt miettiä muita kesä­töitä, kun Kajon työpaikat tuli­vat hakuun.

Kajo oli kaikille luonteva ja mieluinen vaihtoehto. He totea­vat, että on mukavaa olla töissä, ja silti riittää myös vapaapäiviä, jotka tulevat tarpeeseen tällai­sen vuoden jälkeen.

– Homma on niin mukavaa, ettei tämä tunnu oikeastaan edes työltä, Erin nauraa.

Nuoret toteavat, että lasten kanssa on hauskaa puuhata ja pelailla. Tarkoitus onkin, että lapset pääsevät kokemaan lii­kunnan iloa, samalla kun oppi­vat uusia taitoja.

Pienillä harjoittelu tapahtuu suurelta osin leikkien muodos­sa, mutta vähän isommat keskit­tyvät myös tekniikkarajoituk­siin. Leikkisyys on silti mukana.

– Pysyy rento meininki, eikä tähtäimessä ole vain kilpailume­nestys, Patrick sanoo.

Toiveena ja tavoitteena on, että liikunnasta tulee lapsille elämäntapa.

Kesätyösetelien avulla palkat­tujen nuorten lisäksi Kajon har­joituksissa käy kertakorvauksel­la muitakin nuoria avustamassa treeneissä.

– Kesätyösetelit saatiin kau­pungilta, mutta meillä on onnek­si myös yrityksiä ja yhdistyksiä tukijoina, jotka mahdollistavat nuorten työllistämisen. Tällaiset tukijat ovat todella tärkeitä, Mä­kelä toteaa.

Kajolaiset kiittelevät Lions Club Valkealaa, Lions Club Val­keala/Vekaraa, Saveon Oy/Ky­men Linjaraivaus/Kalevi Korja­laa, sekä Siekkelin puutyö Ky:tä heidän tuestaan.

Nuutti Ahtola on yksi näiden tukien avulla palkattu nuori. Hän harrastaa Valkealan Kajos­sa pikajuoksua. Hän on mukana apuohjaamassa nuorempia ur­heilijoita, kun omiin harjoitus­aikatauluihin ohjaus sopii.

Monipuolisia harjoituskertoja

Pienimpien kanssa on ehtinyt olla yhdet treenit.

– Ensimmäisellä kerralla oli teemana nopeus ja liikkuvuus. Tänään vuorossa on juoksu ja pituushyppy, Nanna kertoo.

Patrickin ryhmällä on juoksu­aidat odottamassa.

– Viimeksi harjoiteltiin loik­kia ja nopeutta. Ne ovat omiaan tämän päivän aitajuoksuharjoi­tuksiin. Edelliset harjoitukset tukevat seuraavaa, Patrick sa­noo.

– Ohjaajilta halutaan tiettyä ongelmanratkaisukykyä. Jos huomaa, ettei joku leikki tai peli toimi, pitää pienten kanssa osata soveltaa. Voi olla, että joku har­joitus ei alkukesästä toimi, mut­ta loppukesällä se sujuukin jo hienosti, Mäkelä kertoo.

Ohjaajan rooli on antaa esi­merkkiä. Jonkun kanssa hypä­tään käsi kädessä pituushyppyä, ja seuraavaksi hyppy voikin jo mennä lapselta ihan itsekseen.

– Olemme täällä kannusta­massa ja ohjaamassa. Välillä täytyy tehdä kompromisseja, Patrick toteaa.

Kaikki uskovat, että edessä on hieno kesä ja Paula Mäkelä kertoo olevansa nuorista erittäin ylpeä.

  • Laura Parkko
  • Artikkelikuvassa Kajon nuoret kesätyöntekijät odottavat lapsia harjoituksiin. Vasemmalta Patrick Haga, Nanna Rauos, Erin Helenius, Nuutti Ahtola, sekä oikealla seuran puheenjohtaja Paula Mäkelä. Kuva: Laura Parkko
Jaa artikkeli: