Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Kajolla oli voitokas kausi

Yleisurheilukauden päättäjäisiä juhlistettiin iloisissa merkeissä Puhjonrannassa.

Valkealan Kajolla oli eri­koinen ja erittäin hyvä kausi. Talvella ryhmät treenasivat osan aikaa ulkona. Vanhemmilta jouduttiin osaksi aikaa treenit keskeyttämään ko­konaan kokoontumisrajoitusten vuoksi.

Kajon alle 13-vuotiaiden nuo­risovastaava Tiina Jyrkiäinen on kuitenkin hyvin tyytyväinen menneeseen kauteen.

– Ulkotreeneissä oli todella hyvin lapsia mukana. Onneksi kevät puolella pääsivät kaikki harjoittelemaan kokoontumisra­joitusten helpottaessa, Tiina Jyr­kiäinen kertoo.

Juhlat olivat iloiset. Alussa katsottiin yhdessä video, johon oli koostettu kuvia menneeltä kaudelta.

– Oli mahtava käydä läpi mitä on tehty ja saavutettu tämän kauden aikana, Tiina sanoo.

Juhlassa jaettiin perinteises­ti erilaiset kunniamaininnat ja palkittiin seuran kaikista ikäryh­mistä parhaat tyttö- ja poikaur­heilijat, sekä koko seuran tämän kauden paras urheilija.

Kajolaiset osallistuivat viime kesänä Lappeenrannan Kimpisellä pidettyihin kolmipäiväisiin Youth Athletics Games -kilpailuihin, joka kokoaa paikalle paljon urheilijoita, ns. Suomen 9-17-vuotiaiden parhaimmiston. Kilpailuihin osallistui 1200 urheilijaa ja 250 viestijoukkuetta. T11-vuotiaiden tyttöjen 4x600m viestijoukkue otti kisoista hopeaa. Joukkueessa juoksivat (vasemmalta) Jonna Kolari, Eevi Kokko, Ilona Nikula ja Hilla Kalliomäki. Kuva Johanna Partanen.

Eri kilpailuihin löytyi osal­listujia todella hyvin. Nuorten SM-kilpailun tuoksinnassa Ka­jolle tuli joukkuepronssia ja pis­tesijoja. Yksi kesän kohokohtia oli Youth Athletics Games Lap­peenrannassa.

– Sieltä tuli meille tänä vuon­na kasa mitaleja. Meidät huo­mioitiin myös siellä pienenä seurana. Meillä on paljon kova tasoisia kilpailijoita.

Yksi todella hieno saavutus tälle kaudelle oli Jyrkiäisen mu­kaan nuorisotoiminnan kilpailu alle 13-vuotiaille. Siinä laske­taan lisenssien määriä ja osallis­tujia PM-kilpailuissa. Kilpaseu­roja on Suomessa noin 300, ja Kajo on upeasti sijalla 10., heti suurien seurojen perässä.

– Se oli tavallaan unelma ja tähtäin. Se meni nyt maaliin. Meillä on harjoitteleva porukka, joka nauttii käydä kilpailuissa. Meillä on kivaa yhdessä, Tiina iloitsee.

Kisoihin mentiin yhteiskul­jetuksilla. Vaikka yleisurhei­lu koostuu suurimmaksi osaksi yksilölajeista, Kajossa taisteltiin kilpailuissa joukkueena.

Kajossa opetetaan kannus­tamaan yli joukkuerajojen. Jo­kaisen onnistuminen on yhtä arvokasta, ja jokainen taistelee omaa parastaan vastaan. Seu­rassa kannustetaan myös ko­keilemaan lajeja, missä ei ole välttämättä niin hyvä. Harjoi­tuksissa pyritään tekemään mo­nipuolisesti eri lajeja. Halukkaat pääsevät kokeilemaan, löytyisi­kö lajeista itselleen kiinnostava.

– Onnistumiset on vielä enemmän niissä pienissä asi­oissa. Kun 9-vuotias ensiker­talainen oli juoksemassa maas­tojuoksukilpailuissa, oli koko muu porukka levittäytynyt mat­kan varrelle kannustamaan.

Miksi Kajo on niin hyvä?

– Meillä on pieni, mutta riit­tävä aktiivinen ohjaajaporukka. Harjoitukset ovat suunnitelmal­lisia ja ne toteutetaan hyvin.

Romeo Uotila hyppäämässä korkeutta Youth Athletics Games -kilpailuissa Lappeenrannassa. Kuva Johanna Partanen.

 Kajossa on panostettu siihen, että tehdään kilpailemisesta ki­vaa ja hauskaa. Harjoituksissa on käytetty vierailevia koulutta­jia. Tiina uskoo, että aitajuoksun suosion nousu johtuu varmasti osaksi siitä, että viime vuonna kutsuttiin Elmo Lakka mukaan pitämään harjoituksia.

– Kun on hyvä ja innostunut valmennusporukka, jotka an ta­vat omasta ajastaan valtavan osan, niin silloin saadaan hyvää tulosta aikaiseksi, Tiina kiitte­lee.

Nuoret mukana valmentamassa

Tänä vuonna oli mukava saa­da pienten ryhmiin nuoria mu­kaan ohjaajiksi. Kaupungin ke­sätyösetelien ja sponsoreiden avustuksella heille saatiin mak­settua pientä korvausta.

– Ilman sponsoreita ja ke­sätyösetelien avulla palkattua apua olisi paljon hankalampaa pyörittää näin isoa porukkaa. Kesän ryhmissä oli tänä vuon­na yli 120 lasta, mikä on upeaa, Tiina kertoo.

Sponsoreina Kajolla olivat kaudella Siekkelin Puutyö Oy, Saveon Oy/Kymen Linjaraiva­us/Kalevi Korjala, Lions Club Valkeala ja Lions Club Valkea­la/Vekara.

–Teimme myös useita yh­teisiä kilpailumatkoja bussilla. Kiitokset turvallisista kilomet­reistä Linjaliikenne Martti Lau­rila Oy:lle. Youth Athletics Ga­mes kilpailumatkoja on tukenut Kymin Osakeyhtiön 100-vuotis­säätiö.

Parhaat urheilijat

Elsa Stadig valittiin Kajon parhaimmaksi urheilijaksi tänä vuonna. Kuva on Youth Athletics Games -kilpailuista, joissa Elsa otti T14-sarjassa 800m hopeaa. Sm-kilpailuissa Elsa juoksi hienosti pistesijoille, jääden niukasti mitaleilta. T14-sarjan 800m Elsa on 4:s ja 2000m 5:s. Valmentajana Elsalla on Kai Kepsu. Kuva: Kajo

Valkealan Kajon paras urhei­lija oli 14-vuotias Elsa Stadig, joka oli T14-sarjassa ikäistensä SM-kisoissa 800m 4:s ja 2000m 5:s. Paras alle 13-vuotias poi­kaurheilija oli Sisu Parkkonen ja tyttöurheilija oli Hilla Kallio­mäki.

Kiertopalkinnot saivat seu­raavat urheilijat: 9-vuotiaat po­jat Lino Kaukoluoto, tytöt Tessa Purho. 11-vuotiaat pojat Romeo Uotila, tytöt Hilla Kal­liomäki. 13-vuotiaat pojat Sisu Parkkonen, tytöt Laura Jyr­kiäinen. Tämän lisäksi palkin­toja jaettiin aktiivisille harjoit­telijoille ja tsemppipalkintoja ohjaajien valitsemien kriteerien mukaan.

Nuorisotoiminnan kulunut kausi 2020-2021 lukujen valossa:

Osallistujamäärät ryhmissä: Sisu: kesällä 27, Into: kesällä 21, Tahto: kesällä 24. Kyky: talvella 19, kesällä 30. Taito: talvella 19, kesällä 22. Yhteen­sä: talvella: 38 ja kesällä 124

Harjoituksia talvella (syk­sy-kevät): Kyky: 45 harjoitus­ta Taito: 45 harjoitusta Muka­na erikoistreenit: Aitajuoksu: Elmo Lakka, Kehonhuolto: Johanna Partanen, Fysiikkat­reenit: Juha Nuutinen, 3-loik­ka ja korkeus: Kai Niemi.

Harjoituksia kesällä: Sisu ja Into: 11 harjoitusta + 2 seu­rakisat, Tahto: 30 harjoitusta, Kyky: 42 harjoitusta, Taito: 42 harjoitusta.

Kajolaisia mukana 39 eri kil­pailussa, osallistujia 359 + 16 joukkuetta pm-viesteissä.

Menestyminen kilpailuissa kesällä 2021: A-luokan tulok­sia: 72 tulosta, 31 eri urheili­jaa.

Pm-kisojen mitalit: 178 kpl henkilökohtaista ja 11 viesteis­tä; Kulta: 80 kpl + 6 viesteis­tä + 4 joukkue = 90 kpl. Ho­pea: 68 kpl + 2 viesteistä + 1 joukkue = 64 kpl. Pronssia: 43 kpl + 3 viesteistä = 45kpl. Pm-kävelyt: 7 kultaa, 5 hopeaa, 4 pronssia. Pm-ottelut Hamina: 4 kultaa, 5 hopeaa, 5 pronssia.

Pm-ottelut Koria: 7 kultaa, 4 hopeaa, 4 pronssia. Pm-hui­pentumat: 59 kultaa, 48 hope­aa, 26 pronssia. Pm-viestit: 6 kultaa, 2 hopeaa ja 3 pronssia, pm-maastot: 3 kultaa, 6 hope­aa, 4 pronssia + joukkuemitalit 4 kultaa ja 1 hopea.

Osallistuimme tänä vuon­na myös Seura Cup -kilpailun osakilpailuihin Lappeenran­nassa ja Kuusankoskella, mut­ta jäimme niukasti finaalipai­kan ulkopuolelle.

Vasemmalta Niklas Hämeenniemi ja Eemi Hämeenniemi valmistautumassa P13 4x60m aitajuoksuviestiin Youth Athletics Games -kilpailuissa Lappeenrannassa. Kuva Johanna Partanen
  • Laura Parkko
Jaa artikkeli: