Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Kaunis kirkonkylämme

Valkealan Sanomien kyläesittelyt jatkuvat. Vuoden ensimmäisessä lehdessä esittelemme Valkealan
Kirkonkylää, joka ei ole muuttunut liikaa vuosien varrella. Ja tämä on hienoa. Kylämäinen
idylli kohtaa siellä nykyaikaiset palvelut säilyttäen oman identiteettinsä.

 Istumme kyläaktiivi Keijo Kouvosen kanssa Valkea­lan Kirkonkylän vanhalla käräjätalolla juttelemassa hä­nen kotikylästään. Keijo on asunut Kirkonkylällä jo vuo­desta 1991. Hän on aktiivisesti mukana useiden eri yhdistysten toiminnassa.

Tämän vuoden alusta Val­kealan kyläyhdistys yhdistyi Valkealan museoyhdistys ry:n kanssa.

– Molemmissa oli suurelta osin samat ihmiset ja yhdistyk­sissä tehtiin samoja asioita, jo­ten ei kannata turhaan pyörittää kahta yhdistystä, Keijo toteaa.

Valkealan kyläyhdistyksen toiminta alkoi hiipua 2000-lu­vulla. Kansikkaan Markku, joka oli yksi kylätoiminnan kannattaja, pyysi, ettei Keijo vielä kuitenkaan laittaisi yhdis­tystä pakettiin.

– Taisi olla 2016, kun saatiin ihmisiä taas mukaan hallituk­seen. Siinä välissä pidin kuu­liaisesti yksin kaikki kokouk­set ja tein pöytäkirjat. Rahaa en yhdistykseltä käyttänyt, vaan tarpeen tullen käytin omiani. Ystävällisesti uusi hallitus sit­ten korvasi minulle kuitteja vastaan kuluja.

Keijo Kouvonen tammikuussa 2022 talvisen Puotimuseon pihamaalla. Kuva: Laura Parkko

Keijo on ollut monissa eri kokouksissa toimien samalla useiden yhdistysten edustajana. Kokouksissa monesti kysytään, mitä yhdistystä edustetaan.

– Joku minulle sanoikin, että ota mukaan niin monta lippa­lakkia, kuin on edustamiani yh­distyksiä. Voin aina tilanteen mukaan vaihtaa hattua ja puhua kyseisin yhdistykseni nimissä, Keija nauraa.

Maisema muuttuu, muttei liikaa

Kirkonkylällä on liikkeitä lopettanut ja uusia on tullut ti­lalle. Nyt uutena on rakenteil­la myös yksityinen palvelutalo, joka on oikein tervetullut lisä. Näkyvä rakennustyömaa on tietysti uusi monitoimitalo, joka tulee muuttamaan maise­maa omalta osaltaan. Keijoa harmittaa sen tontille jäänyt komea kuusi, joka oli kaadettu lupauksista huolimatta.

– Sen tilalle on luvattu istut­taa uusi, mutta meneehän siinä taas aikaa, että se kasvaa yhtä komeaksi, kuin vanha.

SA-kuva Valkealan kirkonkylältä.

Kylällä on oikeastaan kaik­kea mitä tarvitsee. On kaup­poja, kahviloita, ravintoloita, terveysasema, apteekki, kam­paamoita, ja moninaisia muita palveluita.

– Vaatekauppaa ei ole, mutta Sisätorilla on nykyisin jo mel­ko laaja valikoima uusiakin vaatteita, Keijo kertoo.

Sisätori on muutenkin suosit­tu kokoontumispaikka. Sinne moni piipahtaa kahville ja mor­jestamaan tuttuja. Myös ABC Valkealan pöytien ääreen ke­rääntyy ystävyksiä vaihtamaan kuulumisia. Terveyspalvelut saavat kii­tosta ja kylällä pidetään tärkeä­nä terveyskeskuksen toiminnan jatkumista.

Valkealan kaunis kirkko on suosittu vihkikirkko. Sen hau­tausmaalla on sankarihautaus­maa sekä muualle haudattujen muistomerkki, vapaussodassa kaatuneiden muistomerkki sekä vakaumuksensa puolesta kaatu­neiden muistomerkki.

Kesäisin väkeä virtaa Kir­konkylälle kauempaakin, kun Valkealan Nuorisoseuran teat­terin kesäiset näytökset alka­vat. Vuonna 2022 kesäteatteris­sa toimii ohjaajana meille uusi kasvo, Mari Kahri.

Kesäteatteri juhli viime vuonna 50-vuotista taivalta.

Historiaa, liikuntaa ja luontoa

Valkealan Kirkonkylällä voi aistia historian havinaa. Omalta osaltaan historiaa ylläpitää Puo­timuseo. Myös Valkealan karta­no upeine kulttuurimaisemineen ovat oleellinen osa Kirkonkylän näkymää.

Valtaneuvos Erik Gyllens­tierna perusti 1640-luvulla ta­lonpoikaisen kylän paikalle säterin. Kartano siirtyi eri vai­heiden jälkeen yksityisomis­tukseen 1810. Maisemallisesti arvokkaita ovat myös Kirkon­kylän suppa ja harjualue.

– Harju on hieno alue. Muka­vaa kun kaupunki lunasti sen, ja harju säilyy ulkoilualueena. Olen haaveillut sinne harjulle näköalatornia. Sieltä olisi kome­at näkymät, Keijo toteaa.

Harjulla kulkevat hiihtoladut ja ulkoilureitit. Sen kumpujen lomassa on frisbeegolfrata, ja uutukainen laavualue palvelee asukkaita.

– On olut ilo huomata, ettei siellä ole tehty ilkivaltaa, vaan se on ollut asiallisessa käytössä, Keijo kiittelee.

Laavun toteutumisesta on suu­ri kiitos Valkealan Kajon puuha­miehelle, Veli Koskelle. Hän on ollut myös alulle paneva voima frisbeegolfradan osalta.

Harjun reunalta soramontulle aukeaa huima pulkkamäki. Nä­kymä avautuu urheilukeskuk­seen, jossa on jäähalli ja kesäi­sin aktiivisessa käytössä oleva yleisurheilukenttä. Valkelatalon uimahalli, sekä liikuntasalit ovat suosittuja. Sa­massa rakennuksessa toimii Val­kealan NuortenTalo.

Kesäisin suosittuna uimapaik­kana toimii Lappalanjärven ui­mapaikka Kirkonkylällä. Tal­visin jäällä näkyy pilkkijöitä ja ulkoilijoita nauttimassa kauniis­ta maisemista. Talvisin uimasille pääsee myös ulkosalla. Likolammen Talviuimarit lämmittävät kai­kille avointa Valkealatalon ran­tasaunaa viikonloppuisin uima­hallin sulkeuduttua.

– Nyt kun vielä saadaan Hui­kein lenkki ihmisille tutuksi. Kyllä siellä on talvellakin kul­jettu, mikä on ollut mukava huomata. Huikeimman lenkin alkupäähän on tulossa kivipöytä ja tuolit, joten siinä voi jatkossa nauttia myös omia eväitä, Keijo kertoo.

Kesällä 2021 Valkealassa tuuletettiin kansallispukuja. Kuva: Laura Parkko

Yhdessä eteenpäin

Vuoden alussa aloitti uusi aluetoimikunta. Keijo toivoo heidän olevan aktiivisia myös kylillä, ei ainoastaan keskenään kokouksissa. Keijo on itsekin ollut mukana aluetoimikunnan toiminnassa.

– Toivon, että saisimme ky­lällä lisää eri yhdistysten välistä yhteistyötä. Saataisiin varmasti hienoja asioita aikaiseksi, Kei­jo miettii.

Keijo toivoo, että Puotimu­seon aluettakin saataisiin ke­hitettyä vielä enemmän. Tänä vuonna Valkealan historiaan on tulossa tutustumaan kolmen päi­vän ajan Valkealan alakoululai­set.

Puotimuseon alueelle on istu­tettu omena- ja luumupuita. Nyt vaan odotellaan, koska ne kan­tavat hedelmää. Keijon pitkä­aikainen haave Korsumuseosta odottelee Kouvolan kaupungil­ta lupia. Hakemus on ollut vetä­mässä jo vuoden päivät.

Nuorisoseurantalo tarjoaa hyvä kokoontumistilat erilaisiin kokouksiin ja juhliin.

Valkealan Kirkonkylällä on hyvä olla ja asua

  • Laura Parkko
Jaa artikkeli: