Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Kaupungilta

Vähemmän ja parempia liikuntapaikkoja

Kouvolan kaupungin liikunnan palveluverkkoselvitys on loppusuoralla. Ohjausryhmä esitti liikunta- ja kulttuurilautakunnalle linjauksia selvitystyöstä eilisessä kokouksessa.
Ehdotuksena on mm. liikuntapaikkojen nopeat parannukset ja profilointi käyttäjäryhmittäin, matalan kynnyksen ulkoliikuntapaikkojen vahvistaminen sekä huonokuntoisten ja vähällä käytöllä olevien liikuntapaikkojen sulkeminen.
Kouvolan liikunnan palveluverkkoselvitys on tehty tulevalle kymmenelle vuodelle. Se ohjaa liikuntaympäristön suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja kehittämistä. Siinä on kartoitettu nykyisten liikuntapaikkojen kehittämiskohteet ja pitkän ajan investointitarpeet. Vapaasti käytettävien ja helposti saavutettavien arkiliikunnan ja matalan kynnyksen liikuntapaikkojen rakentamisella luodaan kaikille kuntalaisille mahdollisuus liikkua ja harrastaa.
Liikuntapalveluita voidaan keskittää muodostamalla suurempia liikuntapaikkakeskittymiä tai sijoittamalla joitakin erityispalveluita hyvin saavutettavissa oleville paikoille. Etäisyydet asuinalueilta palveluihin eivät saa kuitenkaan kasvaa liian suuriksi eivätkä asuinalueiden omat palvelut jäädä kokonaan toteutumatta.
Kehittämisen ohella haetaan säästöjä. Se on hankalaa, koska pitkän aikavälin säästöt edellyttävät myös investointeja. Säästötavoite vuoteen 2026 mennessä on 1,9 Me.
Liikuntamahdollisuudet ovat myös merkittävä vetovoimatekijä. Ohjausryhmä näkee, että Kouvolaan tarvittaisiin uusi monitoimihalli 2028 mennessä.
Liikuntapaikkaselvityksen pohjaksi on kuultu sekä kuntalaisia että urheiluseuroja. Ohjausryhmä ehdottaa nopeita, kustannuksiltaan maltillisia parannuksia, joilla vastattaisiin paremmin käyttäjien tarpeisiin, sekä alueellista ja lajikohtaista profilointia.
Esimerkiksi palloiluhallien lattiamateriaalien uusimisen myötä Kuusankosken Urheilutalo suunnattaisiin mattoalustaa käyttäville lajeille kuten salibandy ja lentopallo. Lyseon liikuntahalli sopii parkettilajeille kuten koripallo ja sulkapallo. Saviniemen aluetta suunnitellaan jalkapallolle. Hiihtolajit keskittyisivät Valkealaan. Pitkällä aikavälillä jääurheilu keskittyisi keskustaan. Yleisurheilulle optimaaliset tilat rakentuvat Kuusankoskelle.
– Tämä ei tarkoita, etteikö näitä lajeja harrastettasi muualla, vaan sitä, että kullekin lajille löytyisi lajin tarpeet täyttävä harjoittelu- ja kilpailupaikka, ohjausryhmän puheenjohtaja Jukka Silén korostaa.
Ohjausryhmä esittää, että hyppyrimäet puretaan. Ne ovat erittäin huonokuntoiset ja turvallisuusriski alueella liikkuville. Uusien kuntoportaiden rakentaminen on jo aloitettu vanhojen, huonokuntoisten portaiden tilalle. Rinteen yläpäähän suunnitellaan toiminnallinen ulkoliikuntapaikka, joka pyrkii huomioimaan useat eri ikä- ja käyttäjäryhmät. Hyppyrimäen alueen suunnittelussa otetaan huomioon koko Urheilupuiston alueen liikunnallinen kehittäminen.
Myöhemmin kuntalaiset osallistetaan mukaan muiden arkiliikuntaa palvelevien alueiden kehittämiseen.
Kouvolassa on lähes 300 liikuntapaikkaa, joista osa on vähällä käytöllä ja huonokuntoisia. Tulevaisuudessa on tarkoitus vähentää tällaisia liikuntapaikkoja ja parantaa jäljelle jäävien laatua. Säästöjä haetaan myös kaupungin omistuksista, kahden jäähallin sulkemisesta, kuntoratojen ja ulkokenttien tiivistämisestä sekä joistakin yksittäisistä toimenpiteistä.
Uimahalliverkosta on tehty palveluverkkoselvitys jo aiemmin. Sen pohjalta on tehty tarkennettu esitys osana koko liikunnan palveluverkkoa. Tavoitteena on rakentaa uusi monipuolinen uimahalli, joka vastaa nykyaikaiseen palvelutarpeeseen. Valkealan ja Inkeroisten uimahallien tulevaisuus ratkaistaisiin korjausinvestointien yhteydessä vuoteen 2028 mennessä. Korian uimahallin sopimus päättyisi ensi vuonna.

Kymsoten alijäämät haaste kaupungille

Kymsote nosti elokuun lopulla arviotaan Kouvolan maksuosuudesta 317,4 miljoonaan euroon. Se on 7,2 Me alkuperäistä palvelu-sopimusta enemmän. Maksuosuus kasvoi kevään ennusteesta 2,9 Me. Lisäksi Kouvolan osuus kumulatiivisesta (aiempien vuosien) alijäämästä on noin 6 Me. Senkin kaupunki joutuu kirjaamaan kuluksi.
Kouvolan kaupungin taloudessa on monia yhtäaikaisia haasteita. Muutettu talousarvio oli -11,4 Me. Ennen Kymsoten uusia tietoja arvio alijäämästä oli kasvanut jo 22 miljoonaan. Osasyy oli 7 Me pudotus verotuloihin, sillä kaupunki saa kansallisen tulorekisterin teknisten ongelmien vuoksi osan vuoden 2019 verotuloistaan vasta vuonna 2020. Kymsoten uusien tietojen myötä Kouvolan tämän vuoden alijäämä kasvaa jo 30 miljoonaan.

Kiinteistöjen kuntoa tarkkaillaan

Kouvolassa on saatu hyviä kokemuksia kiinteistökierroksista, joilla tarkastellaan tilojen kuntoa. Kouvolan kaupungin tilapalvelut toteutti keväällä kierrokset kaupungin kouluissa osana palveluverkkoselvitystä. Kierrokset koettiin positiivisina ja kierroksilla mukana ollut henkilökunta koki tulleensa kuulluksi.
Kouluissa on koko maassa ollut paljon sisäilmaongelmia. Kouvolassa kiinteistökierrosten kohteena oli 31 perusopetuksen koulua ja 3 lukiorakennusta. Kierroksella kerättiin tietoa koulukiinteistöjen kunnosta, tulevista korjaustarpeista sekä mahdollisista sisäilmaongelmista. Myös piha-alueet huomioitiin. Osa vioista pystyttiin korjaamaan nopeasti, mikä lisäsi tyytyväisyyttä kierroksiin.
Kierroksella kuultiin rehtoreita ja kiinteistöjä hoitavia. Paikalla oli remontoinnista ja ylläpidosta vastaavia ihmisiä, mikä mahdollisti pikaisetkin toimenpiteet. Myös työsuojeluvaltuutettu osallistui katselmuksiin.
Monesta koulusta löytyi LVI-tekniikkaan liittyviä sisäilmaongelmia, joista osa johtui tekniikasta ja osa käytöstä.
Ilmanvaihdon ja lämmityksen säädöt ja ajastamiset vaikuttavat merkittävästi sisäilman laatuun. Tilojen käyttötarkoitus pitää myös osata huomioida. Liian lämmin sisäilma tuntuu esimerkiksi raskaalta, kun hajut voimistuvat. Ohjeita enimmistä henkilömääristä tulisi myös noudattaa.
Osassa kohteista ilmastointi ei laitteiston iän ja suunnittelutavan takia vastaa tämän päivän vaatimuksia.
Uusi toimintatapa on herättänyt kiinnostusta muissa kaupungeissa ja kunnissa. Myös uutisiin on kysytty Kouvolan kokemuksia.
Tavoitteena on tehdä korjaukset ennen kuin vioista aiheutuu haittaa.
Kouvolan kaupungin Tilapalvelut jatkaa kiinteistökierroksia kaupungin muissa kiinteistöissä. Seuraavaksi kohteena ovat päiväkodit.
Aktiivisella seurannalla:
– tilojen kunnosta ja käytöstä pysyy oikea, ajantasainen kuva.
– pidennetään kiinteistöjen käyttöikää.
– ennakoidaan ongelmatilanteet tehokkaammin.
– estetään ongelmia kehittymästä vakaviksi.
– pystytään kehittämään jo olemassa oleviin kestäviä ratkaisuja.
– saadaan selkeitä säästöjä, kun toimenpiteitä osataan kohdentaa ajoissa ja oikeisiin kohtiin

Jaa artikkeli: