Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Kaupungin tiedotuksia

Kaupungin tiedotuksia

VS logo

janne
Ma, 11.03.2019 – 18:23

Suunnitelmia

Pellot kukkimaan!

Kouvolan kylien neuvottelukunnassa heräsi ajatus kylien viihtyisyyden lisäämiseksi. Asiaa on edistetty ja kaupunki on luvannut tukea kyliä kesäkukkien siemenillä. 

Kylillä on nyt mahdollisuus kylvää kukansiemeniä näkyville paikoille. Samalla joutomaat saadaan hyötykäyttöön ja kaupungin ilmettä nostettua asuntomessujakin ajatellen.

Kaupungin maaseutupalvelut ottaa 15.3.2019 asti vastaan tietoja asiasta kiinnostuneista kylistä. Lisäksi kylien tulee toimittaa kartta kukkamaan suunnitellusta sijainnista. Lisätietoja voi kysellä maaseutuasiamies Henna Pekalalta.

Kaavahanke ulottuu Lappalan länsiosiin

Kouvolan kaupunki aloittaa Pyhäjärven ja Lappalanjärven välisen alueen rantojen käytön suunnittelun. Suunnittelun tarkoituksena on ohjata alueen rantarakentamista. Kaavassa osoitettaville rakennuspaikoille voidaan myöntää kaavan perusteella rakennuslupia. Kaavatyö kestää useita vuosia.

Tekninen lautakunta päättää kaavatyön aloittamisesta ja kaavan mitoituksesta.

Suunnittelualue

Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä 33 km2 ja rantaviivan pituus on 60 km. Suunnittelualueeseen kuuluu Kymijoen varsi Pilkanmaalta Pyhäjärven Salonsaareen, Sompasen kaakkoisosa, Kymijoen varsi Kuusaanlammen pohjoispuolelta, Harjujoki ja Lappalanjärven länsiosat. Suunnittelualueella on olemassa varsin kattavasti loma-asutusta rannoilla. Lappalanjärven rannoilla on useita uimarantoja. 

Kouvolan kaupungille ei ole tulossa alueelta omarantaisia omakotitontteja myytäväksi, johtuen kaupungin vähäisestä maanomistuksesta alueella.

Aikataulu ja mitoitus

Kaavaa varten on laadittu luontoselvitys. Rantayleiskaavan mitoituslukuna on tarkoitus käyttää 6 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohden. Kaavaluonnoksen suunnittelu alkaa keväällä 2019 ja kaavaluonnos on tarkoitus saada kommentoitavaksi loppuvuodesta 2019. Kaavan arvioidut laatimisvuodet ovat 2019-2021.

Yksityinen päiväkoti halutaan Valkealaan

Kouvolan kaupunki etsii yhteistyökumppania päiväkodin palvelusetelituottajaksi Valkealan alueelle.

Yksityinen päiväkotitoiminta monipuolistaa Valkealan alueen varhaiskasvatuspalveluja tuomalla uuden vaihtoehdon perheille lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi. Lisäksi yksityisen palvelun myötä voidaan luopua osasta huonokuntoisista tai väistötiloissa toimivista päiväkotien tiloista Valkealassa. 

Yksityisen päiväkodin sijainti ratkaistaan kaupungin ja palveluntuottajan yhteistyön kautta. Alustavissa suunnitelmissa yksityinen päiväkoti sijoittuisi Jokela-Niinistö-Lautaro -alueelle. Tavoitteena on, että päiväkoti olisi käytössä mahdollisimman nopealla aikataululla.

Yksityisen tuottama päiväkotitoiminta ei aiheuta vakinaisten palvelusuhteiden irtisanomisia kaupungin omassa tuotannossa.

Palvelusetelillä voidaan rahoittaa palvelut lautakunnan päättämän enimmäisosuuden (22 % koko varhaiskasvatuspaikoista) sekä käyttösuunnitelman puitteissa.

Yksityisen palveluntuottajan on sitouduttava noudattamaan Kouvolan kaupungin päiväkotitoiminnan palvelusetelikäsikirjan ehtoja. Hakemuksessa yhteistyökumppaniksi on kuvattava, miten nämä ehdot tullaan toteuttamaan.

Lisäksi yhteistyökumppaniksi hakevan toivotaan kuvaavan palveluaan, erityisesti miten tuottaja varmistaa riittävän henkilöstön lain ja asetuksen mukaisesti sekä miten palveluntuottaja suunnittelee järjestävänsä lapsen erityisen tuen tarpeet.

Tämä on viimeinen hakuviikko palveluntuottajaksi.

Kaupungin varhaiskasvatus päättää palvelusetelin tuottajan valinnasta lautakunnan hyväksymässä palvelusetelin sääntökirjassa määritetyin ehdoin. Palvelutuottajan hyväksynnässä huomioidaan lisäksi monituottajamalli eli että Kouvolassa olisi eri palveluntuottajia ja että yksittäisten palveluntuottajien keskinäinen osuus palvelusetelituotannosta pysyy tasapainoisena.
 

Jaa artikkeli: