Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Kaupunki investoi

Valkealan monitoimitalolla ei ole vieläkään aikataulua

Kaupunginjohtaja Marita Toikan talousarvioesitys vuodelle 2021 on 8,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitus käsitteli talousarviota 2021 ja taloussuunnitelmaa 2021─2024 kaksipäiväisessä talousarviokäsittelyssä 2.─3.11.2020.

Kaupungin strategian toiminta-ajatuksena on turvata asukkaiden, yritysten ja muiden yhteisöjen hyvinvointi niin taloudellisesti, henkisesti, kuin sosiaalisestikin.

Kaupunginjohtaja Marita Toikan huoli yhtenäisestä Kouvolasta on kasvanut tämän syksyn aikana. Hänen mukaansa kipuillaan liikaa ei-lakisääteisten palveluiden sijoittumisesta ja investoinneista.

Toikka toivoo, että valtuusto tekisi enemmän töitä yhtenäisen kaupungin eteen. Alueiden vastakkain asettelulla ei saavuteta mitään hyvää.

─ Ensisijaisesti talous pyritään tasapainottamaan muilla keinoilla kuin veronkorotuksella, joten kaupungin pitää pystyä tekemään päätöksiä veronkorotuspaineen poistamiseksi. Yksi kaupungin vetovoimatekijä on kansallisesti kilpailukykyinen veroprosentti, Toikka kertoo kaupungin tiedotteessa.

Muutoksia organisaatioon

Kouvolan kaupungin toimintaan vaikuttaa vuodelle 2021 suunniteltu toimielin- ja toimialaorganisaatiomuutos.

─ On kuitenkin hyvä tiedostaa, ettei pelkästään organisaatiomuutoksilla pystytä saavuttamaan kaupungin tarvitsemia taloudellisia säästöjä. Toistuvien organisaatiomuutosten sijaan kaupungissamme tulisi jatkossa pystyä kehittämään toimintaa muutoin, kaupunginjohtaja kommentoi.

Kymsoteen uppoaa puolet menoista

Kymsoten osuus Kouvolan toimintamenoista on noin 50 %. Toikan mukaan kaupungin tulee valvoa tarkkaan Kymsoten kustannuskehitystä, sillä jo 1 % kustannuslisäys merkitsee noin kolmea miljoonaa euroa.

Koronan tuomien haasteiden ja ylimääräisten kulujen vuoksi edellytetään Kymsotelta loppuvuonna tiukkaa kulukuuria. Kymsote tulee tekemään reilusti alijäämäisen tuloksen vuonna 2020, joten seuraavina vuosina tarvitaan toimenpiteitä talouden tasapainoon saamiseksi, todetaan Kouvolan kaupungin talousarviosuunnitelmassa.

Kouvolan kaupunki ja Kymsote laativat toimintavuodelle 2021 palvelusopimuksen, johon kirjataan kaupungin maksuosuus.

Kärkihankkeita

Elinkeinopoliittisista kärkihankkeista merkittävimpiin kuuluvat RRT-terminaalin rakentaminen, sekä Itärata-hanke. Niiden investointimäärärahat jaetaan useille vuosille.

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin (Kouvola RRT) rakentaminen aloitettiin helmikuussa 2019. Terminaalin rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Kaavoitus ja maanhankinta etenee projektisuunnitelman mukaisesti.

Kouvolan kaupungin tiedotteessa kerrotaan Väyläviraston keväällä julkaiseman selvityksen mukaan Itäradan Porvoo─Kouvola -linjauksen olevan paras ja kustannustehokkain vaihtoehto uudeksi idän suunnan yhteydeksi. Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti syksyllä, että idän suunnan hankeyhtiöneuvotteluita jatketaan Itäradan kanssa.

Työllisyyteen parannuksia

Työllisyys on kehittynyt heikosti vuonna 2020. Kouvolassa pyritään vuonna 2021 jopa sadan palkkatukijakson lisäykseen, talousjohtaja Hellevi Kunnas kertoo.

Kouvolan talousarvioesityksessä todetaan huonoimmillaankin palkkatukityösuhteeseen sijoitettujen rahojen tulevat takaisin kolmen vuoden tarkastelujakson aikana.

Rantarakentamista

Kouvolan tekninen johtaja Hannu Tylli kertoi teknisen toimialan palveluissa kärjiksi yritys- ja asuintonttitarjonnan turvaamisen kaavoituksen ja maanrakentamisen keinoin.

Rantarakentaminen on ollut tärkeä tavoite jo pidemmän aikaa. Se konkretisoituu, kun marraskuussa 2020 alkaa kahden vuoden mittainen projekti rantarakentamisen edistämiseksi, Tylli toteaa.

Monipuolinen viherympäristö halutaan turvata. Vuonna 2021 saneerataan kevyen liikenteen verkostoa ja luontopolkuja, sekä toteutetaan puuttuvia osuuksia kevyen liikenteen pääväyliltä, sekä Kymijoen ulkoilureitistöstä. Uusi ulkoilureitti on jo saanut paljon käyttäjiä.

Käyrälammen kehittämisen suunnittelu on aloitettu. Alueen asemakaavaa päivitetään niin, että matkailuyrityksien on mahdollista kehittää toimintaansa. Virtakivi-Hirvelä on Kimolan kanavan myötä noussut merkittäväksi alueeksi, ja myös siellä aloitetaan rantojen kehittämisprojekti.

Kouluihin investoidaan

Kouvolassa keskitytään lähivuosina erityisesti lapsiin ja nuoriin. Näin pyritään osaltaan helpottamaan lapsiperheiden arkea.

Kouluihin investoidaan 114 miljoonaa euroa. Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi uskoo, että tällä talousarvioesityksellä pystytään turvaamaan palvelut nykyisellä tasolla.

– Korona-avustuksilla on jo lisätty, ja tullaan vielä lisäämään määräaikaista henkilöstöä. Kompensaatio saadaan täysin valtion rahoituksesta, Veikko Niemi selvittää.

Kasvun tuen yhteisissä hallintopalveluissa erityisenä kehittämiskohteena on koulukuljetusprosessi. Joukkoliikenteen palveluyksikkö valmistelee vuoden 2021 aikana toisen asteen maksuttoman joukkoliikenteen käyttöönottoa.

Vaikka positiivisia investointeja tehdään, suljetaan Valkealan ja Elimäen lukiot 1.8.2021. Jatkossa lukiokoulutusta tarjoaa Kouvolan keskustan kaksi päivälukiota, Kuusankosken lukio, sekä iltalukio.

Liikuntamaksuihin korotuksia

Tänä vuonna kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat ottaneet melkoisen loikan digipalveluissa. Tämä on hyvä osoitus henkilöstön ammattitaidosta ja innovatiivisuudesta, liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka kehuu.

Kulttuuriavustukset ovat herättäneet keskustelua syksyn aikana. Talous on taide- ja kulttuurilaitosten kohdalla tiukalla ja liikkumavaraa ei juurikaan ole. Pienetkin takaiskut saattavat aiheuttaa hankaluuksia. Opetus ja kulttuuriministeriö on onneksi tarttunut haasteeseen ja tarjoaa taidelaitoksille lisäavustusta. Haku on parasta aikaa käynnissä.

Uimahallien taksoja joudutaan korottamaan. Uimahallimaksuihin tulee 0,50 euron ja sarjalippuihin 5 % korotus. Jääurheilun tuntihintoja nostetaan 20 eurolla.

Valkealan uusi monitoimitalo

Uudisrakentamisen tavoitteena on rakentaa toimiva, viihtyisä, arkkitehtonisesti korkeatasoinen, kustannustehokas monitoimitalo, jonka tilat ovat joustavat ja tukevat usean eri käyttäjäryhmän toimintaa.

Investointihankkeen talousarviolomakkeessa todetaan, että tavoitteena on sijoittaa yhtenäiskoulu ja päiväkoti samaan rakennukseen. Lisäksi monitoimitalon tilojen avaaminen myös muille käyttäjille on ollut keskeinen suunnittelun lähtökohta.

Monitoimitalon tiloja tulevat käyttämään nuorisotyö, kirjasto, kansalaisopiston aikuisryhmät ja lasten sekä nuorten käsityökoulu, kuvataidekoulu, musiikkiopisto sekä perhekeskus. Lisäksi monitoimitalo tarjoaa kokoontumis- ja harrastustilat Valkealan alueen yhdistyksille ja urheiluseuroille.

Valkealan Monitoimitalon rakentaminen aloitetaan lähiaikoina.

Talousarvio on marraskuussa Kouvolan kaupunginhallituksen käsittelyssä. Joulukuussa 2020 talousarvio siirtyy Kouvolan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

• Laura Parkko

Lähteet: Tiedotustilaisuus 3.11.2020, sekä Kouvolan kaupungin Talousarvio 2021 & taloussuunnitelma 2021-2024

Jaa artikkeli: