Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Kerrassaan satumaista

Valkealassa Luova lava-leiriläiset toteuttivat hauskan ja kekseliään näytelmän.

 Luova lava -toiminta on Nuorisoseurojen esittävi­en taiteiden leiri- ja har­rastustoimintaa, jossa sisältönä on pääosin teatteri, tanssi ja mu­siikki. Keskeistä on osallistujien oma luovuus ja osallistuminen.

Luova lava tarjoaa matalan kynnyksen lapsille ja nuorille teatterin ja taiteen maailmaan, eikä aiempaa kokemusta vaa­dita. Vuosittain luova lava toimin­taan valitaan teema, joka vuon­na 2022 on Unelmien planeetta. Teema nousi esiin kesän 2021 leiriläisten palautteista.

Valkealan Kirkonkylällä unel­mien planeetta löytyi satumai­sesta maailmasta. Käsikirjoi­tuksesta ja ohjauksesta vastasi Maiju Laurila.

Tarinassa pieni tyttö on ollut kipeänä. Kun olo alkaa jo para­nemaan ja ei vielä pääse ystä­vien kanssa leikkimään, alkaa aika käydä pitkäksi. Apuun löy­tyy Satumaista! -satukirja.

Satujen hahmot heräävät hen­kiin lavalla melkoisen lapsijou­kon kera. Ensin lavalla vilahte­lee possuja, joiden uudet talot uhkaa susi puhkua kumoon. Poikue kipittää tiilitaloon ja säästyy näin suden suulta. Il­moille kajahtaa laulu: Pahaa sutta ken pelkäisi!

Susi hurjistelee myös Puna­hilkan mummon luona, joutuen taas kerran lopulta alakynteen.

Grimmin veljesten Tittelin­tuuren tarinassa on sinänsä has­su opetus. Tällä kertaa valeh­telemalla ei tullutkaan tupen rapinat, vaan tarinalla on onnel­linen loppu. Varmasti kaikki olemme kui­tenkin samaa mieltä, ettei va­lehteleminen kannata. Vanhois­sa saduissa kettu on usein ovela, susi pahalainen ja pöllö viisas.

Nykyajan tarinoissa on on­neksi asenteita korjattu. Emme anna näiden kuitenkaan häiritä, sillä myös näillä vanhoilla sa­duilla on paikkansa, ja Valkea­lassa ne saivat upean toteutuk­sen.

Lavalla seikkaili myös kol­me karhua, joilta hävisi kupeis­ta puurot ja muutenkin joutuivat huomaamaan epäreilua käytös­tä omassa kodissaan. Karhut kirvoittivat yleisössä hersyvää naurua.

Satu Sopasen Humppaa pumppaa, kuningas jumppaa-laulun tahdissa nuoret esittivät hauskan ja hienon tanssin. Lop­putanssiin kutsuttiin mukaan myös yleisö ja moni reippaasti siihen osallistuikin.

Näytelmä oli hienosti toteu­tettu ja kaikki hoitivat roolinsa kunnialla. Lapset ja nuoret voi­vat olla ylpeitä itsestään. Hienoa heittäytymistä ja mahtavia roo­lisuorituksia joka ikinen.

Tästä lankeaa varmasti suu­ri kiitos Maijulle, joka loistaa työssään lasten parissa.

On ilo seurata, kuinka hän ot­taa jokaisen huomioon ja luot­saa näinkin isoa porukkaa täy­sin suvereenisti.

  • Laura Parkko
Jaa artikkeli: