Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Kirjailijan sanoin

 Kymi Libri järjesti tänä vuonna kirjamessu­jen ohjelmanumeroi­na muutamia kirjailijaristeilyitä yhteistyössä KymiSunin kanssa. Yksi kirjailijoista oli Kari Val­tonen, joka on julkaissut kirjan Pajarit kirjailijanimellä Kari Valto.

Valtonen teki ensin sukututki­musta ja kuuli mielenkiintoisia tarinoita omasta suvustaan. Hän haastatteli elimäkeläisiä, joilla oli vielä tietoa hänen sukulaisis­taan. Tietoa rupesi karttumaan ja Kouvolan Sanomien mikrofil­meiltä löytyi vielä lisää tavaraa.

Materiaalia alkoi olla pal­jon, ja ihmisten tarinat alkoivat muotoutua Valtosen päässä.

– Se oli kiehtovaa, ja ajattelin että tällainen ajankuvaus saat­taisi kiinnostaa muitakin.

Vuoden perusteellisten poh­jatöiden jälkeen, Valtonen al­koi kirjoittaa. Käsikirjoitukseen meni vuosi aikaa. Aika ei ollut kuitenkaan vielä kypsä, eikä kustannussopimusta teokselle löytynyt.

Myöhemmin Valtonen sai vinkin, että Reuna-Kustanta­mo on kiinnostunut paikallisis­ta aiheista. Hän lähetti käsikir­joituksensa kustantamoon, ja ei mennyt kuin toista viikkoa, kun sieltä otettiin yhteyttä. Kustan­nussopimus syntyi myöhemmin syksyllä.

Pajarit

Kirja lähtee liikkeelle vuodes­ta 1928 ja kertoo vajaan vuoden jakson Valtosen sukulaisten elä­mästä. He olivat ammattimaisia pirtun salakuljettajia.

– He tekivät sitä kohtuulli­sen suurimittaisesti ja kirjan ta­rinoissa on melko traagisiakin tapahtumia. Siinä oli mukana koko perhe. Minun vaarini, hä­nen veljensä, sekä isoisoäitini. Heillä oli kunnon liiga.

Pajarit pitää sisällään paljon muutakin, kuin pelkkää pirtun­kuljetusta. Ennen kaikkea siinä on paljon ajankuvaa, ihmiskoh­taloita ja vahvoja naishahmoja.

Kieli on tärkeä elementti Val­tosen kirjassa ja se on kirjoitettu paikallisella sananparrella.

– Kirja on ollut aika bestsel­ler Kymenlaakson alueella. Siitä on tullut niin hyvää palautetta, että on ihan hävettänyt, Valto­nen naurahtaa.

Hänelle on ollut palkitse­vaa kuulla positiivista palautet­ta, sillä kirja on vaatinut paljon työtä. Kirjalle on myös jatkoa luvassa vuonna 2022.

Veden äärellä

Kirjailijaristeily oli vapaa­muotoinen ja mukava tapahtu­ma. Valtonen kertoi pirtuajasta Suomessa, Elimäellä ja sukun­sa näkökulmasta, jonka jälkeen tarjolla oli pientä purtavaa.

Tämän jälkeen siirryttiin ve­neellä takaisin Myllykoskelle. Risteilyn aikana KymiSunin Riitta Noriola-Eskola kertoi jokivarren paikallisesta histori­asta ja nähtävyyksistä.

– Kymi Libriltä mukavan eri­lainen ohjelmanumero, Valto­nen kiittelee.

Artikkelikuva: Kymijoen rannalla Jokituvilla Kari Valtonen ja keskittyneet kuulijat. Kuva: Riitta Noriola-Eskola.

  • Laura Parkko
Jaa artikkeli: