Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Koulukeskus valmistuu aikaisintaan jouluna 2021

Valkealan lukiolla keskusteltiin alueelle tarpeellisesta kehittämisestä 9. huhtikuuta. Yleisöä oli useita kymmeniä. 


Keskusteluillan järjestäjänä toimi Valkealan aluetoimikunta. Tilaisuuden juonsi Kouvolan strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula. Järjestäjille oli selvä valinta pyytää juontajaksi Valkealan entinen kunnanjohtaja.


Syksyllä 2018 toimintansa aloittaneeseen aluetoimikuntaan kuuluu 7 jäsentä ja 7 varajäsentä. Aluetoimikunnan tehtäviin kuuluu verkostojen luominen sekä kaupungin ja asukkaiden välisenä linkkinä toimiminen. 
Se myös ideoi ja toteuttaa keinoja, joilla edistetään alueen yhteishenkeä, elinvoimaa ja tekemistä.
Ilmailumuseon siirtyminen Uttiin sai monelta kannatusta. Onhan alue ilmailun kehto.

Valkeala kehittymään
 

Aluetoimikunnan puheenjohtaja Petri Reunanen kertoi, että tavoitteena on järjestää asukasillat keväällä ja syksyllä. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tavoite ja tarkoitus on keskustella asioista, jotka vaikuttavat Valkealan tulevaisuuteen ja kehittymiseen. 


Jyrki Harjula mainitsi, että Kouvola täytyy pitää monipuolisena ja kiinnostavana. Väkimäärä on vähentynyt. Väestörakenteen muutokset ovat aiheuttaneet heikentyneen huoltosuhteen. Työpaikkoja on kokonaisuudessaan vähemmän. Rakentamisen taso on vaatimaton. 
Jyrki Harjula toivoo, että katsottaisiin riittävän pitkälle, jotta Kouvola kiinnostaa myös ulkopuolisia tahoja. Elinvoimaa ja hyvinvointia halutaan kasvattaa. Kaupunkistrategiassa pitää katsoa tulevaisuuteen. Yritysilmapiiriä täyty parantaa.

Kaavoja kaivataan 
 

Uusien kaava-alueiden puute on aiheuttanut kysymyksiä. Kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti kertoi Valkealan kaavoituksesta. Pikkuniitystä ja Lautarosta on tulossa tontteja hakuun. Röykynmäestä on kaupunki hankkinut maata.  

             
Uusien tonttien hankalassa saannissa ei ole kyse siitä, ettei niitä kaavotettaisi. Nisos on hyvällä paikalla, joten sijainti vetäisi. Rakentamisessa on kuitenkin omat haasteensa. 

Sami Suoknuuti on havainnut, ettei tonttien luovutuksella pystytä hallitsemaan koululaisten määrää. 

Kaavoituksen yhteydessä tuli puhetta kyläkentistä. Niitä on aika paljon ympäri pitäjää, ei pelkästään Valkealassa. Osa paikoista jäisi kaupungin ylläpitämän liikuntaverkoston ulkopuolelle. Pohdintana on, että ne voitaisiin luovuttaa kyläyhdistyksille. Päätöksiä ei esimerkiksi Vuohijärven kentän osalta ole.

Kaavoitusinsinööri Heikki Kauppi mainitsi, että aina kun käyttötarkoitusta muutetaan, tarvitaan rakennuslupa. Utin rannat on osayleiskaavoitettu. Uttiin on tulossa kyläyleiskaava muutaman vuoden päästä. 

Kouluverkko
 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi kertoi perusopetuksen kehittämisestä. Kouluverkon kehittämiseen on päädytty, jotta jatkossa pystyttäisiin turvaamaan hyvä ja laadukas opetus riippumatta asuinpaikasta.

 
Koulun ympärillä täytyy olla riittävä lapsimäärä. Valinnaisaineiden määrän pitää olla sopiva. Bussiyhteyksien kannalta on tärkeää, että kouluun pääseminen on helppoa. 

Kun tarjotaan moderni ja laadukas perusopetus, antaa se hyvät eväät toiselle opintoasteelle. 
Veikko Niemi kertoi, ettei lukioverkon muuttamisesta ole vielä kaupungilla päätöksiä. Näkemys on, että lukioverkkoa joudutaan harventamaan. Siihen vaikuttavat oppilasmäärän väheneminen ja talous. 

Lukioiden kiinteät kustannukset ovat korkeat. Kaupunki käyttää rahaa mieluummin opetukseen kuin seiniin. Tietysti kuljetusten pitää olla kunnossa. Opiskeluista johtuvaa muuttoliikettä halutaan vähentää tuomalla verkkoon vahvasti yliopisto-opintoja. 

Koulukeskus vuosien odotuksella
 

Valkealan kirkonkylän koulun tilanteesta kertoi toimitilajohtaja Juha Jormanainen. Uusi monitoimitalo valmistuu aikaisintaan vuoden 2021 joulukuussa ja viimeistään 2022 kesällä. Tulevana kesänä puretaan Valkealan kunnantalo. 

Tontilla ei pystyisi hajoittamaan toimintaa useaan osaan. On todettu, että useampi pienempi rakennus tulisi kalliimmaksi kuin yksi iso. Sen rakentamiseen täytyy siis raivata valmiiksi tilaa.

Lasten koulutie
 

Yleisössä heräsi kysymys siitä, voisiko viidensien ja kuudensien luokkien oppilaita ohjata Niinistöstä Kirkonkylälle kouluun. 
Nyt Niinistöstä on tiedossa usealla pienellä matka kirkonkylälle, vaikka Niinistön koulu on heitä huomattavasti lähempänä. 
Kysymykseen vastasi Piia Kesonen. Hän on palvelualueen viransijainen esimies pohjoisella alueella. Piia Kesonen kertoi oppilaiden ohjauksesta kouluun. 

Ennen joulua aletaan katsoa, millaisia oppilasmääriä on luvassa. 
Oppilasmäärien vaihtelusta riippuu ohjautuvuus, joka muuttuu joka vuosi. Lähikouluun ohjautuvuudessa on tietyt periaatteet, joihin nojataan. 

Kaiken ikäisille
 

Asiakkuuspäällikkö Liisa Korppi uskoo uusiakin muotoja tarvittavan tulevaisuudessa senioriasumiseen. 
Hän kertoi psykiatrisen sairaalan jäävän Kuusankoskelle. Ratamosta ja Kotkan keskussairaalasta on tehty päätökset. Muiden palvelupisteiden pysymisestä ei ole vielä päätetty. Kiertävä palvelu ja etälääkärit ovat mahdollisia ratkaisuja terveyspalveluihin.  

Liisa Korppi mainitsi, että yhteiskäyttöisiä tiloja tavoitellaan. Perhekeskus halutaan koulukeskukseen. Jos sen suhteen tulisi jokin mutka, niin perhekeskuksen pitäisi kuitenkin tulla Valkealaan.


Kysymykseen nuorten hyvinvoinnin huomioimisesta Liisa Korppi vastasi, että Nuorten hyvinvointia seurataan vuosittain. Suurin osa nuorista voi hyvin. Joukossa on kuitenkin sellaisia, joilla näyttää kasautuvan ikävyyksiä. Oppilashuollossa ovat henkilöt täystyöllistettyjä. Psyykkareita ei monessa muussa kaupungissa ole.

Niinistön koulun rehtori Antti Pasi kertoi, että asuessaan pääkaupunkiseudulla hän koki aina olevansa valkealalainen. Sittemmin hän on muuttanut Kuusankoskelle. 

Antti Pasi kertoi, että tavoite on saada Litviikkimarkkinoiden yhtey­teen harrastusmessut. Sillä saataisiin nuorille kynnys matalaksi jonkin uuden kokeilemiseen.   

• JK

Otsikkokuva: Sami Suoknuuti, Veikko Niemi, Liisa Korppi, Antti Pasi, Heikki Kauppi ja Juha Jormanainen vastailivat kukin vastuualueeltaan yleisön kysymyksiin. 

Jaa artikkeli: