Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Kouvolan kaupungin syyskuun päätöksiä ja uutisia

Kymsoten talous

Viikottain työssäni saan keskustella Kymsoteen liittyvistä kysymyksistä, siksi päädyin kirjoittamaan Kymsoten taloustilanteesta näin koronavuotena. Kymsote aloitti toiminnan vuoden 2019 alussa, joten kaikkien uusien toimintojen suunnittelun ja kehittämisen keskelle tuli uusi ja arvaamaton koronaepidemia.

Kymsoten budjetti laadittiin vuodelle 2020 noin 3,7 milj.€ alijäämäisenä.

Tilanne vaikuttaa elokuun osavuosikatsauksen mukaan erittäin huolestuttavalta. Alijäämää on muodostumassa n.32 M€, eikä tähän kaikkeen ole syynä pelkästään korona ja sen tuomat haasteet.

Mikäli korona kakkonen laajenee kuten nyt ennusteet näyttävät, Kymsoten alijäämä tulee olemaan 50-60 M€. Tautihan ei ole poistunut keskuudestamme mihinkään, ja jokaisen kuntalasen pitäisi oma-aloitteisesti noudattaa ohjeita sekä omaa harkintaa kaikessa käyttäytymisessään.

Kymsoten tulot ovat jääneet reilusti alle arvion tässä vaiheessa. Koronan vuoksi Kymsotelta on jäänyt saamatta tuloja kunnilta. Leikkauksia ei ole pystytty toteuttamaan, vastaanottoaikoja sekä tutkimuksia on peruttu joko sairaalan taholta tai asiakkaat ovat itse peruneet aikojaan. Henkilöstöä on siirretty ja koulutettu muihin tehtäviin koronaepidemian vuoksi.

Infektiopisteitä on avattu lisää sekä Pohjois- että Etelä-Kymenlaaksoon, mikä tietää jälleen henkilöstön siirtoja toisiin tehtäviin. Terveysasemia on jouduttu sulkemaan ja tällä hetkellä Koria ja Jaala ovat suljettuina sekä muitakin vastaanottoaikoja on jouduttu supistamaan.

Osavuosikatsauksen mukaan aineiden ja tarvikkeiden hankinta sekä ostot ovat selkeästi ylittyneet Kymsotessa verrattuna laadittuun talousarvioon. Koronalla on toki oma lisävaikutuksensa aineiden ja tarvikkeiden kustannuksiin. Ostot muilla sektoreilla ovat tuomassa oleellisesti lisäkustannuksia.

Aikaisempina vuosina puhuttiin paljon erikoissairaanhoidon ostoista ja niiden suurista kustannuksista. Tilanne on muuttunut, sillä suuria ylityksiä löytyy myös muilta sektoreilta.

Paitsi ikäihmisten hoidon ja huollon tarpeet niin myös lasten ja nuorten ongelmat tulisi hoitaa riittävän ajoissa kustannusten hillitsemiseksi.

Palvelujen ostoissa vuokratyövoiman kasvu on merkittävin menoerä noin 7,9 M€ Kymsotessa. Hoitohenkilöstöstä on ollut suurta vajausta eri sektoreilla, sekä myös lääkäripalveluita on jouduttu ostamaan. Erityisesti vuokratyövoimaa on jouduttu käyttämään kotihoidossa ja asumispalveluissa noin 3,7 M€ suunniteltua enemmän. Tämä on erittäin paljon ja kertoo siitä, että henkilöstöä on vaikea saada ja vaihtuvuus on suurta.

Tänä päivänä kaikkialla Suomessa pyritään tehostetusta palveluasumisesta pois kevyempiin asumismuotoihin ja kodinomaisiin vaihtoehtoihin. Samalla korostuu yhä enemmän myös omaishoitajien asema ja heidän jaksamisensa. Kymsotessa onkin omaishoidon tuki kasvanut yli suunnitellun noin 800 000 euroa. Lastensuojelun menot ovat edelleen kasvussa, kasvua on tällä hetkellä noin 400 000 € yli arvioidun.

Ylityksiä riittää meidän ter­vey­denhuollon menoissa, ja talouden seuranta Kouvolan kaupungin taholta on erittäin tärkeää, kun samalla kaupungin oma talouskin on vaikeuksissa.

Birgit Koskela (kok),

Kymsoten hallituksen jäsen

Kouvolan kaupunginhall. jäsen

Kouvolan kaupungin talous

Kouvolan kaupunki ei saa talouden alijäämiä hoidettua taloussuunnittelujaksolla, jos ei kunnallisveroa koroteta tai tehdä lisää rajuja säästöjä.

Talouden tasapainottamisen haasteiden vuoksi talousarvio ja -suunnitelma laaditaan neljäksi vuodeksi normaalin kolmen sijaan. Kehyksen mukaan tilikauden 2021 tulos on 2 120 000 euroa ja kertynyt alijäämä 6 533 000 euroa. Verotulot ovat ensi vuonna 350 000 000 euroa ja kunnallisveroprosentti 21,25.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen kaupungille muodostui katettavaa alijäämää 13,7 miljoonaa euroa. Alijäämän kattamisvelvollisuus on 12,2 miljoonaa euroa, kun summassa huomioidaan tuloksenkäsittelyerät. Kuntalain mukaisesti alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta eli vuoteen 2024 mennessä.

Henkilöstömenot vähenivät merkittävästi

Kaupungin henkilöstömenot ovat vähentyneet tavoiteltua enemmän. Heinäkuun loppuun mennessä kulut ovat laskeneet 5,7 miljoonaa euroa (-6,2 %) verrattuna viime vuoteen. Lomarahat maksettiin tänä vuonna täysimääräisinä. Vielä viime vuonna niitä leikattiin kilpailukykysopimuksen mukaisesti 30 prosentilla.

Kaupunki on saavuttanut yt-tavoitteensa. Henkilöstömäärä on tällä hetkellä noin 3 070. Henkilötyövuosina työntekijöitä oli heinäkuun lopussa noin 2 719, mikä on noin 317 henkilötyövuotta vähemmän kuin viime vuonna. Henkilötyövuosien vähenemiseen ovat vaikuttaneet myös henkilöstön lomautukset ja määräaikaisen henkilöstön käytön väheneminen.

Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä 69 ja muusta syystä vapautuneista viroista ja tehtävistä 33. Esimiehiä on tällä hetkellä yhteensä 185.

Muutoksia kuluissa

Henkilöstön vähentäminen vuoden 2019 yt-menettelyjen tu­lok­se­na säästää 2,0 M€, palveluverkkomuutokset ja muut muutokset, 2,4 M€ (mm. perusopetus, lukiokoulutus, liikuntapaikat, yhden jäähallin vähentäminen), Kinnon palvelusopimuksen leikkaaminen 0,2 M€, Perlaconin jatkotyön ohjausryhmän raportin perusteella huomioitavat pysyvät säästöt 4,6 M€ ja kertaluonteiset säästöt 1,3 M€, laajakaista-avustuksen päättyminen 0,6 M€ ja muut kartoitetut lisävähennykset 0,5 M€.

Lisäyksiä kuluihin aiheuttavat: Kymsoten palveluhintojen korotus 1,7 %, noin 5,4 M€, lomautuksien poistuminen 5,5 M€, henkilöstökustannusten kasvu valtakunnallisten palkkaratkaisujen myö­tä 2,8 M€, Carea-koulun toiminnan ottaminen omaksi toiminnaksi, ½ vuoden kustannuksien lisäys 0,35 M€, maksuton joukkoliikenne toisen asteen opiskelijoille, ½ vuotta 0,25 M€, joukkoliikenteen lipputulomenetykset koronan vuoksi ja muut toiminnalliset muutokset 0,25 M€.

Kehyksessä ei ole vielä huomioitu oppivelvollisuuden pidentämisen vaikutuksia. Myöskään hoitajamitoituksen 0,7 vähimmäismäärän kustannuksia ei ole huomioitu. Molempien kustannukset on luvattu valtion taholta korvata kunnille täysimääräisenä.

Veronkorotus

Verotuloihin on arvioitu 0,75 prosenttiyksikön korotus kunnallisveroon vuodesta 2022 lähtien. Tämä tuottaa verotuloja lisää noin 8 miljoonaa euroa vuositasolla.

Talousarviokehyksen antaminen siirrettiin normaalia ajankohtaa myöhemmin poikkeusolojen vuoksi. Myös valtion kehysriihi siirtyi elokuun lopusta syyskuun puoleen väliin, joten julkisen rahoituksen vaikutukset vuodelle 2021 eivät ole kaikilta osin selvillä.

Koulukuljetuksen ongelmia

Koulukyytien järjestäminen on haastava tehtävä, jossa on paljon muuttuvia tekijöitä. Kouvolan kaupungissa selvitetään koulukuljetuksessa syntyneitä ongelmia.

Kouvolassa on koulukuljetuksen piirissä tällä hetkellä 1550 oppilasta. Kaupunki selvittää parhaillaan yli 30 oppilaan kuljetusjärjestelyjä.

Suurin kuljetusten suunnittelua hankaloittanut asia on ollut se, että kuljetushakemuksia on tullut myöhässä huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina.

Tavallisesti hakemuksia tulee myöhässä muutama kymmenen. Tänä vuonna hakemuksia tuli vielä elokuussa 150. Osasyynä oli etäopetuksen myötä heikompi tiedottaminen. Lisäksi kesäkuussa muutettiin joukkoliikennereittejä, mikä muutti kuljetustarpeita.

Kaupunki on aloittanut kyytiongelmien johdosta selvitystyön yhdessä joukkoliikenteen kanssa. Tavoitteena on kuljetustarpeiden ja -reittien parempi suunnittelu ensi syksyksi.

Palveluja nuorille asuinalueelta

Kouvolan jokaiselle viidelle perhekeskusalueelle on nimetty omat koulunuorisotyöntekijät, erityisnuorisotyöntekijät sekä etsivän nuorisotyöntekijät. Työntekijät työskentelevät kunkin alueen NuortenTalolla ja keskustan NuortenPaikassa.

NuortenTalo tarjoaa paikan viettää aikaa, tavata kavereita sekä saada neuvontaa ja ohjausta. NuortenTalolla on nuorisotilatoimintaa sekä ajanvarauksella erityisnuorisotyön ja etsivän nuorisotyön palveluita. NuortenTalo järjestää myös loma-ajan retkiä ja leirejä.

Nuorisotilalla mm. kokkaillaan, järjestetään peli-iltoja sekä höntsäliikuntaa. Nuorisotilalla työskentelee koululta tuttu nuorisotyöntekijä. Nuorisotila on tarkoitettu 12-17-vuotiaille.

 Jokaisella yläkoululla on oma koulunuorisotyöntekijä. Hän muun muassa pitää oppitunteja eri teemoista, järjestää välituntitoimintaa, vahvistaa oppilaiden osallisuutta sekä on mukana erilaisten tapahtumien ja ryhmäytysten järjestämisessä.

Erityisnuorisotyö tarjoaa tukea ja ohjausta elämän eri tilanteissa. Kohderyhmänä ovat 12–18-vuotiaat.

Etsivä nuorisotyö pyrkii tavoittamaan ne 16–29-vuotiaat nuoret, jotka etsivät suuntaa elämäänsä. Se on tarkoitettu esimerkiksi nuorille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa.

Jaa artikkeli: