Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Kuntapäätöksiä: Pandemian ja valmiuslain vaikutuksia kaupungin palveluihin

Suomen hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Kouvolan kaupungin toiminnassa linjaukset näkyvät monella tavoin.

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa, jotta kriittisten alojen henkilöstö pystyy työskentelemään. Suurin osa vanhemmista on pystynyt järjestämään lasten hoidon muuten.
Sitä myöten ryhmien koot pienenivät ja osa ryhmistä on siirretty toisiin tiloihin. Päiväkodeille on annettu ohje toimia päivän mittaan pienryhmissä, jolloin lapsia on ryhmässä 3-8. Lisäksi on suositettu, että lapset ulkoilisivat mahdollisimman paljon ja oppimista ja ohjausta tehdään ulkotilassa. Käsien pesusta ja hygieniasta on huolehdittu erityisen tarkasti. Tässä noudatetaan aluehallintoviraston ohjeistusta. Myös Kymsoten asiantuntijalääkäreitä on kuultu, ja heidän mukaansa päiväkotien aukipitämiseen on toistaiseksi hyvät perustelut.
Varhaiskasvatukseen ei voi tulla hoitoon eikä työhön, jos on lieviäkään flunssaoireita. Vielä henkilöstö on riittänyt hyvin. Muutoksiin tulee varautua, myös siksi, että varhaiskasvatuksen henkilöstöstä noin puolet on terveydenhoitoalan koulutuksen saaneita, joita voidaan joutua siirtämään hoitotyöhön.

Koulut
Koulujen, oppilaitosten, kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat on suljettu ja lähiopetus niissä keskeytetty 18.3 alkaen, ainakin 13.4. asti.
Poikkeuksellisesti kuitenkin jatkuu koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen ensimmäisen kolmen luokan lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.
Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille mahdollisuus lähiopetukseen.
Neljännestä luokasta eteenpäin järjestetään kaikki perusopetus antamalla lapsille itsenäisiä tehtäviä ja työskentelemällä digitaalisten oppimisalustojen kautta.
Ylioppilaskirjoitukset järjestettiin tiivistetyllä aikataululla pääosin viime viikolla. Muuten lukiolaiset ja ammattikoululaiset opiskelevat itsenäisesti ja ohjatusti sähköisten yhteyksien kautta.
Ulkomailta palaavia opiskelijoita tai palaavien oppilaiden huoltajia kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä kouluun. Jos lapset ovat muuten oikeutettuja lähiopetukseen tai tukiopetukseen, heidän tulee kuitenkin pysyä karanteenissa kaksi viikkoa.
Kenenkään oppilaan ei katsota olevan koulusta poissa, jos hän suorittaa annetut tehtävät.
Kouvolan kaupunki antoi jo 12.3. kouluille ohjeen luokkaretkien perumisesta 31.5. asti. Heti seuraavana päivänä ohjeistusta tiukennettiin koskemaan kaikkia retkiä. Kouluja koskivat heti myös yleisohjeet yleisötilaisuuksista. Ensin kaupunki luopui yli 50 hengen tilaisuuksista. Lopulta päätettiin perua kaikki kevään tilaisuudet.

Muut palvelut
Koulujen kanssa samaan aikaan suljettiin myös kansalaisopiston ja muun vapaan sivistystyön tilat.
Kouvolan kaupungin nuorisopalvelujen suositun NuortenPaikan nuortenillat lopetettiin. Nuorisopalvelujen kerhot, tapahtumat ja tilaisuudet perutaan toistaiseksi.
Kansalaisopiston kaikki kurssit keskeytettiin jo 13.3. Keskeytys jatkuu kevätkauden loppuun.Tapahtumat, matineat, näyttelyt ja luennot on peruttu. Yhteydenottoja kansalaisopiston toimistoon pyydetään puhelimitse tai sähköpostitse.
Museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat, uimahallit ja muut urheilutilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset on suljettu. Niissä eivät siten muutkaan saa tilaisuuksia järjestää.
Loppuja Talvivalkeiden tapahtumia peruttiin, kuten kaikki muutkin kaupungin keväälle suunnittelemat kulttuuri- ja liikuntatapahtumat. Myös liikuntaneuvonta keskeytettiin.
Kirjastojen tapahtumat peruttiin 16.3. alkaen. 18.3. suljettiin kirjastot kokonaan.
Myöskään ulkotapahtumia ei kaupunki järjestä.

Henkilöstö
Kaupungin työntekijöiden, joiden työtehtäviä on mahdollista hoitaa etänä, määrättiin etätyöhön. Tartuntavaaran välttämistä etätyöllä tai muilla vastaavilla työtavoilla on vaadittu kaikilta, jotka ovat tulleet epidemia-alueilta.
Työntekijöille annettiin kaikkia muitakin koskevat yleisohjeet.
Henkilöstölle jaettuun ohjeeseen on koottu noudatettavat menettelytavat koskien muun muassa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, hoitoon hakeutumista, sairauslomia, karanteenia, etätyötä, matkustamista ja vieraiden vastaanottamista. Ohjeessa korostetaan muun muassa hyvän käsi- ja yskimishygienian merkitystä sekä kättelyn välttämistä. Kokouksiin ja seminaareihin osallistutaan etänä.
Kaupungin palveluja käyttäville kuntalaisille suositellaan yhteyden ottamista ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse.
Mikäli työntekijällä on flunssan oireita ja hän epäilee koronavirustartuntaa, tulee jäädä kotiin ja ilmoittaa asiasta esimiehelle. Jos oireet ovat lieviä, on tärkeää levätä ja sairastaa kotona siihen asti, kunnes oireet loppuvat.
Tarkoituksena on varmistaa, että vakavista oireista kärsivät saavat tarvittaessa yhteyden terveydenhuollon ammattilaisiin ja asianmukaista hoitoa. Soita terveyskeskukseen tai päivystysapuun vain, jos oireet muuttuvat sellaisiksi, että niihin tarvitaan hoitoa.
Kouvolan kaupunki varautuu osaltaan mahdollisiin koronavirustartuntoihin. Kaupungin johtoryhmä seuraa koronavirustilannetta sekä koordinoi ja johtaa varautumistoimenpiteitä.
Kymsotelta saatiin yo-kokeen valvojien suojavarusteet. Lisäksi kiinteistöpalveluilta tarvittiin tehostettu tilojen siivous ja desinfiointi ennen ja jälkeen karanteenitilan käytön.
Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka näkee järeiden toimien mahdollistavan koronavirusepidemian rajoittamisen ja turvaavan terveydenhuollon. Hän toteaa, että kaupungin päätösvalta ja toimintakyky tullaan varmistamaan myös poikkeusolojen aikana. Toimielinten kokousten määrää tullaan vähentämään ja keskittämään asioiden käsittelyä. Lisäksi valmistellaan toimivallan siirtämistä yksittäisten päätösten osalta viranhaltijoille.

Yritykset
Kaupungin tiloja vuokraaville yrityksille kaupunki lähettää laskut normaalisti, mutta maksuaikoihin tarjotaan suoraan kolmen kuukauden pidennys.
Mahdollisia maksuhuojennuksia ja kohtuullistamisia käsitellään myöhemmin, kun tilanne ja valtakunnalliset tukitoimet sekä linjaukset ovat paremmin selvillä.
Kinno tarjoaa yrityksille neuvontapalveluja puhelimella ja sähköisesti.

Jaa artikkeli: