Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Kuntapäätöksiä

Liikuntamaksut nousevat vuodenvaihteessa

Kouvolan kaupungin liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan keskiviikkona 20.11.2019 korottaa liikuntamaksuja kymmenellä prosentilla. Hintojen muutos astuu voimaan 1.1.2020.
Maksujen korotus koskee liikuntatilojen varausmaksuja, liikuntaryhmiä ja uimahallimaksuja. Alle 18-vuotiaiden liikuntavuorojen maksullisuutta valmistellaan kevään 2020 aikana.
Kuntosalihinnastot säilyvät ennallaan. Hinnastoa tarkastellaan kevään 2020 aikana uudelleen. Tavoitteena on, että kuntosaleille saadaan yhtenäiset maksut ja että samalla lipulla voi tulevaisuudessa liikkua missä tahansa toimipisteessä.
Liikuntamaksuja korotetaan osana Kouvolan säästötoimia ja liikunnan ja kulttuurin palveluverkkoselvitystä.
– Kouvolassa on maksujen nostamisesta huolimatta edelleen edullista liikkua. Moneen suureen kaupunkiin verrattuna hintatasomme on huokea, toteaa liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen.

Päätöksiä palveluista

Kaupunginvaltuusto päätti palveluverkoista pitkälti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Valtuusto päätti korottaa Kouvolan tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä 21,25 prosenttiin.
Tehdyt päätökset lisäävät kustannuksia yhteensä 4,2 miljoonalla eurolla vuosina 2020-2022 verrattuna kaupunginjohtajan tekemiin esityksiin.
Kaupungin yksityistieavustukset pysyvät maaseutulautakunnan esityksen mukaisina 580 000 eurossa vuotta kohden.
Nuorisopalvelut keskitetään muiden toimialan palvelujen yhteyteen kuten kouluihin. Seinätöntä nuorisotyötä kehitetään, samoin yksilöllistä ohjausta ja työpajanuorten tukemista.
Valkealan kirjaston tilat pienenevät siirryttäessä monitoimitaloon. Samalla suunnitellaan muuttamista omatoimikirjastoksi.
Puistojen hoitotason, leikkipaikkojen ja venepaikkojen muutoksilla saadaan yhteensä noin 290 000 euron vuo­tui­set kunnossapitokustannusten säästöt.
Matonpesupaikkojen ja koirapuistojen palveluverkkotarve tarkistetaan.

Koulut
Koulujen lakkautukset ja oppilaiden siirrot toteutetaan vasta, kun korvaava pysyvä ratkaisu on olemassa esim. uusi koulu tai koulun laajennus.
1.8.2020 lakkautetaan Ummeljoen koulu. Kaipiaisten koulu yhdistetään hallinnollisesti Utin kouluun.
Anjala-Inkeroinen -alueen yhtenäiskouluhankkeen valmistelu aloitetaan välittömästi.
Elimäen ja Korian perusopetuksen rakenneratkaisu tulee uuteen harkintaan. Ennen koulujen lakkautuksia edellytettiin, että Kouvolan kaupunki varmistaa kaikille turvallisen koulutien.
Valkealan ja Elimäen lukiot lakkautetaan 1.8.2021. Opiskelijat ohjataan sekä Yhteislyseoon että Kuusankosken lukioon. Uusia opiskelijoita ei oteta Valkealan ja Elimäen lukioihin enää lukuvuoden 2020-2021 alusta.
Toisen asteen opiskelijoiden ilmainen joukkoliikenne käynnistetään Kouvolassa 1.8.2021 alkaen.

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen palveluverkko on suunniteltu viidelle perhekeskusalueelle: keskusta, Kuusankoski-Jaala, Koria-Elimäki, Valkeala ja Myllykoski-Inkeroinen. Vuorohoito keskitetään kolmeen tai neljään isoon päiväkotiin.
Muumilaakson päiväkoti lakkautetaan 1.8.2020 alkaen. Muuten Valkealan päiväkotitoiminta järjestellään uudestaan uuden päiväkodin valmistuttua monitoimikeskukseen.

Liikunta
Liikuntapaikkaverkon liikuntapaikkojen lakkautukset toteutetaan muutamin tarkennuksin. Uutta monitoimihallia ei rakenneta.
Korian uimahallin sopimus irtisanotaan päättymään vuoden 2020 loppuun mennessä. Uimahallien toiminta jatkuu vuoden 2020 jälkeen Anjalankosken, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan uimahalleissa. Uimahalliverkkoa tarkastellaan uuden hallin valmistuttua. Kouvolan ja Kuusankosken uimahalleihin ei tällä välin investoida. Sihvakan uimapaikan ylläpito lopetetaan.
Haanojan judosali, Haanojan kuntosali ja Haanojan palloilusali sekä Kuusankosken kallioluolan kuntosali suljetaan vuonna 2026 uusien liikuntatilojen valmistumisen yhteydessä. Jäähallien määrärahoista vähennetään 450 000 euroa vuoden 2021 taloussuunnittelusta.


Kyliltä kaikkea pois
Valkealasta lakkautetaan kaupungin tuki Tirvan, Tuohikotin, Vuohijärven ja Selänpään alueen laduilta. Lakkautus kokee myös yhdeksän muuta latua.
Ulkojäistä lakkautukset osuvat Valkealassa Aitomäkeen, Anttilaan, Kiehuvaan, Lautaroon, Oravalaan, Selänpäähän, Tuohikottiin, Vuohijärvelle sekä tulevalle uuden koulun alueelle. Muualta lakkaa tuki yhteensä 16 kentältä sekä Kuusaanlammen retkiluisteluradalta.
Yleisurheilukentät poistetaan palveluverkosta Selänpäässä, Tirvalla, Tuohikotissa ja Vuohijärvellä Näiden lisäksi lakkautetaan kentät Sippolasta, Voikkaalta, Elimäeltä ja Korialta sekä yksi Kuusankosken keskustasta. Valkealan urheilukenttä peruskorjataan lähivuosina.
Kyvi ottaa huostaansa Röllänrannan uimapaikan ja Voikosken, Siikakosken ja Orilammen kanoottilaiturit. Lautaron, Vekaran ja Vuohijärven uimapaikoilta poistetaan lakkautuksen yhteydessä viitoitukset ja rakennukset.
Valkealan Mailapelihalli Oy:n kanssa tehty sopimus sanotaan irti. Sami Hyypiä Areenan omistusosuutta kasvatetaan, Kaikki golf-osakkeet ollaan myymässä.

Rakennusjärjestys uudistuu

Kouvolan kaupunki on uudistamassa rakennusjärjestystään vuoden päästä. Rakennusjärjestyksen valmistelussa on kuultu nettikyselyn kautta myös kuntalaisia ja rakennushankkeissa vastuullisina asiantuntijoina toimivia yksityishenkilöitä. Vastauksia saatiin yhteensä 110.
Rakennusjärjestys on kaupunginvaltuuston hyväksymä dokumentti ohjeita ja määräyksiä, jotka koskevat niitä alueita kaupungissa, joilla ei ole asema-, ranta-asema- tai yleiskaavaa. Rakennusjärjestyksen piiriin tulevat siten kaavoittamattomat haja-asutusalueet ja ranta-alueet. Rakennusjärjestyksen määräykset ovat aina toissijaisia kaavojen määräyksiin nähden.
Rakennusjärjestyksen uudistuksella pyritään yksinkertaistamaan rakentamis- ja rakennuslupaprosesseja.

Muita uutisia

Kymen Seudun Osuuskauppa aloittaa uudistustyöt ABC Valkealan kiinteistössä vuoden 2020 aikana. Kiinteistön uudistustöiden lisäksi ABC Valkealan piha-alueelle rakennetaan ABC CarWash -autonpesu.
– ABC Valkealan kiinteistötekniikka sekä market- ja ravintolakalusteet ovat tulleet elinkaarensa päähän, joten uudistus on tarpeen tehdä tässä kohdin.
– Aikaisemmin vaihtoehtona oli myös kokonaan uuden kiinteistön rakentaminen, joka kuitenkin osoittautui liian kalliiksi investoinniksi, joten päädyimme nykyisen kiinteistön uudistustöihin, kertoo KSO:n kaupallinen johtaja Ari Hyytiä.

Esitutkinta lopetettiin

Esitutkinta Utin Jääkärirykmentin ampumaharjoituksen vaaratilanteesta on lopetettu.
Esitutkinnassa on selvinnyt, että Utin jääkärirykmentin ampumaharjoituksessa elokuussa tapahtuneessa vaaratilanteessa oli kyse tapaturmasta.
Itä-Suomen syyttäjäalueen syyttäjä on päättänyt lopettaa esitutkinnan pääesikunnan tutkinnanjohtajan esityksen perusteella, koska asiassa ei ole enää syytä epäillä rikosta (päätös E19/8815).
Utin jääkärirykmentin ampumaharjoituksessa Taipalsaaren ampuma- ja harjoitusalueella tapahtui 14.8.2019 vaaratilanne, jossa varusmies ampui itseään jalkaan.
Esitutkinnassa selvisi, että kyseessä oli tapaturma, joka oli johtunut varusmiehen kaatumisesta. Kenenkään ei epäillä toimineen huolimattomasti eikä aseessa ole todettu mitään toimintahäiriöitä.

Rahaa talvihoitoon

Talvihoidon rahoitustason merkittävä nosto, uudet toimintalinjat ja asiakastyytyväisyyteen pohjautuva urakoitsijoiden palkitseminen tuovat tänä talvena parannuksia maanteiden talvihoitoon.
Vuoden 2019 alussa Väylä nosti talvikunnossapidon hoitoluokkia useilla teillä. Parannusten ansiosta noin 90 % tieliikenteestä kulkee korkeimpien talvihoitoluokkien teillä. Kehitys jatkuu tänäkin talvena. Verrattuna talveen 2017-2018 käytetään maanteiden talvihoitoon noin 12 miljoonaa euroa ennemmän.
Väylä ja ELY-keskukset käyttävät tänä talvena maanteiden talvihoitoon arviolta 117 Me. Kaakkois-Suomen osuus tästä on noin 7 Me ja korotus toissa talveen verrattuna on noin 10 %.
Erityisesti vilkasliikenteiset ja raskaan liikenteen kannalta tärkeät tiet huomioidaan aikaisempaa tarkemmin uusissa toimintalinjoissa. Kaakkois-Suomen teollisuuden rakenteesta ja kansainvälisistä yhteyksistä johtuen raskaan liikenteen osuus on suuri, mistä syystä talvihoitoluokkien korotus toteutuu monella yhteysvälillä.
Talvihoidon kunnossapito kilpailutetaan viisivuotisina alueurakoina. Kun aikaisempi urakkasopimus umpeutuu, se kilpailutetaan uusien kriteereiden mukaisesti. Tästä johtuen uudistusten käytäntöön vieminen tehdään alueittain vuosien 2019–2023 aikana.
Kaakkois-Suomessa aloitti uusilla toimintalinjoilla ensimmäisenä Kouvolan alueurakka 1.10.2019 alkaen. Seuraavana on vuorossa Kotka vuoden 2020 lokakuusta. Lappeenranta ja Imatra seuraavat vuonna 2021. Erityisesti pääteillä korotuksia voitiin kuitenkin tehdä jo tämän vuoden alusta alkaen.
Kunnossapidon haasteena on myös talvella päällystettyjen teiden heikko kunto, joka vaikuttaa talvikunnossapidon tekemiseen ja laatuun. Päällysteiden kuntoa pyritään parantamaan lähivuosien aikana lisärahoituksella ja mukauttamalla suolan käyttöä päällysteiden kestävyyden mukaan.
Uusissa urakkamalleissa korostuu tilaajan ja urakoitsijan yhteistyö sekä tienkäyttäjille saatava hyöty. Tienkäyttäjille hyöty näkyy esimerkiksi parempana hoitotoimenpiteiden kohdistuksena ja ajoi­tuksena. Urakoiden kilpailutuksen myötä toimenpideajat myös vähäliikenteisillä teillä lyhenevät. Toimenpiteiden kohdistuksen apuna käytetään asiakkaiden ja sidosryhmien palautetta.
Tänä talvena Väylä pyrkii parantamaan talvikunnossapidon laatua myös urakoitsijoiden uudenlaisella palkitsemisella. Kyseessä on kokeilu, jossa parhaan asiakastyytyväisyyden saavuttaneet ja eniten asiakastyytyväisyyttä nostaneet urakat palkittaisiin työmaakopin seinälle laitettavalla diplomilla.

Jaa artikkeli: