Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Kylä järven rannalla

Vuohijärvellä pistettiin töpinäksi, kun tieto Kymin 100-vuotissäätiön apurahasta tuli.

Vuohijärven Bar Illan­suun salissa avautui 3.7.2021 valokuvanäyt­tely. Lyhyessä ajassa on näytte­lyn ehtinyt nähdä yli 350 ihmis­tä. Kuvia näyttelyssä on noin 160.

Ravintolan omistaja Mia Lumpus oli jo aiemmin ajatel­lut, että sali voisi toimia hyvin näyttelytilana.

Kyläyhdistyksen hallituksen jäsen Sari Heikkinen tarttui tuumasta toimeen. Kyläyhdistys haki avustusta ja sen turvin on näyttely voitu toteuttaa.

Bar Illansuu

Ravintola toimii Vuohijärven vanhan Työväentalon tiloissa aivan kylän ytimessä. Mia teki pari vuotta sitten remonttia pu­bin puolella.

Sali puolestaan on sisustettu kunnioittaen talon historiaa. Bar Illansuu on nykyisin suosittu ruokaravintola, ja siellä käy pal­jon lapsiperheitäkin syömässä.

– Olen siitä ylpeä ja iloinen. Tämä on kyllä paras paikka ra­vintolalle, Mia sanoo.

Näyttely on toki tuonut lisää asiakkaita. Osa käy katsomassa näyttelyn, mutta jotkut pysähty­vät myös ruokailemaan.

Näyttely vauhdilla kasaan

Valokuvanäyttelyä oli suunni­teltu jo pidempään, mutta hom­ma lähti toden teolla käyntiin apurahan varmistumisen jäl­keen. Lisäksi keväällä odotet­tiin tietoa, miten ravintolat saa­vat olla avoinna.

Mia Lumpus ja Sari Heikkinen hengähtivät hetken näyttelytilan pöydän ääressä.

Kuvia näyttelyyn saatiin ky­läläisiltä, Poikilon arkistosta ja osa on Kalson tehtaalta lainassa. Kuvissa ovat ne selitteet, mitkä niissä ovat olleet jo alkuperäi­sissä kansioissa.

Näyttelyvierailta on saatu myös lisää puuttuvia nimitietoja ja muita kuvia koskevaa infor­maatiota.

Sari kehottaakin näyttelyvie­raita jättämään yhteystietonsa, tai olemaan häneen yhteydessä, jos mieleen tulee jotain kuviin liittyvää, mikä olisi hyvä saada talteen.

Samalla kun ihmiset toivat kuvia näyttelyyn, alkoi teema hahmottua. Kylälle tärkeinä asi­oina nousivat esiin Kalso, rauta­tiet, erilaiset kyläjuhlat, urheilu, ja työväenyhdistyksen talo, joka nyt toimii ravintolana. Lisäksi yksi yhdistävä tekijä oli luonto, eritoten vesistö.

– Aika monta iltaa tuli istut­tua kokoamassa materiaalia. Jotkut asiat piti suunnitella uu­delleen, ja selitteet piti kirjoit­taa vanhoista kansioista ylös ja koneelle tulostettavaksi. Paljon leikkaa liimaa hommaa ollut. En ole aiemmin tällaista tehnyt, että mielenkiintoinen uusi kokemus myös itselleni, Sari kertoo.

Yhteistyöllä se onnistuu

Kun kuvat oli saatu kasaan,näyttelyn kokoamises­sa suurena apuna oli kyläläisiä. Ja ilman kyläläisten toimittamia valokuvia, ei näyttelyä olisi voi­tu toteuttaa.

Talossa on toiminut monta eri ravintolaa. Kuvassa Känkkäränkän aikaisia keikkajulisteita.

Työmäärä hieman yllätti Sa­rin. Näyttelyn kokoaminen vaa­tii paljon työtä.

– Olen todella tyytyväinen millainen näyttely saatiin va­paaehtoistyöllä aikaiseksi. Iha­naa, että kyläläiset halusivat käyttää omaa aikaansa tämän toteuttamiseen, Sari kiittelee.

Valokuvien lisäksi kyläläi­siltä saatiin erilaista rekvisiit­taa, muun muassa sukset, vanha mankeli, hiustenkuivain ja luis­timet, sekä vanhoja lehtiartikke­leita.

Näyttely onkin paljon enem­män, kuin pelkkä valokuvanäyt­tely. Talon yläkerrasta löytyi vanhat elokuvateatterin penkit, jotka ovat olleet käytössä 60-lu­vulla talon toimiessa myös elo­kuvateatterina.

Ripauksen nykyaikaa ja luon­tonäkökulmaa näyttelyyn tuovat näytöllä pyörivät luontokuvat. Niiden kokoamisesta vastasi Mika Asikainen, ja suuri osa kuvista on hänen ottamiaan.

Ruudulla näkyy myös monta upeaa Petri Koskimaan luonto­kuvaa, sekä muutama Sarin ot­tama kuva.

Kuvissa vaihtuvat vuodenajat. Kauniit kesämaisemat käänty­vät syksyyn ja talveen, kunnes kevät taas koittaa.

– Sanoin Petellekin, että va­lokuvissa saa näkyä myös ihmi­sen kädenjälkeä, sillä se on osa tämän alueen luontoa. Niinpä kuvissa vilahtaa myös tehdas ja rautatiet, Mika kertoo.

– Oli tärkeää tuoda esille myös Vuohijärven luonto. Se on täällä niin mieletön, Mika jat­kaa.

Paljon kosketuspintaa

Ei tarvitse olla kotoisin, tai asua Vuohijärvellä, että voi nauttia tästä näyttelystä. Vanhat kuvat ja esineet voivat tuoda ih­misille mukavia muistoja omas­ta elämästä.

Monille suomalaisille ovat tehdasmiljöö ja rautatiet tuttu­ja näkymiä. Näyttely on selkeä kokonaisuus ja vanhat luokka­kuvat olivat veikeä lisä.

Se, että kyläläiset ovat itse osallistuneet näyttelyn toteut­tamiseen, on hurmaavaa. Voisi sanoa, että tämä on koko kylän yhteinen näyttely.

Näyttely on avoinna 31.8.2021 asti ravintolan auki­oloaikojen mukaisesti.

  • Laura Parkko
Jaa artikkeli: