Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Lentäjän tie

Tasavallan presidentti on määrännyt prikaatikenraali Juha-Pekka Keräsen Ilmavoimien komentajaksi 1. kesäkuuta 2022 alkaen.

 Juha-Pekka Keränen syntyi Valkealan Anttilaan vuon­na 1968. Hänen ollessaan vuoden ikäinen perhe muut­ti Kouvolaan, ja Keränen pala­si Valkealaan kahdeksannelle luokalle. Hän kävi myös lukion Valkealassa.

– Silloin tällöin käyn edel­leen Valkealassa. Syksyllä kävin metsällä ja itseasiassa nytkin olen juuri paikkakunnalla. Elä­mä on vaan nykyisin niin hektis­tä, ettei pitkiä aikoja ehdi täällä viettämään, Keränen kertoo.

Keränen harrasti purjelentoa Selänpäässä kolmen vuoden ajan. Hän haki vapaaehtoise­na lentäjäksi. Valkealan lukios­ta lähtivät ilmavoimiin vuoden vanhemmat kaverit Jari Mik­konen ja Jari Rautomäki, joi­den esimerkin kautta Keräsen kiinnostus ilmavoimiin lisään­tyi entisestään.

– Mietin, mikä voi olla vielä hienompaa lentämistä, kuin pur­jelentäminen. Tuloksena oli hä­vittäjälentäminen. Suunta oli il­mavoimiin, Finnair ei ole minua koskaan kiinnostanut, Keränen kertoo.

Prikaatinkenraali Juha-Pekka Keränen. Kuva: Puolustusvoimat.

Keränen opiskeli lentäjäk­si ja meni Karjalan lennostoon valmistumisensa jälkeen. Siellä hän lensi Hawkilla vuoden ajan, ja kolme vuotta MiG-koneella. Keränen jatkoi opintoja lennon­opettajankurssilla. Tämän jäl­keen Keränen kävi Hornet-kou­lutuksen Amerikassa.

Puolustusvoimilla ura on nousujohteinen, ja Keräsen tie on nyt vienyt hänet useiden eri tehtävien kautta esikuntapäälli­köksi Ilmavoimien esikuntaan. Kesäkuussa hän siirtyy Ilmavoi­mien komentajaksi.

– Parikymmentä vuotta toi­min aktiivisesti lentäjän tehtä­vissä ja sen jälkeen olen toimi­nut enemmän hallinnollisissa johtotehtävissä.

Keränen asuu Tampereella ja hänellä on työasunto Tikkakos­kella, jossa hänen nykyinen toi­mipisteensä on. Työpiste muut­tuu uuden tehtävän myötä noin kymmenen metriä. Vaihtelevat työtehtävät pitävät motivaation yllä ja oma osaaminen kehittyy työuran aikana.

– Lentäminen on tietysti ol­lut koko ajan minulle kiinnos­tava osa työssäni. Meillä on myös mukava ja kehityshakui­nen ilmapiiri. Jokainen kukka saa kukkia, eli meillä arvoste­taan myös erilaisia mielipiteitä ja yhdessä pyritään löytämään parhaat ratkaisut. Siinä porukas­sa on ollut mukava tehdä töitä.

Vapaa-ajallaan Keränen har­rastaa liikuntaa ja hän rentoutuu lukemalla kirjoja.

– Liikunnan avulla olen pitä­nyt itseni kunnossa, että pärjään töissä. Golfia olen myös pelail­lut. Pikkupoikana metsästin, ja nyt kun lapset ovat isompia, on ollut taas aikaa käydä muuta­man kerran vuodessa metsällä.

Keränen pyrkii edelleen len­tämään viikoittain. Se ei aina onnistu, mutta pääsee hän kui­tenkin lentämään noin kolmena päivänä kuukaudessa.

– Nykyisin lennän PC-12:sta, kymmenpaikkaisella yhteys­koneella. Kun esimiehenä ja melkein harrastuksena ilmailee, on pidettävä omatkin luvat koko ajan voimassa. Siten saa pidet­tyä tietotaidon ajan tasalla. En varmaan olisi ilmavoimilla töis­sä, jos en saisi lentää. Se on mi­nulle henkireikä.

  • Laura Parkko
Jaa artikkeli: