Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Leppoisaa elämää Anttilassa

Hevoskylänä tunnettu Anttila oli kyläkierroksemme seuraava kohde.

Anttilan kylä Pohjois- Valkealassa on sekä pinta-alaltaan, että asu­kasmäärältään Valkealan suu­rimpia kyliä.

Kylän kotisivuilla kerrotaan, että Anttilan vanhempi ja alku­peräinen nimi oli Metsännenä (Medhsenenä).

Kyläoppaaksi minulle läh­ti Anttilassa 80-luvun alusta asti asunut Sari Seppälä. Hän muutti Anttilaan rakkauden pe­rässä Voikkaalta.

Sari Seppälän pihassa kukkivat ruusut vielä marraskuussa

– Minun Napakymppi-matka­ni oli hurjat 18 kilometriä, Sari nauraa.

Kun Sari muutti kylälle, oli itsestään selvää, että kuulutaan Marttoihin ja Sotilaskotiyhdis­tykseen. Siinä syntyi sosiaalista kans­sakäymistä kyläläisten kanssa ja heitä oppi tuntemaan. Yhteisöl­lisyys on Sarille tärkeää, ja hän kuuluu edelleen molempiin yh­distyksiin.

– Siten pääsi hyvin kylään si­sälle, Sari toteaa.

Anttilassa toimii aktiivisesti Martta-yhdistys, Anttilan Erä­miehet, kyläyhdistys ja Anttilan hevoskasvattajat ry. Anttilan hevoskasvattajat ry on Kouvolan Valkealan alueel­la toimiva yhdistys, jonka pyr­kimyksenä on elävöittää alueen hevostoimintaa. Anttila tunnetaankin perin­teikkäänä hevoskylänä. Antti­lan hevoskasvattajat järjestävät vuosittain suurta suosiota naut­tivan ravitapahtuman Hunttu­lassa.

Siellä sijaitsee yhdistyksen ylläpitämä ravirata. Heillä on myös alueella hevosten uitto­paikka ja vene, jota on mahdol­lista käyttää hevosten uittami­seen. Yhdistyksellä on läpi vuoden aktiivista toimintaa ja kaikki ta­pahtuu talkoovoimin.

Valkealaan Anttilan kylätoi­mikunta rekisteröitiin vuonna 1995 kyläyhdistykseksi. Nykyisin sen puheenjohtajana toimii Seppo Kalliomäki.

Säännöissä yhdistyksen tar­koituksen kerrotaan olevan kylän asukkaiden etujen aja­minen, viihtyvyyden ja yhteis­hengen lisääminen, perinteiden vaaliminen, sekä hyvinvoinnin edistäminen kylässä.

Hyvinvointia voi edistää Anttilassa esimerkiksi liikun­nalla, sillä kylällä on kauniit lenkkeily- ja pyöräilymaise­mat. Kyläyhdistys ylläpitää jää­kiekkokaukaloa, jonka huolto tapahtuu yhdistyksen omalla jääkoneella.

 Kauniit maisemat ovat jo it­sessään sielunhoitoa ja hermo­lepoa kiireisessä maailmassa ahertaville. Kesällä maisemaa koristivat auringonkukkapellot, joilta sai poimia kukkia kotiin vietäväksi.

Yhdistykset toimivat yhdessä

Vesistöjä Anttilassa ei liiem­min ole, mutta kylää halkoo komea Torasjoki. Ulpaskoskes­sa on Anttilan mylly ja saha. Myllyn rakennutti 1850-luvul­la Haminasta kylälle muuttanut mamselli Sofia Bruun.

Anttilan mylly

Mamsellin tilaa kutsuttiin Anttilan hoviksi. Koskessa oli alkuaan lankkupato ja kivipato on rakennettu vuonna 1921. Ensimmäinen saha rakennet­tiin paikalle 1800-luvun lopul­la ja nykyinen saha rakennet­tiin 1920-luvun puolivälissä. Anttilan mylly ja saha eivät ole enää hyötykäytössä.

Yhteinen uimapaikka

Uimaan ja saunomaan kylä­läiset pääsevät kylän yhdistys­ten omistaman mökin rannasta Vuohijärvellä. Kyläläisten yhteinen mökki rakennettiin UPM:n omista­malle tontille, ja kun UPM ei enää halunnut vuokrata tonttia, päättivät yhdistykset lunastaa sen itselleen.

Viihtyisällä paikalla sijaitse­va Jukolan rantamaja on ollut paikkana monille juhlille ja ky­läläisten yhteisille tapahtumil­le. Anttilan Erämiesten met­sästysmaja on myös ahkerassa käytössä. Hirvipeijaisissa erä­miehet tarjoavat jäsenilleen ja kyläläisille hirvisopat.

Anttilan erämiesten metsästysmaja

Kun kylän koulu lakkautet­tiin, tuli Anttilan Martoille pie­neksi ongelmaksi kokoontu­mispaikan puute. Anttilan Martat kokoontuvat nykyisin yksityiskodeissa ja se on todettu oikein toimivaksi ratkaisuksi.

Kun Sari muutti Anttilaan, oli siellä kaksi kauppaa, kaksi pankkia ja säästökassa. Kaup­pa-autokin kävi ja kylän posti toimi kaupan yhteydessä. Nyt ostoksille lähdetään Valkealan Kirkonkylälle, Kouvolaan tai Vuohijärvelle.

–Tähän on oppinut, ettei kaikkia palveluita kylällä ole. Ilman autoa olisi kyllä aika hankalaa. Kirjastoauto käy, joka on hyvä palvelu.

Jatkuvuutta

Anttilassa tilat ja talot siirty­vät usein suvussa seuraavalle sukupolvelle. On kylälle tosin saatu uusiakin asukkaita, mutta on hienoa, että tiloilla on jatku­vuutta.

– Anttila on hyvä ja turvalli­nen paikka asua, Sari kiteyttää.

Artikkelin aloituskuva: Anttilan Yläkylässä on luonnonmuistomerkki Nekkakivi, joka on Jaakkolanmäellä sijaitseva 4,9 m korkea ja 8 m leveä sfinksiä muistuttava siirtolohkare.

  • Laura Parkko
Jaa artikkeli: