Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Maastopaloriski

Kuopion hätäkeskus, Kouvola/Kouvola, Toikantie, maastopalo: keskisuuri, 18.05.2020
Noin 50 x 20 metriä kuivaa heinikkoa syttyi palamaan roskien polton yhteydessä Kouvolan Sippolassa. Pelastuslaitos sammutti nuotion ja kasteli paloalueen.

Pelastustoimi painottaa, että jokaisen on oltava varovainen ja huolellinen tulipalon vahingon ja vaaran välttämiseksi. Avotulen yhteydessä tulee noudattaa tulipalon ehkäisemiseksi annettuja määräyksiä ja säännöksiä. Jokaisen on mahdollisuuksiensa mukaan sitä valvottava. Avotulen paikassa täytyy huomioida se, ettei siitä aiheudu palon leviämisvaaraa joko maastoon tai rakennukseen. Tuuli ja kuivuus etenkin aiheuttaa leviämisriskiä. Avotulesta on vastuussa sytyttäjä.

Avotuli on pelastuslaissa nuotio tai vastaava tulen käyttö, josta tuli voi päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin takia. Kertakäyttögrillin ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö on avotulen tekemistä. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen sytyttäminen on kiellettyä. Toisen maalle avotulen saa tehdä vain maanomistajan luvalla.

On kuntia, joissa hakkuutähteiden, risujen, ja lehtien avopoltto nuotiolla, tynnyrissä ja muussa vastaavassa astiassa on kokonaan kielletty taajama-alueilla. Luvallisuus onkin syytä varmistaa kunnan ympäristöviranomaiselta. Haja-asutusalueellakin vaaditaan huolellisuutta ja varovaisuutta. Alkusammutusvälineet on syytä varata. Rakennusten lisäksi tulee olla etäisyyttä sähköjohtoihin. Savukaasuista ei saa olla haittaa naapureille tai ympäristölle.

JK

Artikkelikuva: Repovedellä 70-luvun hakkuiden jälkiä on korjattu ja lajistoa lisätty polttamalla useita alueita. Se on tarvinnut huolellisuutta ja yhteistyötä. Kuva SK

Jaa artikkeli: