Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Mahtava kesätyö

Astumme yhdessä valkealalaisen 15-vuotiaan Altti Leh­musmetsän kanssa sisään päiväkoti Villekullan pihan portista. Altti sulkee tunnollisesti päiväkodin portin ha­kaset ja istahdamme pihan pöytäryhmän ääreen.

Valkealassa sijaitseva päiväkoti Villekulla tarjoaa kielirikasteis­ta varhaiskasvatusta ja esikou­luopetusta. Päiväkodissa on 84 paikkaa, joita kouvolalaiset voi­vat käyttää palvelusetelillä.

– Kummalta tuntuu tulla tän­ne, haluaisin heti takaisin töihin, Altti toteaa.

Altti vietti päiväkodissa kuu­kauden kesätöissä. Työt alkoivat heti koulun loputtua.

– Katsoin etteivät lapset tee mitään tyhmää, autoin pukeutu­maan ja syömään, sekä tietysti leikin lasten kanssa. Tein samo­ja töitä, mitä aikuiset, mutta mi­nulla ei ollut varsinaisesti vas­tuuta lapsista, Altti kertoo.

Kaksi edellistä kesää Altti työskenteli Valkealan Kirppik­sellä. Hän kertoo molemmissa työpaikoissa olleen aika vapaa­ta, eikä mitenkään liian vaativaa hommaa.

Hyvää päivää, olisiko kesätöitä?

Altti aloitti hyvissä ajoin hel­mikuussa kesätöiden etsimisen. Hän haki useampaan paikkaan varmistuakseen mahdollisuu­desta saada töitä. Suuri osa Altin tutuista ei etsinyt itselleen kesä­töitä ja ne ketkä etsivät, eivät sitä välttämättä löytäneet.

– Hain aika moneen paikkaan, koska korona-aikana on todella vaikeaa löytää mitään töitä. Vii­me syksynä olin täällä päiväko­dilla TET-harjoittelussa kaksi viikkoa, joten paikka oli minul­le jo entuudestaan tuttu.

Altilla on yksi hyvinkin sel­keä motivaattori töiden hakuun; raha. Fiksu nuori mies osaa jo ajatella elämäänsä pidemmälle­kin.

– On kiva tienata omaa rahaa. Jos tarvitsen jotain, niin käytän rahoja siihen, ja kaiken muun laitan säästöön. On se varmas­ti sitten kiva, kun joskus asuu omillaan, ja on jo omaa rahaa tallessa.

Vaikka palkkarahat lämmittä­vät mieltä, ei se Altille ollut ai­noa syy etsiä töitä.

– Kesäloma on pitkä. Tuli­si tylsää, jos vain istuisi kotona kaikki päivät. Tämä oli todella kivaa ajanvietettä. Olisin jopa voinut tehdä ilman palkkaakin, mutta ei se raha tietysti yhtään haittaa.

Molemmat työpaikat Altti on saanut niitä itse reippaasti tie­dustelemalla. Kohtelias ja avoin Altti on mennyt henkilökohtai­sesti paikanpäälle, esitellyt it­sensä ja kysynyt työpaikkaa. Tämä on selvästi kannattanut, sillä töitä on löytynyt.

Aitoa menoa lasten seurassa

Ensimmäisenä työpäivänä Alttia odotti päiväkodin oven takana huutokuoro. Hetken tuli kuulemma pohdittua, että mihin ihmeeseen sitä on joutunut.

– Lapsilla oli menossa kisa, kuka huutaa kovimpaan. Se oli ihan kauheaa. Mutta jo parin tunnin päästä totesin, että olen juuri siellä, missä minun kuu­luukin olla. Minulle tuli heti alussa harmitus, että työt kestä­vät vain kuukauden. Töiden lop­pumisen jälkeen ensimmäinen maanantai oli surkea. Ajattelin vaan, että voi ei, en pääse töihin. Olisin kovasti halunnut takaisin.

Lapset eivät ujostelleet Alttia, vaan hyväksyivät hänet heti ta­lon porukkaan.

– Lapset ottivat minut ihanasti vastaan. Kun tulin kirjoittamaan työsopimusta viikkoa ennen töi­den alkua, näin lapsia, joihin tu­tustuin TET-harjoittelun aikana. He kysyivät heti, että ”missä sä oot ollut kaiken tän ajan, tuutko sä takaisin”. Se oli ihan parasta.

Altti viihtyi päiväkodissa to­della hyvin. Hän teki kuuden tunnin työpäiviä. Juhannuksen aatonaattona oli keittäjä poissa, joten Altti otti haltuunsa myös keittiöhommat.

Hänellä on hygieniapassi suo­ritettuna, joten sekään ei ollut esteenä. Muuten hän työskenteli lähes koko ajan saman ryhmän kanssa, ja viimeisellä viikolla kiersi eri ryhmissä apuna.

Altti omaa rauhallisen ja so­vittelevan luonteenlaadun, joka tulikin ajoittain tarpeeseen. Pie­nillä saattaa välillä jäädä päälle ei-ei-ei-vaihe.

– Sitä kun on lapsi huutanut sen puoli tuntia ja lopulta hän toteaa, että hyvä on. Sitten vaan jatketaan taas normaalisti puu­hia. Se on mukava tunne.

Altista ehkä kivoimpia olivat­kin juuri oikein hektiset päivät. Hänestä oli hauska kuunnella lasten juttuja.

– Etenkin lasten ollessa todel­la hyvällä tuulella, ja kun lei­kitään vaikka kivaa leikkiä, on ollut ihan superkivaa. On kiva seurata lapsia, kun he ovat iloi­sia, onnellisia ja nauravaisia.

Altti viihtyi lasten kanssa, mutta myös työkaverit saavat häneltä paljon kiitosta.

– Työkaverit olivat aivan mahtavia, koko tuo yhteisö oli loistava.

”On kiva seurata lapsia, kun he ovat iloi­sia, onnellisia ja nauravaisia.

Lomailua ennen lukiota

Altti sai hyvän todistuksen yläasteelta, mutta sanoo, ettei ruotsi ei ole hänen vahvuuksi­aan. Se ei silti tullut ongelmaksi ruotsinkielisessä päiväkodissa.

Lapsille puhutaan päiväkodis­sa jonkin verran ruotsia. Käy­tössä on paljon perussanastoa, kuten viikonpäiviä, vettä, mai­toa ja muita vastaavia. Jotkut aikuisista puhuvat ruotsia kes­kenään. Yksikään lapsista ei ole ruotsinkielinen. Altin mielestä tällainen päi­väkoti on hieno juttu. Hänes­tä on hyvä, että lapsille tulee jo pienenä positiivinen olo ruotsin kielestä.

– Nyt koulussa paljon oppilai­den keskuudessa puhutaan, että ruotsi ei ole kiva kieli. Mutta jos tottuu siihen jo pienenä, niin se ei tunnukaan niin pahalta asial­ta.

Syksyllä Altti on menossa Kouvolan Yhteislyseoon. Lukio oli hänelle itsestään selvä jatko yläasteen jälkeen. Hänellä on tähtäimessä arkkitehdin ammat­ti, ja lukiossa on tarkoitus lukea pitkä matematiikka, sekä ottaa opintoihin paljon kuvaamatai­don kursseja.

Sitä ennen Altti aikoo nauttia kesästä uiden mahdollisimman paljon. Uutena harrastuksena hänellä on myös skeittaus. Hän aikoo myös levätä kunnolla en­nen lukio-opintojen alkua.

Kannattaa mennä kesätöihin

Altti kannustaa kaikkia nuo­ria kesätöihin. Perusteluista ei ole pulaa.

– Ei tule tylsää, nämä ovat ki­voja kokemuksia. Töissä tapaa mukavia ihmisiä, siitä saa työ­kokemusta, itselleen rahaa. En keksi mitään negatiivista. Kun­han löytää paikan, jossa on kiva olla. Vaikka ei olisi ihan täydel­linenkään työ, niin nuorten ke­sätyöpätkät ovat aika lyhyitä, ja se raha motivoi kummasti.

Päiväkoti Villekulla on Altille ensisijainen toive myös ensi ke­sän työpaikaksi.

–Täällä oli täydellistä.

  • Laura Parkko
Jaa artikkeli: