Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Metsänhoitosuunnitelma Harjunmäelle on valmistumassa

Kirkonkylän urheilukeskuksen tuntumassa sijaitseva Harjunmäen ulkoilu- ja virkistysalue on tuoreen metsänhoitosuunnitelman kohteena.

Noin 60 hehtaarin suuruinen Harjunmäen alue on tunnettu monimuotoisista ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksistaan ympäri vuoden. Kun Kouvolan kaupunki hankki alueen omistukseensa Valkealan kartanolta vuonna 2018, siellä käynnistyivät myös metsänhoidolliset toimenpiteet.
Alueen asukkaiden kuulemiseksi järjestettiin kysely ajalla 12.4. – 5.5.2019. Kyselyssä pystyi ottamaan kantaa metsänhoitotöiden voimakkuuteen ja antamaan vinkkejä alueen kehittämisestä. Tehdyn kyselyn tuloksia käytiin läpi keskustelutilaisuudessa 12.9. Samassa yhteydessä oli mahdollista osallistua myös metsäkävelylle Harjunmäen maastossa kaupungin metsäsuunnittelijan johdolla.
Keskustelutilaisuuden alkuperäisen pitopaikan, jäähallin kahvion, ollessa varattuna, siirtyivät osanottajat urheilukentän laidalla olevan huoltorakennuksen tiloihin. Tilaisuuden avasi kaupungin vuorovaikutussuunnittelija Sanna Laukkanen. Nopean esittelykierroksen perusteella selvisi, että lähes 20 osallistujan joukossa oli ulkoilualueen käyttäjiä, asukkaita, urheiluseurojen edustajia ja muita asiasta kiinnostuneita.
Kouvolan kaupungin metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen kävi läpi keväällä järjestetyn asukaskyselyn yhteenvetoraporttia. Kyselyyn saatiin noin 50 vastausta. Niissä vastaajat ottivat kantaa muun muassa poistettavan puuston ja tehtävien pienaukkojen määrään, ehdottivat kuntopolun varrelta paranneltavia kohtia ja merkitsivät karttoihin alueelta itselleen tärkeitä virkistyskohteita.

Ensin kuunneltiin, ja sitten heräsi vilkas keskustelu hyvässä hengessä.

Frisbeegolf-rata herätti keskustelua

Harjunmäen alueelle rakennettiin kesällä 2014 frisbeegolf-rata. Se osuu paikoin kuntopolun päälle, jolloin ilmassa kiitävät frisbee-kiekot voivat olla vaaraksi muille ulkoilijoille.
Kirsi Hokkasellakin oli omakohtainen kokemus, jossa hänen ulkoilupäiväänsä oli liittynyt kantapäähän osunut frisbee. Keskustelussa todettiin, että vastuu on frisbeen heittäjällä, ei lenkkeilijällä. Heittäjien puolustukseksi taas todettiin, että radalla on kohtia, joiden taakse ei voi nähdä. Yksi kyselyn kehitysehdotuksista olikin, että radan alueelta poistettaisiin puustoa harrastajien toiveiden perusteella. Se sai vahvan kannanoton:
– Ei missään nimessä. Tilaisuudessa myös mukana ollut kaupungin liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen kommentoi tähän, että puut tuovat heittäjille mukavaa ylimääräistä haastetta.
Parhaiten jäi kuitenkin mieleen erään osanottajan ponteva kommentti:
– Frisbeegolf-rata on parasta, mitä tälle alueelle on tapahtunut!

Kirsi Hokkanen kertoi asukaskyselyn tuloksista.

Monipuolista metsänhoitoa

Kasvupaikaltaan Harjunmäen alue on kuivahkoa kangasmetsää, jossa hallitsevana puulajina on mänty. Yleinen mielipide osanottajien kesken oli, että alueelle tarvii nyt tehdä jotakin, ja valtaosa vastaajista kannattikin kaupungin ehdottamia toimenpiteitä.
Puuston kokonaismäärän alueella on arvioitu olevan 10 000 m3. Siitä noin 1/7 tultaisiin suunnitelman mukaan poistamaan.

Metsäkävely Harjunmäellä

Melkein kaikki keskustelutilaisuuteen osallistuneet lähtivät myös sen jälkeen pienelle kävelylenkille Harjunmäen maastoon metsäsuunnittelija Ismo Huotarin johdolla. Ensimmäinen pysähdys tehtiin kirkon rinteen yläpuolella olevan kuntopolun varrella, josta on hieno näkymä Lappalalle.
Kierros jatkui pitkin kuntorataa Mikkelintien yläpuolelle ja siitä takaisin kohti urheilukeskusta. Pururadan – eli talvisin hiihtoladun – leveys herätti myös keskustelua. Pururataa oli toivottu joka kohdasta 6 m leveäksi, jolloin keskikokoisen latukoneen olisi sitä mukava ajella.

Tulevasta aikataulusta

Harjunmäen metsänhoitosuunnitelma käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 24.9.
Hyväksytty suunnitelma asetetaan nähtäville Kouvolan kaupungin nettisivuille sekä Tekniikka- ja ympäristötalolle Kuusankoskella kahdeksi viikoksi. Tänä aikana siihen on vielä mahdollisuus ottaa kantaa.
Jos kaikki sujuu hyvin, toimenpiteisiin päästään jo tänä syksynä. Hakkuu- ja hoitotoimenpiteet tehdään vuosien 2019 ja 2021 välillä.

• Jari Sahala

Harjunmäen metsäsuunnitelman hoitokohteet karttaan merkittynä:
Kohde 1 (vihreä alue) on pääosin vanhaa männikköä, ja siihen kohdistettaisiin poimintahakkuu, jossa 17 % puustosta poistetaan. Niin sanottu keskusmännikkö, ”harjun helmi” pitää sisällään upeita ja helppokulkuisia mustikkapaikkoja,
ja jäisi suunnitelmassa ennalleen.
Kohde 2 (oranssi alue) sisältää pieniä taimiryhmiä. Tämä niin sanottu ”kirkon rinne” tulisi saamaan pienaukkoja luontaisesti syntyneiden taimiryhmien ympärille, kaupungin ehdotuksen mukaan kaikkiaan 11 kappaletta.
Tältä alueelta avautuu todella hieno näkymä Lappalanjärvelle.
Kohde 3 (turkoosi alue) on ylispuiden peittämää mäntytaimikkoa. Tässä kohteessa ylispuut poistettaisiin taimikon reunoilta.
Kohde 4 (pinkki alue) on nuorta männikköä, johon tultaisiin tekemään ensiharvennus.

Artikkelikuva: Metsäkävelyn osanottajat tutkailevat maastoa kirkon rinteen yläpuolella, Ismo Huotarin johdolla.

Jaa artikkeli: