Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Muutoksen tuulia Sotaveteraanien yhdistyksessä

Valkealan Iltatuulessa kokoontuivat pitkän tauon jälkeen Kouvolan Sotaveteraanit.

 Tämän vuoden jälkeen koittaa Kouvolan So­taveteraanit ry:llä uusi aika. Sotaveteraanipiiri pure­taan, mutta työ veteraanien hy­väksi ei tule loppumaan.

Valkealaan on jo perustettu perinneyhdistys, Sotien 1939-1945 Pohjois-Kymen Perin­neyhdistys ry. Perinneyhdistys ottaa ensi vuoden alusta vastuulleen vete­raaniemme arvokkaan perinnön vaalimisen Kouvolan ja Iitin alueilla. Veteraanien vähenty­essä alkaa siirtyminen veteraa­niajasta perinneaikaan.

Perinneyhdistyksen ensim­mäiseen hallitukseen kuuluvat Matti Mikkonen, Karjalan Pri­kaatin Kilta ry, Eero Mattila, Kymenlaakson Sotaveteraani­piirin perinnevastaava, Kaija Vesala, Lottaperinneliitto ry, Hannu Lahtinen, Iitin perin­nevastaava, Petri Olli, evers­ti, KARPR apulaiskomentaja, Kim Jokela, Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin tiedottaja, Heini Kortesluoma, Kouvolan Seudun Lottaperinneyhdistys ry ja Terhi Paukku, kanttori, Kou­volan seurakunnan perinneyhte­yshenkilö.

Iltatähdessä tilaisuutta luotsa­si Kouvolan Sotaveteraanit ry:n, sekä Kymenlaakson Sotavete­raanipiiri ry:n toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen.

– Lähdin alun perin mukaan aikomuksenani toimia toimin­nanjohtajan vuoden ajan. Nyt käynnistyi 27. vuosi, Hartikai­nen naurahtaa.

Hartikainen toteaa, että vete­raanien asioiden osalta ollaan eräänlaisessa käymistilassa. Kouvolan Sotaveteraanit ry:n kuuluu Kouvolan lisäksi An­jalankosken, Inkeroisten, Eli­mäen, Kuusankosken, Jaalan, Valkealan ja myös Iitin sotave­teraanit.

– Työ ei lopu, vaan sitä jatkaa perinneyhdistys. Veteraanityö ei muutu. Osa toimihenkilöistä vaihtuu, mutta myös samoja tut­tuja toimijoita pysyy perinneyh­distyksen kautta mukana työssä.

Kouvolan alueella yhdistyk­sen jäseniin kuuluu 99 veteraa­nia edellä mainitulta alueelta. Lisäksi alueella on veteraaneja, jotka eivät ole yhdistyksen jäse­niä.

– Tavoitteena on myös vete­raanien leskien tukeminen, sillä valtiovalta ei heitä tue. Kouvo­lan kaupunki on tukenut hyvin, sillä tuella on pystytty antamaan apua myös veteraanileskille, Hartikainen kertoo.

Kiitoksia

Kun oli nautittu maittavat kahvit ja leivonnaiset, oli Toivo Hartikaisen vuoro antaa kiitok­set kahdelle upealle naiselle.

Ensimmäisenä vuorossa oli Valkealan Iltatähti ry:n toi­minnanjohtaja Arja Kaitasel­le liiton mitalin hänen pitkäai­kaisesta työstään vanhempien ihmisten, sekä veteraanien hy­väksi.

Hartikainen kehuu Kaitais­ta paikan kodinhengettäreksi, joka pitää arvokkaasti järjestys­tä yllä.

– Tunnustuksena ja kiitokse­na toiminnastanne sotaveteraa­nityön päämäärien hyväksi on teille Arja Kaitainen myönnet­ty Suomen Sotaveteraaniliiton mitali, Kouvolassa 3.12.2021, Hartikainen lukee Kaitaiselle ojennetusta diplomista.

Arja Kaitainen oli tästä huo­mionosoituksesta onnellisen hä­millinen. Hän otti vastaan myös Iltatähdelle myönnetyn Sotave­teraanien standaarin. Moni vete­raani asuukin Iltatähdessä.

– Iltatähti on sotaveteraanien tukikohta, Hartikainen toteaa.

Iida Paakala soitti tilaisuudessa monta kappaletta. Kuva: Laura Parkko

Toinen standaari ojennettiin tässäkin tilaisuudessa esiinty­neelle harmonikansoittaja Iida Paakalalle. Hän on esiintynyt useasti aiemminkin veteraanien tilaisuuksissa, ja tästä kiitoksena hänelle ojennettiin oma henkilö­kohtainen standaari.

Paakala on jo kokenut esiin­tyjä, sillä nyt 18-vuotias Iida aloitti soittamisen viisivuotiaa­na. Kokemusta ja menestystäkin on tullut useista eri kilpailuista.

Villen Jahti

Varoja veteraanien hyväksi on saatu vuosittain muun muassa hirvenlihahuutokaupasta. Joka vuosi metsästäjät ovat kaataneet hirven ja lahjoittaneet sen huu­tokauppavarat Valkealan Sota­veteraaneille.

Viime vuonna tuotto oli 2160 euroa ja edellisenä vuonna mel­kein saman verran.

Kai Korpi on toiminut kym­menkunta vuotta Valkeala–Kou­vola riistanhoitoyhdistyksessä puheenjohtajana. Villen jahti on riistanhoitoyhdistyksen or­ganisoima, mutta paikalliset metsästysyhdistykset hoitavat käytännössä hirven kaadon ja myynnin.

Villen jahtiin on Valkeala-Kouvola riistanhoitoyhdistyk­sellä korvamerkitty yksi hirven­pyyntilupa veteraanien hyväksi. Se on hallinnollisesti järjestävän seuran luvissa.

Kun hirvi saadaan saaliik­si, talkooporukalla hirvi käsi­tellään, jonka jälkeen pidetään huutokauppa.

– Joskus on myyty koko ru­hona. Olemme huomanneet, että huutokaupalla on saatu va­roja kerättyä enemmän, Korpi kertoo.

– Annan pyhän lupauksen, että niin kauan kun yksikin tun­nuksen omaava valkealalaisläh­töinen veteraani on, niin tulen korvamerkitsemään teille huu­tokaupattavan hirven kaatolu­van, Korpi jatkaa.

Erkki Immanen ja Jukka Junnola kertoivat Villen jahdista. Kuva: Laura Parkko

Paikalla olivat myös Jukka Junnolla ja Erkki Immanen. He kuuluivat riistanhoitoyhdis­tyksen hallitukseen silloin, kun Villen jahti sai alkunsa.

– Tätä on tehty teidän takian­ne, hyvät veteraanit. Teidän an­siostanne saamme kulkea va­paissa metsissä. Sen vuoksi päätettiin porukassa, että meil­läkin on syytä teitä muistaa. Kiitos vapaista metsistä, Junno­la lausuu.

Villen jahti nimi juontuu sil­loisen riistanhoitoyhdistyksen hallituksen Viljo Sihvolan, eli Villen nimestä.

Villen jahdin alkaessa johto­kunnassa olivat hänen lisäkseen mukana Jukka Junnola, Erkki Immanen, Jaakko Simola, Rei­jo Horppu, Väinö Lautamatti, Matti Utti ja Pertti Hypén.

Jahti on onnistunut joka vuo­si. Junnola kertoo, että yksi jah­ti jäi erityisesti hänelle mieleen.

– Se oli Kinansaaressa, ja sil­loin oli myrsky, kun veneellä mentiin saareen. Hirvi kaadet­tiin ja se tuotiin veneessä jalat pystyssä mantereelle. Se myy­tiin kokonaisena, Junnola muis­telee. Villen jahdista saatuja rahoja on käytetty muun muassa vete­raanien jalkahoitoihin ja kotipalveluiden järjestämiseen.

Artikkelikuvassa Toivo Hartikainen pääsi kuvaan vasemmalla olevan Arja Kaitaisen ja oikealla puolella olevan Iida Paakalan väliin.

  • Laura Parkko
Jaa artikkeli: