Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Muutoksia julkaisuaikatauluissa

Voitaneen todeta, että ku­luneet puolitoista vuot­ta ovat olleet haastavat monille. Sitä se on ollut myös meille.

Olemme kuitenkin kaiken tä­män keskellä tuoneet esiin posi­tiivisia asioita ja vieneet lehden toimintaa eteenpäin.

Helppoa se ei kuitenkaan ole ollut, ja kun liiketoiminnasta on kyse, rahalla on aina kriittinen rooli.

Jotta voimme jatkaa lehden tekoa myös ensi vuonna, jou­dumme loppuvuoden ajan jul­kaisemaan lehteä poikkeukselli­sesti neljän viikon välein.

Tämä ei ole se muutos, jota toivoimme, mutta poikkeuksel­linen tilanne vaatii epämiellyt­täviä ratkaisuja. Positiivista on kuitenkin se, että tulevaisuuden­näkymät jatkon kannalta ovat edelleen valoisat ja kyse on vain väliaikaisesta, joskin välttämät­tömästä, ratkaisusta.

Tiedämme, että kysyntää pai­kallisuutisille on edelleen reilus­ti ja jatkamme päättäväisin mie­lin toiminnan kehittämistä niin, että lehti palvelee entistäkin pa­remmin vielä useampia lähialu­een asioista kiinnostuneita.

Paperilehden harventuva il­mestymistiheys ei myöskään vaikuta tuotetun sisällön mää­rään. Jäljelle jäävistä numerois­ta tulee todennäköisesti vielä ai­empaa paksumpia.

Tiedämme, että suurelle osal­le lukijoista se on laiha lohtu, mutta kaikki sisältö julkaistaan normaaliin tapaan verkossa ja paperilehden tilaajat saavat verkkolehden tunnukset loppu­vuodeksi maksutta.

Laittakaa vain viestiä: [email protected]

  • Olli Kousa, toimitusjohtaja

Valkealan Sanomien ilmestymisaikataulu syksyllä 2021:

KE 18.8.

KE 15.9.

KE 13.10.

KE 10.11.

KE 22.12.

Otathan poikkeuksellisen julkaisuaikataulun huomioon tapahtumien ja ilmoitusten osalta.

Jaa artikkeli: