Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Olkaa ylpeitä metsänhoidosta!

Maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen kohdisti puheensa Tirvan metsäiltamissa metsänomistajille. Yleisöä oli useampi sata 7. elokuuta.
Metsänomistajista ovat kiinnostuneita hyvin monet tahot, esimerkiksi poliitikot, ympäristöjärjestöt ja vakuutusyhtiöt. Jouni Kemppainen mainitsi metsänomistajien pitävän tätä maata pystyssä.
-Metsänomistajat tuottavat valtavan määrän hyvää maan viennille, verotuloille ja hyvinvoinnille.
Venäjällä palavan metsän Jouni Kemppainen mainitsi alueeltaan olevan Belgian kokoinen. Sen vaikutuksia hiilitasapainoon on vaikea saada selville. Hän viittasi myös kauemmas:
-Samaten Kanadan metsäalueet ovat palaneet sillä tavalla, että monilta osin ne ovat muuttuneet hiilinieluista hiilipäästöiksi.

Metsänhoitoa

FSC on tehnyt ”korkean suojeluarvon metsäkohteiden” luokituksen. Metsänomistajia ei ole kuultu, kun metsiä on lisätty korkean suojeluarvon listalle. Leimikkona korkean suojeluarvon metsäkohteen arvo saattaa laskea. MT:n päätoimittaja asetti kysymyksen:
-Saako naapurin metsää suojella kysymättä siltä naapurilta?
Jouni Kemppainen kehotti ottamaan FSC:n tosissaan. Kyseessä on tunnettu ja tunnustettu järjestö, joka on arvovaltainen. Se on edellä mainitusta syystä kohdannut voimakastakin vastustusta.
Metsissä saatetaan joutua luokituksen myötä tekemään toimenpiteitä, jotka joku muu määrittelee.
Metsien kasvun vauhdittamisesta Jouni Kemppainen toivoo suurta suomalaista tarinaa. Nyt kuitenkin juututaan keskusteluihin avohakkuista. Puurakentamisen merkitys jää liian vähälle keskustelulle. Ilmasto sekä talous hyötyvät puurakentamisesta.
Suomalaiselle metsänhoidolle Jouni Kemppainen hakee tunnustusta:
-On paljon parempi luottaa suomalaiseen eettisesti korkeatasoiseen metsänhoitoon kuin antaa investoinnit sademetsäalueille tai muualle, jossa vastuuta ilmastonmuutoksen estämisestä ei kanneta.
-Tämä on vientituote, tämä teidän tekemä työ, suomalainen metsänhoito ja koko metsäteollisuuden klusteri, hän painottaa.
-Sen paremmin metsiä ei ehkä voi hoitaa kuin Suomessa tehdään, ja sille pitäisi saada tunnustus. Jouni Kemppainen kannattaa sen vaatimista, että muuallakin hoidettaisiin metsiä samalla tavalla.
Hän kannusti metsänomistajia pitämään kirkkaana mielessä, että kun heitä joskus syyllistetään hakkuista tai muusta metsätaloudesta, he kuitenkin sitovat sitä hiiltä, mitä kaikki me päästämme.
-Syyllisyyden taakan sijasta te voitte sovitella sankarin viittaa yllenne. ainakin kotona ja lähipiirissä, tässä porukassa ja mahdollisimman laajasti suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

FSC

Kokonaiskuvan hahmottamiseksi otettakoon mukaan näkökulmaa FSC:n omilta sivuilta.
Sivulla kerrotaan FSC:n eli Forest Stewardship Council’in (Hyvän metsänhoidon neuvosto) olevan kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, joka on sitoutunut sertifioinnin kautta edistämään vastuullista metsien käyttöä. Järjestön perusti vuonna 1993 maapallon metsien häviämisestä huolestunut ympäristöalan, metsäalan ja yhteiskunnallisen alan edustajien ryhmä. Ryhmän tavoitteena on edistää ympäristön kannalta vastuullista, yhteiskunnallisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsien hoitoa.
FSC:n jäsenissä on maailman johtavia kansalaisjärjestöjä kuten Maailman luonnonsäätiö eli World Wide Fund for Nature, lyhenteenä WWF. Mukana on myös esimerkiksi yrityksiä, kuten UPM-Kymmene, Stora Enso ja Metsäliitto. Sosiaalisista yhteisöistä mukana ovat esimerkiksi Saamelaisneuvosto ja Kuluttajaliitto.
Kansainvälisten periaatteiden katsotaan sopivan trooppisiin, lauhkeisiin ja boreaalisiin metsiin. FSC pyrkii siihen, että kussakin maassa laaditaan olosuhteisiin soveltuvat kansalliset hyvän metsänhoidon FSC-standardit. Suomessa laadittiin FSC-standardi, joka hyväksyttiin 2010. FSC:n sääntöjen mukaisesti sitä päivitetään viiden vuoden välein.
Suomessa on 1 576 000 hehtaaria FSC-sertifioitua metsää ja 122 FSC Alkuperäketjun sertifikaattia. Maailmalla on yli 199 miljoonaa hehtaaria FSC-sertifioitua metsää 84 maassa sekä yli 33 700 Alkuperäketjun sertifikaattia. Luvut ovat maaliskuulta 2018.
FSC:n tavoitteena on suojella monimuotoisuutta, alkuperäiskansojen oikeuksia, työntekijöiden oikeuksia sekä alueita, jotka ovat kulttuurin tai luonnon kannalta merkittäviä. Tuotteissa käytetään FSC-merkintää kertomaan tuotteiden täyttävän korkeimpia sosiaalisia ja ympäristöllisiä arvoja heijastavat periaatteet ja kriteerit.
JK


Artikkelikuva: Maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen arvosteli sitä, että suojelupäätöksissä ei kuulla metsänomistajaa.

Jaa artikkeli: