Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Opistoon ja armeijaan

Marraskuussa Kauppakeskus Veturissa järjestetyillä Kouahead -messuilla huomasin Valkealasta opiston ja Karjalan prikaatin.

Valkealan opistolla on eri koulutusalojen lisäksi mahdollisuus majoitukseen ja erilaisiin kokouksiin.

Uutta koulutusta

Syksyllä 2020 Valkealan opistolla alkaa Eväitä elämään -erityislinja. Eve-linja vahvistaa opiskelutaitoja. Se myös tukee itsenäistymistä ja arjenhallintaa. Koulutus on suunnattu kehitysvammaisille tai yksilöllistettyä opetussuunnitelmaa noudattaville 16-20 -vuotiaille nuorille.

Huhtikuun lopulle kestää Raipe-hanke. Siinä keskitytään aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden työelämäjaksojen sujuvoittamiseen. Uudenlaisten yhteistyökäytänteiden ja sähköisen pilvipalvelun avulla pyritään luomaan työnantajien ja aikuisten perusopetusta järjestävien oppilaitosten yhteistyöverkosto. Hankkeen yhtenä tavoitteena on tehdä maahanmuuttajataustaisten työelämäjaksoista yhä onnistuneempia kokemuksia kaikille osapuolille.

Valkealan kristillinen kansanopiston historia ulottuu vuoteen 1945. Kalevi M. Nykänen toimi rehtorina yli 30 vuoden ajan. Toiminta alkoi Valkealan kirkonkylällä vuokratiloissa. Nykyinen opistorakennus valmistui vuonna 1949 Valkealan Selänpäähän Saanjärven rannalle Lutherilaisen maailmanliiton avustuksen turvin.

Karjalan prikaati

Karjalan prikaatin koulutus- ja harjoitusjärjestelmä vastaa maavoimien taistelutavan 2015, joukkotuotantotehtävien ja raivaamisen valtakunnallisten kurssien vaatimuksiin.

Karjalan prikaatilla on merkittävä alueellinen vaikutus asevelvollisuusasioihin, viranomaisyhteistyöhön ja maanpuolustustyöhön.

Puolustusvoimauudistuksen 2015 organisaatiomuutokset on vakiinnutettu ja organisaation toiminta on optimaalista. Puolustusvoimissa sekä viranomaisten ja kansalaisten keskuudessa prikaatia arvostetaan. Karjalan prikaati on ainoa joukko-osasto, joka kouluttaa kaikkia maavoimien aselajeja.

Karjalan prikaatissa on kuusi joukkoyksikköä. Kymen jääkäripataljoona (KYMJP) kouluttaa varusmiehiä jalkaväen eri tehtäviin. Näitä ovat esimerkiksi panssarijääkäri, tulenjohtomies ja sissiradisti.

Karjalan tykistörykmentti (KARTR) kouluttaa varusmiehiä tykistön eri tehtäviin, kuten viestimiehiksi ja kranaatinheitinmiehiksi.

Salpausselän ilmatorjuntapatteristo (SALPITPSTO) kouluttaa varusmiehiä ilmatorjunnan eri tehtäviin, kuten ohjusmiehiksi, tykkimiehiksi ja maalilennokkimiehiksi.

Kymen pioneeripataljoona (KYMPIONP) kouluttaa varusmiehiä raivaajiksi, taistelupioneereiksi ja eri pioneerikoneiden käyttäjiksi.

Itä-Suomen viestipataljoona (I-SVP) kouluttaa varusmiehiä viestin eri tehtäviin, kuten viestihuoltomiehiksi. Pataljoona huolehtii myös sotilaspoliisikoulutuksesta.

Karjalan huoltopataljoona (KARHP) kouluttaa varusmiehiä kunnossapito-, täydennys-, kuljetus-, lääkintähuolto- ja huoltopalvelutehtäviin sekä järjestää prikaatin huollon palvelut.

Kaikissa joukkoyksiköissä palvelee varusmiehiä erilaisissa kuljetusalan tehtävissä. Ajoneuvot vaihtelevat moottoripyöristä taisteluajoneuvoihin.

JK

Sekä Karjalan prikaati että Valkealan opisto esittäytyivät yläkerrassa.
Jaa artikkeli: