Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Pikku-uutisia

Organisaatio uudistetaan
Kouvolan kaupungin poliittinen ja ammatillinen organisaatio on uudistettava reilusti ennen vaaleja eli tämän vuoden aikana. Uusi valtuustokausi käynnistyy 1.6.2021.
Nykyinen organisaatio on suunniteltu mallilla, jossa myös sote-ala on kaupungin hallinnassa. Käytännön päättämisen pudottua puoleen on syytä vähentää hallinnosta sekä työntekijöitä että päättäjiä.
Riski vähentämisessä on, että päättäminen keskittyy entistäkin pienemmälle piirille. Kaupungin kuluja halutaan kuitenkin organisaatiotasolla säästää ja samoin organisaatiolla halutaan varmistaa, että nopeita säästöpäätöksiä tehdään.
Pormestarijärjestelmään ei edelleenkään olla valmiita menemään. Sen sijaan suunnitellaan, että kaupunginjohtajien lisäksi olisi puoliammattimaisia puheenjohtajia. Hallituksen puheenjohtajan tehtävä katsotaan kokoaikaiseksi, muut puolipäivätoimiksi. Tämä malli ei kylläkään tuo ainakaan säästöä.
Valtuuston paikkalukua suurin osa valtuustoryhmiä olisi valmis vähentämään 59:stä 51:een. Kaupunginhallituksen strategisen roolin kasvattaminen ja työskentelyn tehostaminen on nähty keskeiseksi kehittämiskohteeksi, mutta kokoonpanoa ei nähdä tarpeelliseksi tiivistää.
Tulevaisuusjaoston lakkauttaminen ja tehtävien siirtäminen hallitukselle tai valtuuston valiokunnalle nähdään mahdolliseksi. Konsernijaoston tarpeellisuus on myös ollut keskustelussa, mutta suurin osa on nähnyt sen edelleen tarpeelliseksi.
Lautakuntien määrän supistaminen viidestä kolmeen on enemmistön mielestä tarkoituksenmukaista. Tällöin rakennuslautakunnan tehtäviä hoitaisi elinvoimalautakunnan jaosto sekä maaseutulautakunnan tehtävät jaettaisiin muille toimielimille. Merkittävässä asemassa, vaikka vähemmistönä ovat Kymsoten toimia ohjaavat päättäjät.
Säästöjä voidaan saada ammatillisen organisaation yhdistämisillä. Toimialoina olisivat konsernipalvelut, elinvoima (asuminen ja ympäristö) ja hyvinvointi (nykyiset varhaiskasvatus ja opetus sekä liikunta ja kulttuuri). Siten palveluyksiköiden ja niiden esimiesten määrä vähenisi puoleen nykyisestä.

Ylioppilasjuhlaa ei järjestetty
Lukiokoulutus päätti, ettei lauantaina 29.8.2020 Kouvolassa järjestetä yhteistä ylioppilasjuhlaa Mansikka-ahon hallissa, kuten keväällä lupailtiin. Kaupunki järjesti sen sijaan samana päivänä virtuaalisen juhlan, joka on katsottavissa viikonlopun ajan nettilinkin kautta.
Taustalla ovat THL:n ja OKM:n suositukset siitä, että tulisi välttää tilanteita, joissa ollaan inhimillisessä kosketuksessa muiden kanssa. Kaupungin turvallisuuspäällikön mukaan noin 1000 osallistujan juhlatilaisuuteen sisältyy suuri riski.

Ilkivalta on lisääntynyt
Kouvolassa katuturvallisuus on mittareiden mukaan yleisesti keskimääräistä paremmalla tasolla. Esimerkiksi väkivaltatapaukset ovat Kouvolan kaduilla harvinaisia. Ilkivaltaa ja roskaamista Kouvolassa tehdään kuitenkin niin merkittävissä määrin, että se aiheuttaa kaupungille jopa 250 000 euron vuosittaiset kustannukset.
Kouvolan kaupungin turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén kertoo, että kaupungin työntekijöiden havaintojen mukaan esimerkiksi puistoissa roskien määrä on kesällä kasvanut aikaisempaan verrattuna.
Hän toteaa, että leikkipaikoilla on nyt tehty poikkeuksellisen pahaa ilkivaltaa, jossa on käytetty työkaluja. Tämä on todella vakavaa lasten turvallisuuden vaarantamista.
Vain nuoria ei voi syyttää, sillä roskat lentävät autojen ikkunasta ulos liian helposti myös aikuisilta ja baarikansa aiheuttaa jatkuvaa harmia keskustassa jättämällä kävelykatu Manskin kamalaan kuntoon yön jäljiltä.
Turvallisuuspäällikkö kehottaa jokaista miettimään omaa käyttäytymistään ja vanhempia seuraamaan, missä nuoret liikkuvat. Jopa alakouluikäisiä on kesän aikana liikkunut ulkona kolmen aikaan yöllä.

Hyvää mieltä liikenteeseen

Liikenneturvan selvityksen mukaan kuusi kymmenestä kokee, että liikenteessä on pääosin hyvä ja sopuisa tunnelma. Täysin eri mieltä väittämän kanssa oli 5 % vastanneista ja osittain eri mieltä oli vajaa kolmannes.
Liikenneturvan suunnittelija Jyrki Kaistinen pitää tulosta odotetunlaisena. Hän kuvaa, miten toisen käytös tulkitaan pysyvänä, mutta oma tilannetekijöiden lieventämänä.
Ihminen voi itse vaikuttaa, tulkitseeko ympäristöään positiivisen vai negatiivisen kautta. Negatiivisen ajattelun ongelma on, että neutraalitkin tapahtumat saatetaan tulkita kielteisesti uhkina. Edullisempaa sekä itselle että toisille olisikin tulkita muiden toimintaa neutraalisti tai myönteisesti.
Kaistinen korostaa, että liikenteessä on ehdottoman tärkeää säilyttää maltti. Jos tunnekuohu valtaa mielen, on hillittävä itsensä niin, ettei aggressio vaikuta liikenteessä toimimiseen ja vaaranna muita. Kiukunpuuska laantuu nopeasti, jos siihen ei jää vellomaan.
– Ehkä ihmisilläkin pitäisi olla tunteiden hallinnan ”adaptive cruise control”, joka menisi päälle aina, kun astuu liikenteeseen, Kaistinen pohtii.
Liikenne on myös sosiaalinen verkosto, jonka ilmapiiriin jokainen tiellä liikkuja voi vaikuttaa. Esimerkiksi kun autoilija antaa tietä suojatietä ylittävälle, voi saada tervehdyksenä kädenheilautuksen tai hymyn. Vilkuttamalla ajoissa antaa muille aikaa reagointiin. Kunnon turvavälillä ei tule aiheuttaneeksi edessä ajavassa ahdistusta.
Ennakointi on paitsi turvallisuuden myös hyvän fiiliksen luomisessa a ja o. Ennakoinnilla tarkoitetaan vallitsevien olosuhteiden ja tilanteen huomioon ottamista, riskien tunnistamista ja niiden välttämistä omaa toimintaa muuttamalla. Ennakointivelvollisuus on kirjattu myös uuteen tieliikennelakiin.

Liikenneturvan vinkit:
• Ennakoi: Vältä kiire ja pidä riittävät turvavälit muihin.
• Kommunikoi: Osoita aikeesi selkeästi ja näytä, että olet huomannut muut .
• Keskity: liikkumiseen, niin huomaat asiat ajoissa.
• Opettele rauhoittumaan: Reagoi muiden mahdollisiin virheisiin, vaikka huumorilla.
• Muista vastuusi myös matkustajana: Jos kuski hermostuu, älä lähde mukaan vaan rauhoittele häntä.
• Näytä esimerkkiä: Mieti millaista esimerkkiä lapsesi saavat, kun puhut liikenteestä.

Sikaruton riski kasvaa
MTK:n Sikaverkoston tiedote kertoo, että covid-19 -epidemia on vähentänyt villisikojen metsästystä rajusti. Täsmällisemmin sanoen tämän yhden tyyppisen virustaudin tarttumisen pelko ja pelosta johtuvat toimet ovat aiheuttaneet Afrikkalaisen sikaruton nopean leviämisen Euroopassa.
Sikaverkosto patistaa suomalaisia metsästämään villisikoja erityisesti Kaakkois-Suomessa, sillä Afrikkalainen sikarutto (ASF) on aivan itärajan takana. Pahnueet vieroittuvat jo emakoistaan, joten edes emakon ampumista ei tarvitse enää varoa.
Villisikojen määrällä on suora yhteys sikaruton etenemiseen. Villisiat levittävät tautia myös sikaloihin. Yksikin tautitapaus lopettanee lihan viennin.
– Tiheä villisikakanta aiheuttaa myös merkittäviä tuhoja viljelyksille, muistuttaa liha-asiamies Mari Lukkariniemi.
Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomen luonnossa käyskentelee 1500–2650 villisikaa.

Elämäntaitoja koulussa
Kansanedustaja Kike Elomaan mielestä elämäntaitojen opettamista lapsille ja nuorille tulisi lisätä. Elämäntaidoilla tarkoitetaan esimerkiksi päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittää itseään. Yleisesti viitataan valmiuksiin vastata elämän haasteisiin. Kouluissa tarvitaan lisää myös taloustaitojen opetusta ja työelämätaitoihin perehdyttämistä.
– Toiset saavat ongelmiinsa kotoa riittävän tuen, mutta valitettavan monelle apua ei kotoa tule ja pahimmillaan haasteelliset kotiolot luovat ja pahentavat ongelmia. Koulu on paras paikka tavoittaa valtaosa kustakin ikäluokasta, hän pohtii.

Sananvapaus katoaa
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio puolustaa kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) sananvapautta. Tavion mukaan Suomeen on syntymässä itsesensuurin ilmapiiri, jossa ihmiset eivät enää uskalla ilmaista näkemyksiään poliisikuulustelun pelossa. Raamatun siteeraamista pidetään uuden lain mukaan, vastoin poliisin tulkintaa, kiihottamisena kansanryhmää vastaan.

Vihapuhe näkyviin
Suuri osa jatkuvasti kasvavasta nettikiusaamisesta on tarkoituksellista. Kaikki eivät kuitenkaan tajua, miten pahaa kieltä he netissä käyttävät tai miten pahasti nettikiusaaminen satuttaa. Tätä osuutta pyritään teknologialla vähentämään.
TietoEVRY ja Lasten ja nuorten säätiö etsivät ratkaisuja nettikiusaamista vastaan. Näissä arvioidaan, että apua silmien avaamiseen voisi olla vihapuheen korjaavasta fontista. Polite Type -fontti on saatavilla jo englanniksi. Projektin yhteydessä järjestettyihin säätiön työpajoihin osallistuneista nuorista jopa yli 65 % on kohdannut kiusaamista netissä.

Vähän sinilevää
Vakituisen havainnoinnin piirissä olevilla järvillä on elokuun aikana ollut enintään lieviä leväesiintymiä. Lähistöllä vain Iitin Urajärvellä on ollut ajoittain runsaasti sinilevää.Kaakkois-Suomen merialueen levätilanne on niin ikään rauhallinen. Omia levähavaintoja voi lähettää Järviwikin sivustolle.
Pintavesien lämpötila sisävesillä oli kuun puolivälissä 18–20 astetta, itäisen Suomenlahden rannikolla astetta alempi.

Tapahtuma-ala pulassa
Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski on huolissaan tapahtumatuotantoalasta. Jokainen kevään keikka, näytös ja tapahtuma peruttiin. Tähän asti luodut tukimekanismit eivät istu sirpaleisen alan luonteeseen.
Tapahtumateollisuudessa on kyse miljardiluokan liikevaihdosta ja kymmenistä tuhansista työpaikoista. Suuren tapahtuman järjestelyt vievät kuukausia, joten ala ei rajoitusten purkauduttua pysty myöskään nopeasti nousemaan.
Pia Lohikoski kannattaa myös väliaikaista perustuloa turvaamaan kaikkien toimeentulo poikkeusoloissa.

Jaa artikkeli: