Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Poliisin tiedotteista poimintoja tammikuu 2020

Oulussa kokeillaan psykologin tapaamista nuorten riskikäyttäytymisen ja liikenneonnettomuuksien ehkäisemiseksi

13.01.2020 klo 12.32 Oulu

Nuoret ovat yliedustettuina tieliikenneonnettomuuksissa: nuoria on väestöstä vain noin 12 prosenttia, mutta joka kolmas tieliikenteessä loukkaantunut on nuori. Etenkin nuorten mieskuljettajien ajotapaa kuvataan tutkimuksissa riskialttiiksi, mikä saattaa johtaa liikennerikkomuksiin ja altistaa onnettomuuksille. Oulussa on käynnistynyt tutkimus, jossa kokeillaan psykologin tapaamista ja keskustelua ajokieltoon määrätyille nuorille riskikäyttäytymisen ja rikkomuksen uusimisen ehkäisemiseksi.

Nuorten korkea osallisuus tieliikenteen henkilövahingoissa huolestuttaa viranomaisia

Nuoret ovat usein osallisena henkilövahinkoon johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa. Piikki tilastoissa näkyy erityisesti 15- ja 18-vuotiaiden mopoilijoiden ja henkilöautossa matkustaneiden kohdalla (kuva 1), mutta riski säilyy korkeana yli 20 ikävuoteen saakka. Erityisesti nuorilla miehillä on muita ikäryhmiä suurempi riski kuolla liikenteessä henkilöauton kuljettajana.

Nuoria riskikuljettajia on eri tutkimusten mukaan arvioitu olevan 10–17 % kaikista nuorista, mutta riskikäyttäytyjät päätyvät muita useammin onnettomuustilastoihin. Tutkijalautakuntien aineistoihin perustuvan nuorisoraportin (OTI 2016) mukaan nuorista aikuisista (18­–24 -vuotiaat) miesten aiheuttamissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa

  • 67 prosentissa on ollut onnettomuushetkellä ylinopeutta vähintään 10 km/h.
  • kuljettaja on syyllistynyt rattijuopumukseen 40 prosentissa tapauksista.
  • aiheuttaneella kuljettajalla on aikaisempia liikennerikkomuksia 64 prosenttia tapauksista.

Riskikäyttäytyminen näkyy liikennerikkomuksina

Nuorten ja nuorten aikuisten liikennerikkomukset ja -rikokset (epäilyt) ovat vähentyneet viimeisen 10 vuoden aikana, mutta lasku on selvästi tasoittunut viimeisen viiden vuoden aikana sekä koko maassa että Oulun poliisilaitoksen alueella (kuvat 2 ja 3). Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 ehdottomaan ajokieltoon määrättiin Suomessa noin 4 200 nuorta (15–24 v.), mikä oli 28% kaikista määrätyistä ajokielloista. Ajokieltoja määrättiin pääasiassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, rattijuopumuksesta tai törkeästä rattijuopumuksesta. Huumerattijuopumusten osuus kaikista rattijuopumuksista on viime vuosina kokonaisuudessaan lisääntynyt.

Tavoitteena riskikäyttäytymisen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy kohtaamalla liikennerikkojia

Oulun viranomaisyhteistyönä on käynnistynyt tutkimus, jossa psykologi keskustelee ensimmäistä kertaa ajokieltoon määrättyjen nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Vapaaehtoisuuteen perustuvassa yksilötapaamisessa käytävän keskustelun tarkoituksena on selvittää ajokieltoon johtaneita tapahtumia, siihen liittyviä tunteita, nuorten asenteita ja suhtautumista tilanteeseen. Tavoitteena on ennaltaehkäistä riskikäyttäytymistä ja liikennerikkomusten uusimista lisäämällä nuoren tietoisuutta tapahtuneesta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä. Tutkitusti pelkkä rangaistus, edes vankeusrangaistus, ei johda käyttäytymisen muutokseen.

Nyt kokeiltavaa psykologin tapaamista ei ole aiemmin toteutettu Suomessa. Sen sijaan ulkomailla toteutetut vastaavat ns. psykologiset interventio-ohjelmat ovat vähentäneet rikkomusten uusimista keskimäärin noin 46%. Lisäksi niistä on saatu osallistujilta hyvää palautetta.

Lähteet:

VIAS institute: Rehabilitation and reintegration of traffic offenders, 2018

DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines): Validation of Existing Driver Rehabilitation Measures, 2009

Bartl G, Assailly P, Chatenet F, Hatakka M, Keskinen E, Willmes-Lenz G. Analysis of Driver Rehabilitation Programmes 2002

Liikenneturva, nuoret liikenteessä

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) nuorisoraportti 2016: https://www.lvk.fi/fi/tilastot-ja-raportit/onnettomuuksien-tutkinnan-raportit/

Liikenneturva: Nuorten henkilövahingot tieliikenteessä, Tilastokatsaus 9.4.2019

Poliisin liikennerikkomustilastot

Tilastokeskuksen tilastotietietokanta, rangaistukset iän ja rikoksen mukaan 2018

Vantaalla järjestetty juoksutapahtuma johti talousrikostutkintaan ja sakkoihin

13.01.2020 klo 08.55 Itä-Uusimaa

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen talousrikostutkinnassa on tutkittu nokialaisen, valtakunnallisellakin tasolla liikunta- ja juoksutapahtumia järjestävän yhtiön liiketoiminnassa tapahtunutta epäiltyä kokoontumisrikkomusta ja pelastusrikkomusta. Rikosepäily liittyy Vantaan Hakunilassa toukokuussa 2019 järjestettyyn juoksutapahtumaan sekä tapahtuman järjestämisessä havaittuihin puutteisiin lupa- ja turvallisuusasiakirjoissa.

– Rikostutkinta käynnistyi, kun Pelastuslaitos teki tutkintapyynnön poliisin lupasektorille. Viranomaistarkastuksessa oli saatu havaintoja ja oli ilmennyt tietoja, joiden perusteella on syytä epäillä, että juoksutapahtuman järjestämisestä ja turvallisuudesta sekä lupaehtojen täyttämisestä vastannut yhtiö on laiminlyönyt tahallaan tai huolimattomuudesta johtuen ilmoitusvelvollisuuden ja aiheuttanut näin huomattavaa vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja talousrikosyksikön johtaja Mikko Kiiski Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.

– Yhtiö ei ollut toimittanut viranomaisille mitään asiakirjoja, kuten tapahtumailmoitusta tai ensihoitosuunnitelmaa määräajassa. Järjestyksenvalvojia ei myöskään ollut riittävästi, Kiiski jatkaa.

Esitutkinnassa on selvinnyt myös, että tapahtuman pelastussuunnitelma ja turvallisuusasiakirjat oli toimitettu viranomaisille vasta tapahtuman ollessa jo käynnissä ja siksi asiassa on syytä epäillä myös pelastusrikkomusta.

Talousrikostutkinnan keskeinen näkökulma rikostutkinnassa oli selvittää, onko menettelyllä saatu oikeudetonta taloudellista hyötyä – eli onko tapahtuma tuottanut järjestäjilleen rikoshyötyä epäillyllä velvoitteiden laiminlyönnillä.

– Yksittäisen tapahtuman osalta oikeudeton hyöty on esitutkinnan perusteella jäänyt kohtuullisen pieneksi, joten poliisi ja syyttäjä arvioivat yhdessä, että sakko on tässä tapauksessa riittävä sanktio, Kiiski kertoo.

Rikoksesta epäiltynä ja sakkomenettelyn kohteena oli johtohenkilö, joka on ollut vastuussa yrityksen operatiivisesta johtamisesta sekä päätöksenteosta ja siten tapahtuman järjestämisestä yhtiön puolelta.

Esitutkinta on tehty loppuvuoden 2019 aikana hyödyntämällä talousrikostutkinnassa käyttöönotettua niin sanottua nopeutetun tutkinnan mallia. Nopeutetun esitutkintaprosessin tavoitteena on muun muassa vähentää avoimena olevien talousrikosjuttujen määrää. Mallin avulla on kyetty lyhentämään myös rikosten tutkinta-aikoja. Mallia on hyödynnetty monipuolisesti aiemminkin talousrikosjuttujen tutkinnassa.

Poliisi löysi dronen avulla eksyneet Teijon kansallispuistossa Salossa

11.01.2020 klo 20.47 Lounais-Suomi

Kuusivuotias poika oli äitinsä kanssa lauantaina iltapäivällä retkeilemässä Salossa sijaitsevassa Teijon kansallispuistossa, kun he olivat eksyneet ulkoilureitiltä eivätkä löytäneet autolleen. Illan tullen retkeilijät eivät enää löytäneet polkuja pimeästä metsästä, eikä kiintopisteenä ollutta järveäkään näkynyt. Eksyneillä ei ollut mukanaan matkapuhelimen lisäksi muuta valaisinta ja puhelimen akku jo oli käynyt jo vähiin. Poliisi sai tietoonsa eksyneiden sijainnin Turun Meripelastuskeskuksen avustamana eksyneiden mukana olleeseen matkapuhelimeen lähetetyn tekstiviestin ja Smart Locator -paikannuspalvelun avulla.

Paikalle saapuneet poliisipartiot käyttivät eksyneiden tarkan sijainnin määrittämiseksi poliisin dronea, eli RPAS -laitetta ja matkapuhelinta. RPAS toimi valaisimineen eksyneiden yläpuolella leijumalla etsijöiden majakkana, kunnes poliisipartio nouti hyväkuntoiset ja reippaat retkeilijät metsästä illalla puoli seitsemän aikaan. Mukana olleiden eväiden ansiosta nälkä ei päässyt yllättämään pitkäksi venyneellä metsäretkellä. Vain noin puoli tuntia löytymisen jälkeen alkanut rankka vesisade olisi vaikeuttanut etsintöjä ja tehnyt myös eksyneiden olosuhteet hankalammaksi lämpötilan ollessa kaksi astetta.

Poliisi selvitti miljoonien eurojen rahanpesua

09.01.2020 klo 14.46 Pohjanmaa

Pohjanmaan poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on saanut valmiiksi esitutkinnan koskien miljoonien eurojen rahanpesua. Takaisin on saatu noin 3,5 miljoonaa euroa rikoshyötyä.

Pohjanmaan poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on saanut valmiiksi kesän 2019 alussa alkaneet esitutkinnat, jotka ovat liittyneet keväällä ja kesällä 2019 tapahtuneisiin kahteen epäiltyyn törkeään rahanpesuun.

Kyseessä on Suomen ja Euroopankin mittakaavassa huomattavasta rahamäärästä, yhteensä noin 4,3 miljoonasta eurosta, mitkä oli saatu haltuun rikollisella toiminnalla ja siirretty ulkomailta suomalaisten yhtiöiden tileille rahanpesutarkoituksessa ja sieltä edelleen ulkomaisille tileille Eurooppaan ja Aasiaan.

Esitutkinnassa on selvitetty, että teoissa on ollut samoja tekijöitä. Molemmissa tapauksissa tekijät ovat saaneet rikoksen kohteena olevista ulkomaisista ja kotimaisista yhtiöistä tietoa, minkä perusteella yhtiöille on lähetetty sähköpostitse rahansiirtoon liittyvää tietoa ja näin saatu varat siirtymään virheellisesti väärille yhtiöille ja tileille. Rikolliset ovat käyttäneet hyväkseen yritysten välistä luottamuksellista tietoa ja sähköpostiosoitteita mitkä näyttävät luotettavilta, mutta ovat rikollisten hallinnassa olevia. Rikollisten lähettämät maksumääräykset on lähetetty sähköpostiosoitteista, joissa on pieni ero tavanomaiseen luotettavasta lähteestä lähetettyyn sähköpostiin ja tämä on tullut esille rikoksen kohteena oleville yrityksille vasta tapahtuman jälkeen.

Ensimmäinen tapaus tuli ilmi kesäkuussa 2019 kun Keski-Pohjanmaalla toimivan yrityksen tilille siirrettiin ulkomailta toimivan yrityksen tililtä 4 miljoonaa euroa. Osa yrityksen varoista ennätettiin jo siirtämään seuraavana päivänä ulkomaisille tileille, mutta poliisin ja pankin nopealla toiminnalla varoista saatiin takavarikoitua noin 3,5 miljoonaa euroa.

Toinen tapaus tuli esille ensimmäisen jutun tutkinnan yhteydessä. Asiassa on kyseessä Helsinkiin rekisteröity yritys, minkä tilille oli vastaavanlaisella rikollisella toiminnalla saatu siirretyksi noin 309 000 euroa. Yhtiön tililtä varat siirrettiin kokonaisuudessaan edelleen ulkomaisille tileille jo samana päivänä, kuin ne siirtyivät Suomalaisen yhtiön tilille.

Ennen epäiltyjä rahanpesutarkoituksessa tehtyjä rahasiirtoja Suomesta oli hankittu yrityksiä, joita voitaisiin käyttää rahojen siirrossa ulkomailta. Suomalaisten yhtiöiden omistajille oli annettu tietoa, että rahansiirrot olisivat laillisia ja rahat olisivat peräisin ulkomailla saaduista mm. pelivoitoista. Rahan vastaanottamisista luvattiin palkkiot ja sitä vastaan yhtiöiden omistajat luovuttivat yhtiön verkkopankkitunnukset rahansiirtoja varten. Esitutkinnassa selvitettiin, että molemmissa tapauksissa varat saatiin haltuun ulkomailla rikollisella menettelyllä. Asiasta seurasi epäily rahanpesusta, kun varoja siirrettiin ja otettiin vastaan Suomessa.

Teoissa on useita epäiltyjä, jotka ovat olleet pidätettynä ja osa vangittuna. Yksi teoista epäilty henkilö on edelleen vangittuna, jonka epäillään hankkineen suomalaisia yrityksiä ja pankkitilejä sekä verkkopankkitunnuksia rahanpesutarkoitusta varten. Epäillyt ovat mieshenkilöitä, kotoisin Keski-Pohjanmaalta, Etelä-Suomesta ja yksi ulkomailla asuva Suomen kansalainen.

Suomalaisen pankin nopea reagointi ja ilmoitus poliisille epäilyttävästä rahasiirrosta oli merkittävä, koska sen perusteella saatiin tutkinta nopeasti käyntiin ja poliisi pääsi rahavaroihin kiinni. Tämän ansiosta rikoksen vahinkoja voitiin minimoida.

Juttujen tutkinnassa on tehty paljon kansainvälistä yhteistyötä poliisi- ja oikeusviranomaisten kanssa. Pohjanmaan poliisilaitoksen talousrikosyksikön lisäksi tutkintaan on osallistunut keskusrikospoliisi.

Poliisi muistuttaa yrityksiä sähköpostiliikenteen turvallisesta käytöstä, varsinkin kun ne sisältävät maksu-, raha- ja muita vastaavia tietoja. Kannattaa tarkistaa sähköpostin lähettäjän sähköpostisoite ja varmistaa sen takana oleva henkilö, vaikka osoite näyttäisi oikealta.

Edelleen muistutetaan, että kannattaa pidättäytyä ottamasta vastaan omalle tai yrityksen pankkitileille rahasuorituksia palkkiolupauksista huolimatta, jos rahan alkuperästä ei ole tietoa tai rahan lähettäjä ei muuten kykene luotettavalla tavalla antamaan selvitystä rahan laillisesta alkuperästä. Ennen kuin edellä mainituin tavoin ottaa vastaan rahaa pankkitililleen, asiassa voi kääntyä aina oman pankin puoleen ja kysyä asiasta.

Kemijärvellä anastettu lisävaloja

09.01.2020 klo 13.41 Lappi

Kemijärvellä on anastettu lisävaloja 6.-7.1.2020 välisenä yönä useista henkilöautoista.

Varkaudet ovat tapahtuneet sairaala Lapponian pysäköintiallueella, Hillatiellä ja Sepänkadulla.

Kaksikko heitteli tavaroita kuudennesta kerroksesta Lahdessa

09.01.2020 klo 09.03 Häme

Rauhallinen vuorokausi Hämeessä.

LAHTI:

Lahdessa Pohjoinen Liipolankatu 12 talon kuudennen kerroksen asunnon parvekkeelta heitettiin huonekaluja 8.1.2020 iltapäivällä. Asunnosta heitettiin mm. lipasto ja puisia sängynjalkoja. Poliisi tavoitti kyseisen talon asunnosta kaksikon ” noin 25- vuotiaan miehen ja noin 55- vuotiaan naisen, jotka otettiin kiinni poliisin toimesta epäiltynä vaaran aiheittamiseen. Kyseinen teon aikaan talon edustalla oli ollut ihmisiä. Poliisi jatkaa kuulemalla asianosaisia asian tiimoilta, eikä tässä vaiheessa tiedota asiasta enempää.

Poliisille pilvipalvelu – videoiden ja valokuvien vastaanotto helpottuu

08.01.2020 klo 09.44 Poliisihallitus

Poliisi ottaa käyttöön Pouta-palvelun, joka mahdollistaa aiempaa tehokkaamman tavan vastaanottaa digitaalista aineistoa. Palvelu on kehitetty Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston tuella. Palvelu on ollut koekäytössä Helsingin, Vantaan ja Joensuun poliisiyksiköissä, ja saatu palaute on ollut hyvää.

Pouta-palvelusta on pyritty tekemään käyttäjälleen mahdollisimman yksinkertainen.

– Kun poliisi tarvitsee tutkittavana olevan jutun vuoksi kansalaisilta tai yrityksiltä valokuvia, videoita tai muuta aineistoa, poliisi avaa kyseistä asiaa varten tilapäisen verkkosivun Poutaan. Pyydetyt tiedot, esimerkiksi onnettomuuspaikkakuvat tai valvontakameran videot, voidaan lähettää ja vastaanottaa palvelun kautta helposti. Sivulla on näkymä, josta tiedostot voidaan valita ja lähettää edelleen, poliisitarkastaja Kimmo Ulkuniemi Poliisihallituksesta kertoo.

Palvelun käyttäjät pääsevät sivulle linkin kautta. Pouta.poliisi.fi-alkuinen linkki voidaan jakaa henkilökohtaisesti sähköpostitse tai tekstiviestillä. Mikäli tapahtumapaikalla on ollut suuri joukko ihmisiä, linkki voidaan julkaista poliisin verkkosivujen, somekanavien ja mahdollisesti myös median välityksellä.

Nykytilanteessa poliisi ei ole voinut ottaa vastaan esimerkiksi sähköpostitse isokokoisia tiedostoja. Pouta-palvelu tarjoaa helppokäyttöisen, tietoturvallisen ja suojatun menetelmän aineiston vastaanottoon.

– On kutenkin huomattava, että Pouta ei ole yleinen vihjekanava. Poutaan pyydetään aina yksittäiseen tapahtumaan liittyvää aineistoa, Ulkuniemi muistuttaa.

Tapahtumapaikalta saatu materiaali on poliisille tärkeää. Se toimii todistusaineistona ja auttaa rikos- ja onnettomuustutkinnassa.

– Hätätilanteessa on kuitenkin ensisijaisesti siirryttävä turvalliseen paikkaan, soitettava hätänumeroon 112, autettava mahdollisia uhreja sekä odotettava poliisin tuloa, Ulkuniemi sanoo.

Palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu tietosuojaan liittyvät velvoitteet.

Lisää tietoa poliisin verkkosivulla https://www.poliisi.fi/turvallisuus_ja_valvonta/pouta_palvelu

Ulkomaalaista naista etsittiin Saariselällä

08.01.2020 klo 05.02 Lappi

Poliisille ilmoitettiin keskiviikkona puolen yön jälkeen, että Saariselällä on ulkomaalainen nainen ollut kateissa jo reilut kaksi tuntia. Pariskunta oli ollut kävelyllä ja jostakin syystä nainen ei halunnut lähteä majapaikkaan. Mies ei ollut tätä löytänyt kun myöhemmin meni häntä hakemaan. Saariselän VPK:n kelkkapartioiden toimesta nainen löytyi kello 03 jälkeen hieman kylmissään, mutta muuten kunnossa.

Lähes 2000 e arvosta kalastustarvikkeita varkaille Merikarvialla

07.01.2020 klo 16.10 Lounais-Suomi

3.-5.1.2020 Merikarvialla Köörtilän kalasatamassa murtauduttu varastorakennukseen ja anastettu lähes 2000 e arvosta kalastustarvikkeita.

Varkaiden matkaan lähti ainakin: 3 kpl virveleitä (Shimano, Abu, Patriot), 2 kpl Heinnola kairaa (4,5 ja 6 tuumaa), Lowrance-merkkinen kaikuluotain, Plano-uistinpakki uistimineen, Bergley-jigilaukku + jigit, 2 kpl Sundridge-kelluntatakkia, 6 kpl Pietarinverkot-verkkoja (0,2 x 3 x 60), bensatankki.

Nuoret häiriköivät junassa Riihimäellä, vuoro peruttiin

07.01.2020 klo 09.50 Häme

Riihimäki

Maanantaina iltapäivällä Riihimäeltä Helsinkiin lähtevä R-junavuoro jouduttiin perumaan junassa häiriköineen kahden alaikäisen pojan käyttäytymisen takia. 17-vuotias ja 15-vuotias poika olivat painelleet ovien avaus- ja sulkemisnappeja sekä painaneet hälytysnappeja. Junan henkilökunta oli varoittanut poikia kyseisestä toiminnasta. Tämä ei kuitenkaan ollut tehonnut ja poikia pyydettiin poistumaan junasta. 17-vuotias ei suostunut poistumaan. Juna oli tuolloin jo 25 minuuttia myöhässä ja junankuljettaja päätti, että vuoro perutaan ja kaikki matkustajat joutuivat poistumaan junasta. Poliisi haki 17-vuotiaan pojan laiturilta. Hän ei osannut kertoa mitään syytä toiminnalleen. 15-vuotias tavoitettiin myöhemmin rautatieaseman läheisyydestä. Tapauksesta on tehty rikosilmoitus nimikkeellä liikenteen häirintä sekä ilmoitettu sosiaaliviranomaisille.

Kauhajoella liikkuva susi

07.01.2020 klo 06.48 Pohjanmaa

Poliisi tiedotti eilen antaneensa lopetusmääräyksen Kauhajoen Haukanperällä ihmisarkuutensa menettäneestä sudesta. Toisin kuin joissakin medialähteissä uutisoitiin, kyseistä yksilöä ei ole vielä onnistuttu löytämään, eikä eläintä näin ollen ole myöskään vielä lopetettu.

Alueen riistayhdyshenkilöt pyrkivät paikantamaan kyseisen suden ja saattamaan asian päätökseen viipymättä.

Autoista puhkottu renkaita Varkaudessa

05.01.2020 klo 16.03 Itä-Suomi

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä oli puhkaistu Varkaudessa kahdesta autosta niiden kaikki renkaat. Toinen autoista oli pysäköitynä Petäikönkadulla ja toinen Kylväjäntiellä. Petäikönkadulla Kuoppakankaan seurakuntakeskuksen lähellä olleen auton renkaiden puhkaisemisesta poliisi sai ilmoituksen hieman ennen kello viittä sunnuntaiaamuna ja Kylväjäntiellä tapahtunut teko oli huomattu sunnuntaina aamupäivän puolella.

Päihtynyt kuljettaja hinasi henkilöautoa Vantaalla

04.01.2020 klo 15.57 Itä-Uusimaa

Vantaa, Pitotie, 3.1.2019 klo 19.35

Poliisi sai tehtäväksi mennä kolaripaikalle Vantaan Pakkalaan. Hätäkeskukseen tuleen ilmoituksen mukaan henkilöauto oli törmännyt liikenteenjakajaan. Ennen kuin poliisi ehti paikalle, hätäkeskukseen tehtiin ilmoitus, jonka mukaan onnettomuuteen joutunutta auto oli jo hinattu pois. Partio tavoitti hinausta tehneen auton ja se pysäytettiin. Autoa kuljettaneelle vuonna 1982 syntyneelle miehelle tehtiin seulonta-alkometrillä puhalluskoe, jonka tulos ylitti rattijuopumuksen rajan.

Mies tuotiin poliisiasemalle tarkkuusalkometrikokeeseen. Kokeen tulos oli 0,39 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. Kuljettaja määrättiin ajokieltoon ja hänelle annettiin saman tien tiedoksi sakkovaatimus rattijuopumuksesta. Mies on myöntänyt teon.

Ravintolasta poistettu potki kostoksi ulko-oven rikki

Vantaa Laukkarinne 4.1.2019 klo 2.30

Vahtimestari poisti ravintolasta häiriötä aiheuttaneen nuorten miesten seurueen. Yksi poistetuista hermostui kohtelusta sen verran, että ulos mennessään potki ulko-oven rikki. Läheisen ostoskeskuksen vartijat ottivat miehen kiinni. Päihtynyt vuonna 2001 syntynyt mies kiisti ensin kiivaasti tehneensä mitään laitonta ja väitti, ettei tiedä, miksi hänet on otettu kiinni. Hieman myöhemmin hän kuitenkin myönsi poliisipartiolle potkineensa ravintolan ovea. Miestä epäillään vahingonteosta. Hän on myös kuulustelussa myöntänyt teon.

Porin seudulla valepoliiseja

04.01.2020 klo 09.00 Lounais-Suomi

Vuoden vaihteen aikana valepoliisit ovat taas olleet yhteydessä ihmisiin puhelimitse, ja yrittäneet kalastella henkilökohtaisia tietoja. Poliisi muistuttaa, että valepoliisit yrittävät usein tiedustella pankkitilitietoja ja saattavat vaikuttaa hyvin uskottavilta. Heillä saattaa olla kerrottavanaan jokin peitetarina tai he saattavat kertoa joitakin henkilökohtaisia tietoja uhristaan, ja sen avulla yrittävät uskotella ihmisille, että heidän etunsa mukaista olisi nopeasti antaa salaisia tietoja puhelimitse. Valepoliisin yhteydenotosta täytyy aina tehdä rikosilmoitus. Sen voi tehdä sähköisesti www.poliisi.fi, puhelimitse poliisin päivystysnumeroon tai henkilökohtaisesti rikospoliisin päivystyksessä.

Rattijuopumuksia Kouvolasssa

02.01.2020 klo 14.17 Kaakkois-Suomi

01.01. klo 07.50 Kouvolan Ahlmannintiellä poliisin pysäyttämän henkilöauton kuljettaja puhalsi alkometriin rattijuopumusepäilyyn johtaneen tuloksen.

01.01. klo 09.40 Henkilöauto ajautui Kouvolan Kauppalankadulla päin kiertoliittymää. Auto vaurioitui, ei henkilövahinkoja. Kuljettajalla ei ollut ajo-oikeutta ja alkometripuhalluksen perusteella häntä epäillään myös törkeästä rattijuopumuksesta.

01.01. klo 14.30 Valtatie kuudella Kouvolan Elimäellä henkilöautoa 127km/h nopeudella 100 km/h rajoitusalueella kuljettanut joutui poliisin pysäyttämäksi ja puhalsi lisäksi alkometriin törkeän rattijuopumusepäilyn lukemat.

01.01. klo 23.00 Kouvolan Anjalantiellä poliisin pysäyttämäksi joutuneen henkilöauton ajo-oikeudetonta kuljettajaa epäillään myös rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta eli ajoneuvon kuljettamisesta huumaavien aineiden alaisena.

02.01. klo 01.40 Kouvolan Käsityöläiskadulla poliisin pysäyttämäksi joutuneen henkilöauton ajo-oikeudetonta kuljettajaa epäillään myös rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta eli ajoneuvon kuljettamisesta huumaavien aineiden alaisena.

02.01. klo 07.00 Kouvolan Uudenmaankadulla keskelle ajorataa pysäköidystä henkilöautosta tavattua henkilöa epäillään puhalluskokeen perusteella törkeästä rattijuopumuksesta sekä huumausaineen käyttörikoksesta huumepikatestin positiivisen tuloksen seurauksena.

Loimaan poliisi kaipaa vihjeitä Pöytyällä marraskuussa tapahtuneesta merikotkan ampumisesta

02.01.2020 klo 11.16 Lounais-Suomi

Lauantaina 16 marraskuuta löydettiin loukkaantunut merikotka Pöytyältä.

Merikotkaa oli todennäköisesti ammuttu ilmakiväärillä. Luoti löytyi linnun siivestä. Poliisi pyytää havaintoja linnun liikkeistä sekä mahdollisesta ampujasta. Merikotka on kookas lintu ja sen lentäminen on varmasti kiinnittänyt huomioita.

Merikotka on rauhoitettu eläin koko maassa.

Merikotka on saanut asianmukaista hoitoa ja on hyvässä kunnossa ja tullaan aikanaan vapauttamaan takaisin luontoon.

Jaa artikkeli: