Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Rakenteellisia ratkaisuja

Valtuustoseminaarissa olivat esillä tulevien vuosien reunaehdot. Talouden tasapainottamiseksi käytetään koko keinovalikoimaa ja tarkastellaan niin palveluverkkoja, henkilöstöä kuin omaisuuttakin.

Kouvolan kaupunginvaltuuston talousarvioseminaarissa käsiteltiin keskiviikkona 30. lokakuuta ensi vuoden talousarvion pääpiirteitä ja tulevien vuosien taloussuunnittelun lähtökohtia.

Lähtökohtana ylijäämä

Kaupunginhallituksen maanantaisessa kokouksessaan käsittelemä kaupunginjohtajan esitys vuoden 2020 talousarvioksi on 6,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Esitys sisältää 0,5 prosenttiyksikön korotuksen kunnan tuloveroprosenttiin. Esityksessä toimintakate on -514,1 Me, verotulot 352 Me, valtionosuudet 181,2 Me, rahoitustulot ja -menot 9,0 Me, vuosikate 28,1 Me ja poistot sekä arvonalennukset -22 Me. Kertynyt alijäämä on -15,4 Me, eli tuon 6 Me ylijäämän verran vähemmän kuin vuoden 2019 lopussa.

Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2020 talousarvioksi sisältää sopeuttamistoimia: palveluverkoista säästetään 1,8 Me, avustuksien leikkaamisesta 1,1 Me, Kinnon palvelusopimusta pienentämällä 0,5 Me, henkilömenojen pysyvästä vähentämisestä 5,5 Me ja lisäksi kertaluonteisia henkilöstösäästöjä 5,5 Me. Esitykseen sisältyy myös 3 Me aiempaa enemmän osinkotuottoja.

– Käytämme talouden tasapainottamiseksi koko keinovalikoimaa, ja tarkastelemme niin henkilöstöä, palveluverkkoja kuin omaisuuttakin. Lisäksi tiivistämme Kymsoten omistajaohjausta. On kaupungin näkökulmasta erittäin tärkeää, että sote-kuntayhtymä saa taloutensa kuntoon, kaupunginjohtaja Marita Toikka toteaa.

Reunaehtoja

Talousjohtaja Hellevi Kunnas totesi esityksessään, että yli 64-vuotiaiden osuus kouvolalaisista on kasvanut jo pitkään, ja kasvu tulee jatkumaan. Kouvola rahoittaa laskennallisesti vuonna 2019 ikääntyneiden palveluja 212 miljoonalla eurolla, ja vuonna 2040 summan arvioidaan olevan jo 297 Me. Lasten, nuorten ja työikäisten palveluihin käytetty summa laskee vastaavasti, mutta ei yhtä paljon.

– Väestö vähenee ja ikääntyy aiemmin ennakoitua nopeammin. Muuta toimintaa on sopeutettava, jotta kasvavaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen kyetään vastaamaan, talousjohtaja sanoo.

Julkinen rahoitus

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2020 sisältää kunnan tuloveroon 0,5 prosenttiyksikön korotuksen, jonka vaikutus vuositasolla on noin 5 Me.

– Verotuksessa on tapahtunut kuluvana vuonna useita muutoksia, jotka vaikeuttavat verotulojen ennakointia. Kansallisen tulorekisterin käyttöönotossa on ilmoitusongelmia. Myös verokorttiuudistus ja verotuksen joustava valmistuminen vaikuttavat, Hellevi Kunnas toteaa.

Valtionosuudet ovat vuonna 2020 noin 181,2 Me, kun ne vuonna 2019 ovat 171,8 Me. Vuoden 2020 jälkeen valtionosuuksien kasvu on maltillista.

Tulevien vuosien taloussuunnitteluun vaikuttaa kertynyt alijäämä, joka on vuodenvaihtessa todennäköisesti yli 20 Me.

Rakenneratkaisuja

Rakenteellisten ratkaisujen tärkeyttä korostivat puheenvuoroissaan niin talousjohtaja, kaupunginjohtaja kuin henkilöstöjohtaja Päivi Karhu.

– Kaupungin henkilöstömäärä on vähentynyt. Se väheni esimerkiksi vuosina 2013-2017 yhteensä 760:llä. Kouvolan Veden yhtiöittämisen osuus edellä mainitusta vähennyksestä oli noin 60, Päivi Karhu muistuttaa.

– Vähennykset ovat olleet merkittäviä, ja tarkoittavat sitä, että jos aiomme jatkossa vähentää henkilöstökustannuksia, meidän on uudistettava myös palveluverkkomme. Muussa tapauksessa henkilöstön vähentäminen johtaa ostopalvelumenojen kasvuun, eikä nettosäästöä saada, Marita Toikka tiivistää.

Hallitus muutti esityksiä verkkoratkaisuista

Osin melko täpärin äänestystuloksin Kouvolan kaupunginhallitus muutti maanantaina esityksiä palveluverkoista. Valtuuston kokouksesta tulee mielenkiintoinen, koska saman puolueen edustajia oli eri linjoilla.

Asuminen ja ympäristö toimialan palveluverkkoesitykseen tuli lähes yksimielinen muutos, että yksityistieavustukset pysyvät maaseutulautakunnan esityksen mukaisina 580 000 eurossa/vuosi. Vain Kaisa Spies vastusti. Teknisen lautakunnan tekemät yhdyskuntatekniikan palveluverkkoihin liittyvät päätökset puistojen hoitotason, leikkipaikkojen ja venepaikkojen osalta merkittiin vain tiedoksi, kuten myös kaupungin kunnossapitämien yksityisteiden määrän vähentäminen. Matonpesupaikkojen ja koirapuistojen palveluverkkotarve ja jalkakäytävien kunnossapitovastuu tarkistetaan.

Kasvatus ja opetus toimialan palveluverkkoesityksestä hyväksyttiin varhaiskasvatus sellaisenaan. Muumilaakson päiväkoti lakkautetaan 1.8.2020 alkaen, keskitetään 24/7 –vuorohoito 3-4 isoon päiväkotiin, hoitoaikoja supistetaan Peippolan ja Lehvätien päiväkodeissa, luovutaan Puutarhurinkadun perhepuistotilasta, Valkealan päiväkotitoiminta järjestellään uudestaan uuden päiväkodin valmistuttua monitoimikeskukseen, siirretään Vuokkolan päiväkodin esiopetus Jaalan koulun tiloihin ja luovutaan Peukaloisen tilasta 1.8.2020 alkaen, siirretään Peippolan päiväkodin esiopetus Elimäen yhtenäiskoulun tiloihin 1.8.2020 alkaen, Ummeljoen päiväkodin lakkauttaminen otetaan tarkasteluun, jos alueen lapsimäärissä tai toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia, Haanojan päiväkodin lisärakennuksen valmistuttua luovutaan neljästä erillisestä toimipisteestä.

Uuden Pilkanmaa-Maunuksela päiväkodin hankesuunnittelu leasingrahoituksella otetaan vuoden 2020 talousarvioon ja Kaunisnurmen päiväkodin korvaaminen sisällytetään hankesuunnitteluun Kouvolan Keskustan yhtenäiskoulun investoinnin yhteydessä.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmainen joukkoliikenne käynnistetään Kouvolassa 1.8.2021 alkaen.

Janne Wall ehdotti, että lukiot saisivat jatkaa, kunnes 2019 aloittaneet valmistuvat. Jatkossa tavoiteltaisiin vähintään 150 oppilaan lukioita. Tarkasteltaisiin etäopetuksen vaihtoehtoja. Muutosta kannattivat Nyberg, Käki, Vainio ja Helminen eli voimaan jäi esitys, jonka mukaan Elimäen ja Valkealan lukiot lakkaavat 1.8.2021. Opiskelijat ohjataan sekä Yhteislyseoon että Kuusankosken lukioon. Uusia opiskelijoita ei oteta Valkealan ja Elimäen lukioihin enää lukuvuoden 2020-2021 alusta.

Läpi sen sijaan meni esitys, että perusopetuksen koulut lakkautetaan vasta, kun uudet koulukeskukset ja muut uudet ratkaisut valmistuvat, ja Anjala-Inkeroisten, Valkealan ja Korian yhtenäiskouluja käydään kaikkia valmistelemaan heti. Myös Eloranta ja Tähtinen tulivat tässä tukemaan muutosesitystä, vaikka kannattivat Kauniston, Hasun, Karvosen, Koskelan, Wittingin ja Spiesin tavoin lukioiden nopeaa lakkautusta.

Muuten päätettiin edetä kaupunginvaltuuston syksyllä 2018 hyväksymän, perusopetuksen kehittämisohjelman mukaisesti.

Ummeljoen koulu lakkautetaan 1.8.2020. Tehtaanmäen koulu lakkautuu, kun Etelä-Kouvolan yhtenäiskoulun ratkaisu on valmis. Päätetään Kaipiaisten koulun hallinnollisesta yhdistämisestä Utin kouluun.

Voikkaan alakoulun jatko selvitetään osana joustavaa varhaiskasvatusratkaisua ja päätös koulun jatkosta tehdään siinä yhteydessä.

Sama osa hallitusta teki vastaavia muutoksia myös Liikunta- ja kulttuurilautakunnan esitykseen palveluverkoista. Lapsiryhmien varausmaksut oli muutetussa esityksessä jo laskettu 10 euroon alkavalta tunnilta. Muita maksuja korotetaan 10 %. Kun lisäksi löydetään yhdessä seurojen kanssa säästöjä, uskotaan, että voidaan jäähallit säilyttää ja niiden toimintaa kehittää.

Urheilupuiston ja Kuusankosken uimahallit lakkautetaan molemmat vasta, kun uusi uimahalli on valmis. Valkealan ja Anjalankosken hallit säilytetään. Sihvakan uimapaikan ylläpitoa jatketaan edellytyksellä, että toiminnan rahoittamiseksi saadaan 50 % osuus yksityiseltä sektorilta.

Uuden monitoimihallin rakentaminen ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ole mahdollista.

Nuorisopalveluissa hyväksyttiin, että toiminnot suunnitellaan vastaamaan kunkin alueen tarpeita ja keskitetään esimerkiksi kouluihin.

Erillisenä asiana hyväksyttiin Valkealan monitoimitalon uudisrakennuksen hankesuunnitelma.

Jaa artikkeli: