Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Sote-palveluja täytyy kehittää

Hallituksen sote-mallin kaatumisesta huolimatta sosiaali- ja terveys­alalla jatkuu muutostarve. 

Tästä kertoivat Kymenlaakson osalta projektipäällikkö Asta Saario, toimitusjohtaja Annikki Niiranen ja osallisuuden palvelujen johtaja Ismo Korhonen Kouvolan valtuustosalissa. Kaupungintalolla oli 8. huhtikuuta sen verran runsaasti yleisöä, ettei kaikilla ollut suoraa näköyhteyttä kalvoille ja puhujiin, vaan osa istui sivuun tuoduilla penkkiriveillä.


Taajama-asteet vaihtelevat Kymenlaaksossa selvästi, mikä osaltaan vaikuttaa palveluverkkoon. Kotkassa lukema on 98,2  %, Kouvolassa 86 % ja Haminassa 87,5 %. Kunnista Pyhtäällä luku on 73,9 %. Virolahdella ja Miehikkälässä luvut ovat paljon alhaisemmat; 45,7 % ja 30 %. 
Kymenlaakson yleisimmät sairaudet ovat aakkosellisesti dementia, diabetes, mielenterveyshäiriöt, päihteet, sydän- ja verisuonisairaudet, syövät sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Palvelutarpeen muutos

Annikki Niiranen kertoi, että jäsenkunnissa kysytään, mitä toiveita ja ajatuksia asukkailla on palveluiden suhteen. Maakuntaa tarkastellaan kokonaisuutena. Pyrkimyksenä on, että saatavilla on yhdenvertaisia palveluita. 

’Väestö ikääntyy ja väkimäärä vähenee, joten sote-asioita tullaan jollakin tavalla käsittelemään. Palvelutarjonnasta halutaan mahdollisimman kilpailukykyinen. Verorasitteen tavoitellaan pysyvän kohtuullisena. 

Pelkät lakisääteiset palvelut eivät riitä, tai asiakkaat ja työntekijät karkaavat. Yksi iso haaste Kymenlaaksossa on palveluverkon hajanaisuus. Pyrkimyksenä on koota palveluita nykyistä suurempiin kokonaisuuksiin. Tällä hetkellä pieni paikka voi olla kiinni, jos yksi ihminen on poissa. Tavoite on, ettei tällaista jatkossa tapahtuisi.

Asiakas halutaan pitää keskiössä. Palveluntarpeen oikea-aikainen huomiointi on tärkeää. Useat tekijät haastavat palveluja. Täytyy pohtia, miten palvelujen tuotantoa muutetaan, niin että laadukkaita palveluita on jatkossakin. 

Asta Saario kertoi henkilöstön olevan muutoksessa keskeisessä asemassa. Asiantuntijat otetaan laajasti mukaan kehitykseen. Ennuste on se, että lapsiperheiden palveluille on jatkossa vähemmän tarvetta alueella. Osa nuorista aikuisista lähtee muualle töihin. Palvelujen tarpeen vaihteluun vaikuttaa se, että sairauksissa on kunnittaista vaihtelua.   

• JK

Jaa artikkeli: