Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Tanssimaan

Monet tutkimukset puhuvat tanssin hyödystä. Näiden esittelijöihin kuuluu Tanssin Tiedotuskeskus.

Tanssialan järjestöt pitivät 1979 Kisakalliossa seminaarin. Siellä keskusteltiin tanssitoiminnan kehittämisestä. Eri tanssialojen yhteistyöelin, Suomen Tanssialan Neuvosto aloitti seuraavana vuonna.
Neuvoston ansioihin kuuluu tanssille parempien esiintymis- ja harjoitustilojen ajaminen sekä voimakas vaikuttaminen siihen, että valtion tanssitaidetoimikunta perustettiin vuonna 1983.
Vuonna 1986 Suomen Tanssialan Neuvosto saatettiin yhdistysrekisteriin nimellä Suomen Tanssialan Keskusliitto. Nimi muutettiin vuonna 1994 virallisesti Tanssin Tiedotuskeskukseksi.
Marraskuussa 2019 julkaistu Maailman terveysjärjestö WHO:n raportti kokoaa yhteen yli 900 tutkimusjulkaisua. Niistä ilmenee taiteen moninaisia vaikutuksia hyvinvointiimme.


Tanssin hyötyjä
Tanssi, taideharrastukset ja teatteri yhdistävät ihmisiä. Niiden on osoitettu edistävän sosiaalista osallisuutta muun muassa dementiapotilaiden ja heidän hoitajiensa, poliisin ja entisten rikollisten sekä eri sukupolvien välillä.
Tanssilla on todettu olevan yhteys kielelliseen oppimiseen. Tanssi voi vaikuttaa myönteisesti esimerkiksi keskittymiskykyyn luokkahuoneessa. Tanssi todistetusti tukee esimerkiksi lapsen motorista kehitystä.
Tanssilla on todettu olevan myönteinen vaikutus muistiin ja oppimiskykyyn läpi elämän. Tanssi tekee hyvää aivoille, kehittää tasapainoa ja tarkkaavaisuutta.
Tanssi voi polttaa tehokkaasti rasvaa. Säännöllisen tanssiterapian on todettu lisäävän kehotietoisuutta ja vaikuttavan myönteisesti kehonkuvaan. Samalla lisääntyy usko oman kehon mahdollisuuksiin ja voimavaroihin.
Tanssilla on tuettu haavoittuneiden sotilaiden kuntoutusta. Tanssi harjoittaa samanaikaisesti kehon asentoa ja linjauksia sekä liikkuvuutta ja liikettä. Kun tanssi harjoitetaan musiikkiin, se auttaa ylläpitämään rytmitajua, kävelynopeutta ja koordinaatiokykyä. Tanssi myös ylläpitää liikkuvuutta, aerobista kestävyyttä, kehon voimaa ja hienomotoriikkaa. Niiden on todettu heikkenevän ikääntymisen myötä. Ikäihmisillä tanssitaustan onkin todettu vähentävän muun muassa vähitellen kasvavaa kaatumisriskiä.
Tanssi- ja musiikkiterapia vähentää ahdistusta ja masennusta lapsilla ja nuorilla. Tanssilla on havaittu olevan myönteisiä vaikutuksia traumaperäisen stressireaktion hoidossa muun muassa kehonkuvan muokkaajana ja lihasjännityksen purkamisessa.
Tanssin on huomattu lisäävän selkäydinvamman takia pyörätuolissa istuvien liikelaajuutta, vähentäneen lepokipua, sekä lisäävän ylävartalon voimaa ja koordinaatiota.
Tanssista on apua Parkinsonin tautia sairastavien motorisessa suorituskyvyssä. Musiikki ja tanssi auttavat vähentämään dementiaa sairastavien sosiaalista syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.
Janne Kousa
Kuvat Pixabay

Jaa artikkeli: