Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Tirva – Vuoden Nuorisoseura

Tirvan Nuorisoseuran kattojärjestö Saimaan Nuorisoseurat jakoi tunnustuksia viime vuodelta

 Vuoden Nuorisoseura tunnustus tuli ensim­mäistä kertaa Kymen­laaksoon ja täällä Tirvan Nuori­soseuralle.

Perusteluiksi valinnalle ker­rottiin Tirvan Nuorisoseuran olevan avoin seura, joka ke­hittää toimintaa jäsenten toi­vomusten mukaan. Seura on pystynyt koronatilanteesta huo­limatta toimimaan luovilla ta­voilla. Esimerkkinä tällaisesta toiminnasta mainittiin Mörköil­tamat verkossa ja Tonttupolku.

– Osallistuimme Saimaan Nuorisoseuran foorumiin Team­sin välityksellä, ja siellä saim­me kuulla tästä tunnustuksesta, Tirvan Nuorisoseuran hallituk­sen puheenjohtaja Riina Pasi kertoo.

Tirvalla on muutamia vuosit­taisia tapahtumia, joista halli­tuksen tiedottaja tiedottaa muun muassa Facebookin välityksellä.

Mörköpiiri verkossa

Mörköiltama on Tirvalla pe­rinteinen tapahtuma, jossa on vuosittain käynyt noin 70 hen­kilöä.

Nykyisessä tilanteessa päätet­tiin kokeilla uusia keinoja. Mör­köiltamat pidettiin Teams-sovel­luksen välityksellä verkossa.

– Kaikki saivat juhlia koto­naan ja pukeutua mörkötee­maan. Kameran välityksellä järjestettiin erilaista ohjelmaa, Riina kertoo.

Mörköiltamilla kuultiin tari­noita, askarreltiin, annettiin ruo­kavinkkejä ja pidettiin mörköai­heinen piirustuskilpailu. Mörköiltamiin osallistui ver­kon välityksellä 48 henkilöä.

– Pidimme myös pukukilpai­lun. Kuvia laitettiin Teamsin viestiketjuun, ja siellä sai käydä äänestämässä suosikki pukuaan, Riina kertoo.

Tonttujen jalanjäljissä

Haaveissa oli järjestää ul­koilmatapahtumana joulujuhla, mutta niihin aikoihin rajoitukset kiristyivät. Päädyttiin omatoi­miseen tonttupolkuun, jossa ih­miset saivat käydä viikonlopun aikana tutustumassa.

Tonttupolulla seikkailemassa Viljo ja Minni Pasi. Kuva: Jaakko Pasi

Polun varrelta löytyi tonttuja, tonttujen koteja ja erilaisia teh­täviä.

Tapahtumien järjestäjät jou­tuvat käyttämään nyt mieliku­vitustaan, että erilaisia ohjelmia pystytään järjestämään.

– Tällaiset oman seuran ta­pahtumat ovat hyviä oppimis­tilanteita erilaisten alustojen ja sovellusten käytössä, seuran sihteeri Elena Suomalainen to­teaa.

Marianpäivä

Marianpäivärieha on nuoriso­seurojen perinteinen valtakun­nallinen tapahtumapäivä. Jo­kainen seura saa toteuttaa sitä omalla tavallaan.

Marianpäivä 21.3.2021 osuu nyt pahimpaan sulkuaikaan. Ta­pahtuma on päätetty kuitenkin pitää ja konsepti tarkentuu lähi­aikoina. He lupaavat laittaa tie­toa seuran Facebook-sivuille.

Hyvä yhteisö

Tirva Nuorisoseura järjestää erilaista kerhotoimintaa. Tois­taiseksi korona-aikana ei ole pi­detty kerhoja. Hallituksessa on mietitty esi­merkiksi maalauskurssin pitä­mäistä etäyhteyksillä.

Peuhukerhon lapset: Eino Pasi, Vilma Kärpänoja, Vilja Rämä, Touko Rämä, Viljo Pasi, Minni Pasi ja Mimosa Kärpänoja. Kuva: Silva Kärpänoja

Aiemmin on pidetty luo­vaa lavatoimintaa kouluikäisil­le lapsille ja peuhukerhoa alle kouluikäisille, missä vanhem­pien kanssa temmelletään me­nemään. Muutaman viime vuoden ai­kana on ollut tarjolla pilatesta, ja kesällä järjestettiin intuitiivi­sen maalauksen paja.

Kymenlaaksolaisille ja var­masti laajemmallekin alueelle on tietysti tuttu seuran upea ke­säteatteri, jossa on esitetty suu­ren suosion saaneita näytelmiä.

Tirvalla on Riinan ja Elinan mielestä ihana yhteisö. Halli­tuksen jäsenet kehuvat kylän yhteishenkeä hyväksi. He koke­vat rikkaudeksi, että mukana on väkeä vauvasta vaariin.

  • Laura Parkko
  • Artikkelin aloituskuva: Mörköiltamaa viettivät upeasti pukeutuneet Vilja ja Touko Rämä. Kuvan otti Jukka Rämä
Jaa artikkeli: