Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

 Toikkalassa on tunnelmaa

Valkealan Sanomat vieraili Mikkelintien kupeessa sijaitsevassa Toikkalan kylässä.

 Toikkalan seutu on kaunis­ta runsaine vesistöineen, kumpuilevine maisemi­neen ja peltojen lomitse kulke­vine teineen. Kylä on tunnettu hevoskasvatuksestaan ja siellä toimii kolme aktiivista ravital­lia.

Alueella asuu vakituisesti noin kolmesataa asukasta ja ke­sällä kylätiet vilkastuvat mök­kiläisten saapuessa kesälomien viettoon. Toikkalan kyliin kuu­luvat Toikkala, Peuhu, Miettula, Hyyry, Lintoja sekä Haukjärvi.

Takaisin kotikylälle

Istumme Arto ja Ritva Hei­karin olohuoneessa. Seuras­samme on myös heidän tyttä­rensä Elina Heikari, joka on paluumuuttaja kylällä. Elina asui muutaman vuoden Valkea­lan Kirkonkylällä, mutta kun tuli aika miettiä omakotitaloa, halusi Elina takaisin kotikylälle.

– Täältä löytyy omaa rauhaa, mutta ollaan silti lähellä palve­luita, Elina toteaa.

Muutenkin on kylälle saatu uusia asukkaita. Arto arvio, että viimeisen 15 vuoden aikana on kymmenisen uutta taloa raken­nettu Toikkalaan.

Yrityksiä on useampikin ky­läläisten omistuksessa. Toikka­lasta löytyy keittiökalusteiden ja kaapistojen valmistajaa, me­tallipajaa, kirjanpitopalvelua, maatalousyrityksiä, sekä tietys­ti ravivalmennusta, näin muuta­mia mainitaksemme.

Viimeinen karjatila lopetti toi­mintansa viime vuonna. Toikka­lassa on edelleen viljan ja hei­nän viljelyä.

Ympäröivä maasto on erin­omaista hevosten valmennuk­seen. Kyläläiset tekivät talkoilla kankaalle hiittisuoran reilu 20 vuotta sitten.

Kauniit rannat ja kalaisat vedet

Myös muut lenkkeilyä kai­paavat voivat etenkin talvisin hyödyntää näitä hevosharras­tukseen tehtyjä reittejä, kun metsäpolut ovat lumen peitossa. Miellyttävää lenkkeilymaastoa riittää kyllä, eikä marja- sekä sienimetsiä parane moittiminen. Elina myöntää, että häneen is­kee joka vuosi kantarellihulluus ja hän käykin ahkerasti sieni­metsällä. Arto ja Ritva viihtyvät kalavesillä.

Toikkalan seudulla käy myös paljon ulkomaalaisia marjanpoi­mijoita.

– Kyllä siellä marjaa riittää, hyvä että tulee kerättyä talteen. Kyllä kyläläiset löytävät marjat omista marjapaikoistaan. Kun­han nyt ei ihan talon nurkil­ta tulla niitä poimimaan, Arto miettii.

Toikkalassa on kolme järveä: Rapojärvi, Vahvasenjärvi ja Aholanjärvi. Näiden lisäksi on metsien kätköissä vielä kauniita lampiakin.

Kun aikoinaan vesijättömaita jaettiin, perustettiin Toikkalaan peräti kolme kylän yhteistä ran­taa ja ne kaikki Rapojärven ran­nalla. Aktiivisimmassa käytössä on keskikylän yhteisranta.

Kylän rannassa kyläläiset voi­vat pitää veneitään, mutta aika monella on omakin ranta. Lai­turia ei rannassa ole, joten suu­remmilla veneillä ei rantaan pääse.

Vielä hieman lumen peitossa olevilta penkeiltä on mukavaa katsella edessä avautuvaa maisemaa Rapojärvelle päin. Kuva: Laura Parkko

– Kylän ranta on todella hie­no. Sen pohja on hienoa hiek­kaa, aivan kuin etelässä, Elina kehuu.

 Rannassa on pitkälle matalaa ja se soveltuu hyvin myös pie­nille lapsille. Vedessä saa kävel­lä pitkälle, ennen kuin vesi on metrinkään syvyistä.

Rapojärven rannassa on avog­rilli ja maja. Rannan lähellä on talkoovoimin rakennettu jää­kiekkokaukalo ja pukusuojat.

Kylän yhteistä toimintaa

Heikarit kehuvat kyläyhdis­tystä aktiiviseksi. Kyläyhdistys järjestää kesäisin mölkkykilpai­luja ja talvisin pilkitään. Tämän viikon lauantaina onkin taas pilkkikisojen vuoro.

Samalla pidetään rannassa kylän yhteiset talvipäivät. Siellä paistetaan makkaraa ja mahdol­lisuuksien mukaan järjestetään lapsille muutakin puuhaa.

Juhannuksena on kylän ran­nassa iso kokko. Jos sitä ei saa silloin polttaa, se poltetaan myöhemmin syksyllä sopivana ajankohtana, pidetään vaikka kesäkauden päättäjäiset.

Toikkalassa toimii metsästys­seura, sekä osakaskunta, joka keskittyy kalastukseen. Osa­kaskunnalla on oma moottori­vene ja perämoottori. Kesäisin he niittävät talkoilla kaislikoita Vahvaselta, se kun tuppaa muu­ten rehevöitymään.

Rapojärvi on suosittu kalas­tuspaikka sekä talvella, että ke­sällä. Talvisin tehdään hiihto­ladut pelloille ja osaksi järven jäälle talkoilla sääolosuhteiden niin salliessa.

– Talvella niitettiin ja kerät­tiin jään päältä ruovikkoa. Osui tänä vuonna vaan vähän pahaan ajankohtaan, ettei saatu ihan niin paljon tehtyä, kuin oli tar­koitus. Homma on nyt kuitenkin saatu alkuun, ja sitä voidaan tu­levina vuosina jatkaa, Arto ker­too.

Arto oli käynyt pudottamassa Metsästysmajan katolta lumet. Kuva: Laura Parkko

Metsästysseuran päätapahtu­ma on hirvijahti. Maanomistajil­le, jäsenille ja kyläläisille järjes­tetään jahdin jälkeen peijaiset.

Kylätaloa Toikkalassa ei ole, mutta sille ei ole koettu suurem­paa tarvettakaan. Kokouksia pi­detään metsästysmajalla, tai ky­län rannassa huoltotilassa.

Ne ovat hyviä kokoontumis­paikkoja. Metsästysmajaa ei vuokrata ulkopuolisille, vaan se on jäsenien käytössä.

Kesäpaikkoja ja menneen ajan taloja

–Aikoinaan täällä oli Toik­kalan VPK:n talo, mutta se on 70-luvulla purettu pois. Siel­lä oli tansseja ja elokuvailtoja, Arto muistelee.

VPK:n talo sijaitsi entistä Ympäristön myymälää vasta­päätä. Sekä koulun, kaupan ja VPK:n toiminta loppui 1970-lu­vulla. Toikkalan koulupiiriin kuu­luivat Toikkala, Peuhu, Miet­tula, Hyyry ja Lintoja. Nykyi­sin kauppaostokset ja koulussa käynti hoidetaan joko Valkea­lassa, tai Kouvolassa. Kirjasto­auto käy Toikkalassa, ja siitä ol­laan kylällä tyytyväisiä.

– Kauppa-auto ei käy, mutta jäätelöauto kyllä, Elina ja Ritva nauravat.

Lisää vilinää kylälle tuovat myös karavaanarit, kun Rapo­järven rannassa oleva Kevät­ti täyttyy matkailuvaunuista ja matkailuautoista. Alue palvelee koko vuoden ympäri. Kahden hehtaarin alueella on oma ranta ja 120 sähköistettyä vaunupaikkaa.

Toikkalassa sijaitsee myös Kouvolan Helluntaiseurakun­nan leirikeskus. Vahvasen ran­nalla oleva alue on viihtyisä noin 3 hehtaarin kangasmetsäi­nen rinnetontti. Sen pääraken­nuksessa on keittiötilat sekä wc. Sinne mahtuu noin 60 ruokaili­jaa.

Rakennuksen yhteyteen on rakennettu katettu terassi ja rannalla on nuotiopaikka, jois­ta molemmista on kauniit nä­kymät järvelle päin. Alueella on seitsemän sähkölämmitteis­tä majoitusmökkiä. Majoitusti­laa mökeissä on yhteensä 56:lle henkilölle.

Toikkalassa viihtyvät myös partiolaiset. Valkealan Kolmi­soidun tunnelmallinen metsä­kämppä sijaitsee Kangaslam­men rannalla. Leirialueella on lisäksi sauna, laavu ja puuliiteri. Laavun edes­sä on monenlaisten eräherkku­jen valmistamiseen soveltuva nuotiopaikka. Kämpällä järjes­tetään retkiä ja leirejä ympäri vuoden.

– Mukava asuinpaikka tämä Toikkala on. Ei ole meikäläis­tä häirinnyt mikään täällä, Arto toteaa.

– Ei ole mitään sellaista, mitä tuntuisi puuttuvan. Täällä on kaikki mitä ihminen tarvitsee, Elina kiteyttää.

  • Laura Parkko
Jaa artikkeli: