Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Työnhakua omalaatuisesti

Keväällä alkaneessa ja ensi vuoden loppuun asti jatkuvassa Työnhaun performanssi -hankkeessa autetaan miehiä vahvistamaan taitojaan työnhaussa. Työnhaun performanssin hallinnoija on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk.

Kouvolan Teatteri Oy on hankkeen osatoteuttaja. Monet kokoontumiset pidetään teatterin tiloissa.

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa miesten kouluttautumista ja työllistymistä naisvaltaisille aloille luovin menetelmin.

Laaja-alaisesti tavoitteita

Työnhaun performanssissa etsitään ratkaisuja luovin menetelmin hyvinvointia, terveyttä ja voimaantumista edistämällä. Työnhakutaitoja vahvistetaan hyvin monipuolisesti. Ilmoittautuneita on jo. Lisää etsitään eri-ikäisiä työttömiä miehiä, jotka saattavat kohdata työllistymisvaikeuksia ja kaipaisivat apua työnhakutilanteisiin.

Hankkeen tavoitteena on luoda soveltavan teatterin harjoitteiden ja kehollisten menetelmien kuten kuntoilu, urheilu, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden avulla skaalattavissa oleva malli, jonka avulla eri ryhmiin kuuluvat työnhakijat ja työelämän ulkopuolella olevat miehet voimaantuvat ja heidän vireystilansa työnhakijoina ja työntekijöinä lisääntyy.

Hankkeen aikana järjestettävissä kahdessa valmennusryhmässä hyödynnetään soveltavan teatterin menetelmiä.

Hankkeella tavoitellaan esimerkiksi itsensä kanssa sinut olemista, toisen kohtaamista tasavertaisena, verkostointikykyä ja haastatteluissa pärjäämistä.

Avoimet ovet

Avoimissa ovissa kävijöitä olivat vastassa Anni Taina, Laura Lehtinen ja Mari Kahri.

Teatteri-ilmaisun ohjaaja Mari Kahri vetää hankkeessa työpajaa, joka tulee olemaan Kouvolan Teatterin Klubilla. Erilaisin toiminnallisin, teatterilähtöisin menetelmin pohditaan omaa työllisyystilannetta. Yhdessä tehdään kaikkea mukavaa päämääränä hyvinvoinnin vahvistuminen. Ohjaajat kuuntelevat mielellään, mikä osallistujia kiinnostaa, ja millaisia toiveita ja odotuksia heillä on performanssin suhteen.

Tilaisuus oli hyvin vapaamuotoinen ja erilaisista asioista keskusteltiin. Yhtenä aiheena olivat murteet. Mari Kahri kertoi, miten min ikäsii ja sin ikäsii oli ymmärretty väärin. Sitten mietittiin, mitä ihmeen minikäsii ja sinikäsii.

Laura Lehtinen Xamkin Luovien alojen tutkimusyksiköstä työskentelee hankkeen projektipäällikkönä. Hän kertoi tulossa olevasta leiristä Paukkulan Riuttalanhovilla Mikkelissä. Luonnonläheisessä paikassa kuntoillaan ja tutustutaan ryhmään. Kuljetukset, leirit ja muu on osallistujille maksutonta, kuten koko valmennuskin. Lisäksi valmennukseen sisältyvät hyvinvointimittaukset.

Työnhaun performanssin kokonaisbudjetti on 189 393 €. Siitä Xamkin osuus on 133 673 €. Hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen ELY-keskus.

Mari Kahri kertoi, että ryhmän kanssa on mahdollisuus käydä vierailemassa eri paikoissa ja tehdä retkiä. Mari on sitä mieltä, että aikuinen on lapsen tavoin terve, kun leikkii. Tekemisen kautta on mukava tutkiskella asioita. Elämän ei tarvitse aina olla niin vakavaa. Hankkeessa voidaan harjoitella työnhakutilanteita ja pitää hauskaa. Turvallisen ilmapiirin ja mukavan porukan syntyminen on tärkeää. Mitään ei tarvitse tehdä, mitä ei halua.

Laura Lehtinen mainitsi, ettei kyseessä varsinaisesti ole näyttelijän valmennus. Opetus antaa itsevarmuutta ja kehittää ulosantia. Osallistuja saa työvälineitä siihen, miten hän puhuu ja esittelee itsensä. Tavoitteena on pystyä pienentämään jännitystä, jotta pystyisi olemaan tilanteissa ja juttelemaan ihmisille. Kehollista valmennusta sisällytetään harjoitteisiin. Kyseessä ei kuitenkaan ole urheiluvalmennus. Fyysinen kunto on tärkeä muillekin kuin näyttelijälle. Hyvinvointi tuo jaksamista ja virkeyttä.

Esimerkkejä siitä, mitä syksyn aikana tehtäisiin, antoi Mari Kahri. Hän pyysi kävelemään tilassa. Kuka tahansa saattoi pysähtyä. Yhden pysähtyessä niin tekivät muutkin. Vastaavasti yhden lähtiessä liikkeelle, lähtivät muutkin.
Toisia tervehdittiin ensin kätellen, sitten olkapäällä. Rivissä kerrottiin oma nimi eteenpäin seuraavalle. Sitten muodostettiin ryhmiä erilaisten ominaisuuksien mukaan. Kengät ja hiusten pituus vaikuttivat ryhmien muodostamiseen. Sitten vaihdettiin paikkaa esimerkiksi sen perusteella, ketkä uivat järvessä kesällä. Harjoituksessa ei tarvinnut mitään erityisiä taitoja. Osallistujat saivat hauskalla tavalla tietoa toisistaan ja nimet tulivat nopeasti tutuiksi.
JK

Jaa artikkeli: