Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Unikostaan tunnettu

 Maaliskuun 15. päivänä julkistettiin elokuva Marimekon suomalaisesta suunnittelijasta.  

 Maija Isolan suunnittele­mat kankaat ovat löytäneet tiensä monen kotiin ja näky­neet myös katukuvas­sa vaatteissa.

Greenlit Produc­tions tuo elokuvate­attereihin Leena Kil­peläisen ohjaaman ja käsikirjoittaman elo­kuvan. Elokuvan tuot­ti Merja Ritola.

Merja on toinen Greenlit Productionsin pääosakkaista. Toinen on Essi Haukkamaa. Elokuvan levittää Sto­ryhill Oy ja suunnitel­tu ensi-ilta elokuvateattereis­sa kautta Suomen on syksyllä 2021.

Taiteilija Maija Isolan mallien pohjalta luotiin Marimekon elä­mäntapafilosofia. Se kasvoi ark­kitehtonisiin mittoihinsa Maijan mallien myötä. Hänen mallejaan olivat muun muassa Unikko, Kivet, Kaivo ja Melooni.

Elokuvassa selviää, mikä oli Maija Isolan kankaiden menes­tyksen salaisuus, ja mitkä arvot olivat maailmanmatkaajan elä­män keskiössä.

Elokuva kertoo myös, mikä on Maijan jättämä perintö meil­le. Maija Isolan lisäksi tytär Kristina Isola toimii elokuvas­sa kertojana.

Maijan kirjeiden kautta elo­kuvan luvataan vievän lähel­le häntä ihmisenä, taiteilijana, ajattelijana ja visionäärinä.

Armi Ratialta kuullaan miet­teitä sekä työnantajana, että ys­tävänä. Hän oli tekstiilitaiteilija, joka perusti Marimekko Oy:n.

Riihimäkeläinen taiteilija Maija Isola syntyi 1927 Riihi­mäellä. Siellä hän myös kuoli vuonna 2001.

Maijan tuotteliain aika kan­gasmallien suunnittelijana Ma­rimekolle sijoittuu vuosille 1949-1987.

Kuvataitelijana Maija aloitti jo 1946. Hän jatkoikin elämän­sä loppuun asti maalausten ja piirrosten tekemistä. Maija Iso­la matkusteli paljon, ehtien elää elämänsä aikana useissa eri kau­pungeissa ja maissa.

Sekä maalaus- että tekstiili­taiteessa taiteen lähtökohta oli usein luonto sekä kansantaide ja -kulttuuri. Lakattuaan matkus­tamasta hän asettui Suomeen, Kaunismäkeen.

Sitten hän koki olevansa yhä voimakkaammin osa luontoa, joka oli hänelle kaiken olevai­sen hallitsija.

Merja Ritolan tuottama elo­kuva on vihtiläisen Greenlit Productions Oy:n elokuva, jon­ka pääosakkaita ovat tuottajat Essi Haukkamaa ja Merja Ri­tola.

Janne Kousa

Maija Isola vuonna 1977. Kuva: Sverker Ström, Otavamedia, Journalistinen kuva-arkisto JOKA, Museovirasto.

Jaa artikkeli: