Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Utissa tonttuiltiin ja juhlittiin

Utin Pilvenveikot järjestivät joulutapahtuman ja kiittivät jäsenistöään.

 Utissa partion kodan ym­päristö täyttyi iloises­ta hulinasta joulukuun 12. päivä, kun vietettiin kaikille avointa Joulutapahtumaa. Päi­vän aikana kodalla vieraili noin 80 henkilöä ja ikähaarukka oli totutusti vauvasta vaariin.

– Meillä on tosi hyvä jouluta­pahtuma. Koettiin jouluntunnel­maa, kun lunta satoi kauniisti ja oli paljon valoja, Emilia Pulk­ki, Utin Pilvenveikkojen lippu­kunnan sihteeri kertoo.

Paikan päällä vieraili tietysti Joulupukki. Lapset taituroivat lumiveistoksia nuoskakelinlu­mesta ja seikkailivat kahdel­la eri tonttupolulla. Tarjolla oli glögiä ja piparia.

Tapahtuman lopuksi oli por­voolaisen tulitanssiryhmä Vir­vatulien show.

– Kivasti saatiin positiivista palautetta. Erityisesti tulishow oli miellyttänyt. Se kruunasi ta­pahtuman, Emilia iloitsee.

Kiitosten aika

Kuten Valkealan Kolmisoih­dun, myös Utin Pilvenveikkojen taustayhteisönä toimii Valkea­lan seurakunta. Utin Pilvenvei­kot halusivat kiittää seurakuntaa vuosikymmeniä kestäneestä hy­västä yhteistyöstä.

Itsenäisyyspäivän jumalan­palveluksessa lippukunta ojen­si kirkkoherra Arto Helteelle ja koko Valkealan Seurakunnalle Suomen Partiolaisten Pyhän Yr­jön plaketin.

Pyhän Yrjön plaketti voidaan myöntää partiotoiminnan ystä­välle tai tukijalle lippukunnan, partiopiirin tai valtakunnallisen partiotoiminnan hyväksi koitu­neen ansiokkaan toiminnan pe­rusteella.

Seija Niemi ja Minna Nikki kädessään seurakunnalle anottu plaketti.

– Seurakunnassa nuorisotyön­ohjaaja Minna Nikin työnku­vaan kuuluu partiotyö ja hänen kanssaan tehdään paljon yhteis­työtä. Hän käy pitämässä erilai­sia teemailtoja ja on monin eri tavoin johtajien tukena. Lippu­kunta on taas seurakunnan toi­minnassa mukana esimerkik­si yhteisvastuukeräyksissä ja avustamalla muun muassa itse­näisyyspäivän jumalanpalveluk­sissa, Emilia kertoo.

Ansiomerkkejä

Lippukunnalla on tapana kiit­tää johtajia ja aktiivejaan vuo­den työstä ja tällä kertaa heille tarjottiin ruoat Vääntäjän tilal­la. Ilta kääntyi juhlalliseksi, kun vastaanottajien yllätykseksi jaettiin ansiomerkkejä.

Henna Hännikäinen, Piia Viljakainen, Maria Sakki, Seija Niemi ja Henni Ruth Vääntäjän tilalla.

Henna Hännikäiselle myön­nettiin Kymenlaakson pronssi­nen ansiomerkki. Henna toimii Utin Pilvenveikkojen seikkaili­ja- ja tarpoja-ryhmän vetäjänä. Henna on ollut pitkään aktiivi­sesti mukana partiotoiminnassa.

Piia Viljakainen vetää suden­penturyhmää. Hänelle myönnet­tiin Suomen Partiolaisten prons­sinen ansiomerkki.

Pronssisissa ansiomerkissä myöntöperusteena on vähintään 6 vuoden edestä vastuulista toi­mintaa lippukunnassa.

Piia on ollut lippukunnassa aktiivisena johtajana noin 15 vuoden ajan.

Seija Niemi on toiminut Utin Pilvenveikkojen lippukunnan­johtajana jo 2000-luvun alus­ta lähtien. Hänelle myönnettiin Suomen Partiolaisten hopeinen ansiomerkki.

– Hopeinen voidaan myöntää tunnustuksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta, niin että sen saaja toimii vaativis­sa partiotehtävissä, joita leimaa nousujohteisuus. Partiotehtäviä pitää olla vähintään 12 vuoden ajalta, Emilia kertoo.

Vuoden vaihteessa Seijan pesti päättyy ja uutena lippu­kunnanjohtajana aloittaa Hen­ni Ruth. Hennille myönnettiin tilaisuudessa Suomen partio­laisten pronssinen ansiomita­li. Henni vetää perhepartiota ja on aikaisemmin ollut myös var­tionjohtajana.

Ansiomerkkejä luovuttamas­sa oli Kymenlaakson partiopii­rin piirinjohtaja Maria Sakki.

Utin Pilvenveikoilla on ol­lut onnistunut ja mukava vuosi vaikka maailman meno on tällä hetkellä melko kummallista.

– Meidän vahvuutemme on, että kenenkään ei tarvitse tehdä yksin. Aina löytyy apua ja tu­kea, Emilia kiittelee.

  • Teksti: Laura Parkko
  • Kuvat: Emilia Pulkki ja Leena Mänttäri
Jaa artikkeli: