Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Uusi alku Yrtinkankaan alueelle

Vuonna 2015 olivat kaikki luvat valmiit, ja oli tarkoitus alkaa rakentaa ampumarataa Yrtinkankaalle. Hankerahoitus ehdittiin menettää valituskierroksen aikana. Lisäksi reilu kaksi vuotta kului hankkeen ja sen rahoituksen uudelleen kaavailussa. Nyt on vihdoin lähdössä uusi alku.

Kuusimetsässä 2,5 kilometrin päässä sijaitsevan 40 neliömetrin kokoisen sähköistämättömän mökin omistajat tekivät vuonna 2013 valituksen ympäristöluvasta. He onnistuivat Suomen lain sallimana siirtämään tulevaisuuteen tuhansien metsästäjien ja ampumaurheilua harrastavien sekä nykyisten ampumaratojen lähistöllä pysyvästi asuvien tarpeet.
Valituksella ei ollut mitään mahdollisuutta mennä läpi, mutta oikeus täyteen kierrokseen. Maakuntakaavaan Yrtinkangas oli jo ampumaradan paikaksi hyväksytty. Luonto-, ja meluselvitykset oli tehty, eikä melu laskelmien mukaan olisi edes ilman suojauksia liiallista. Ympäristö- ja rakennuslupa olivat valmiina. Kaikki valitukset olivat näiden perusteella kumottavissa.
Ympäristöviranomaiset tukevat vahvasti uuden rata-alueen rakentamista, sillä se keskittää ampumamelun yhdelle suljetulle ja kaikin tarpeellisin tavoin suojatulle alueelle.
Hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan: ”Onpa Etelä-Suomesta löydetty harvinaisen hyvä paikka ampumaradalle ja hyvin lainmukaisesti otettu huomioon ympäristöasiat.” Korkeimman hallinto-oikeuden lopullinen päätös hylkäsi valituksen maaliskuussa 2016.

Suuri tarve

Ympäristönsuojelusäädökset kiristyivät vuonna 2000, minkä jälkeen ratoja on jouduttu lopettamaan.
Tarveselvityksessä vuonna 2005 todettiin, että nykyisen Kouvolan alueella on 33 eritasoista ampumarataa, joissa on 17 haulikkoampumarataa. Lopetettuja ampumarata-alueita on lisäksi noin 50. Vain yhdellä radalla oli edellytykset järjestää kansallisen tason haulikkokilpailuja, mutta ei kuitenkaan SM-tason kilpailuja.
Lisäksi todettiin, että Kouvolan seudulla toimi neljä ampumaseuraa, joissa oli yhteensä 1 276 jäsentä, ja 69 metsästysseuraa, joissa jäseniä oli 4 293.
Jollakin tavoin ratojen käyttäjiä laskettiin olevan noin 6 000.

Yhteinen hanke

Nykyinen Kouvolan kaupunki lähti heti vuonna 2009 aloittaessaan edistämään vireille pantua ampumaratahanketta. Vuoden 2011 lopulla suunnitelmat valmistuivat. Kaikkien selvitysten tekemisessä ja naapurien kuulemisessa menivät seuraavat vuodet.
Kaupunki haluaa yleensäkin yhden neuvottelukumppanin. Siksi päätettiin tässä tapauksessa kaivaa naftaliinista seura, joka nimettiin: Kouvolan Urheiluampujat ry (KUA). Sen puheenjohtaja Petri Lahdenpää kertoo, että kaikki yhdistyksen jäsenet kuuluvat myös joko ampumaseuraan tai metsästysseuraan. He toimivat aktiivisesti myös omissa seuroissaan. Jokaisen jäseneksi pyrkijän luotettavuus tarkistetaan. Jäseniä on tällä hetkellä hieman yli 200.
Puheenjohtaja laskee, että uudella ampuma-alueella voisi olla käyttäjiä noin sadan kilometrin säteeltä. Tämä tarkoittaa peräti 15 000 käyttäjää. Lisäksi alueella pystytään sen valmistuttua järjestämään jopa kansainvälisiä kilpailuja.
Yhdistys on vuokrannut pitkäaikaisella sopimuksella Kouvolan kaupungilta 66 hehtaaria. Alue sijaitsee Yrtinkankaalla Majalammen eteläpuolella. Aiemmin UPM:n omistama noin 160 hehtaarin alue vaihdettiin kaupungin omistukseen 2010.
Kaupunki on hakenut luvat, sillä laissa ampumaurheilupaikat luetaan yleisiin liikuntapaikkoihin, jotka kaupunki järjestää. Kaupungille ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista järjestää alueen toimintaa. Vastuun ottaa Kouvolan Urheiluampujat ry.

Parempi aloitus

Vanhentunut rakennuslupa täytyy hakea uudelleen, mutta muuten hankkeen näkymät ovat jopa paremmat kuin vuonna 2015, jolloin rakentamisen piti alkaa.
Valtakunnallinen maansiirtoyritys GRK Infra Oy rakentaa Ruutikankaan ampumarataa Oulun seudulle Limingan ja Lumijoen kuntien alueella. Yritys lähti etsimään uutta suurta kohdetta ja otti yhteyttä.
Hienointa yrityksen toiminnassa on se, että toiminta on loppukäyttäjälle ilmaista. Yrityksen tulokseen riittää se, että maa-aineksesta eroon haluava maksaa maan siirtämisestä. Näin kaikki ampumarata-alueen suojavallit ja muu maanrakentaminen voidaan vähentää budjetista.
Petri Lahdenpää arvioi, että maansiirtotyön arvo voisi muuten olla jopa puolitoista miljoonaa. Tällä koko Suomessa vielä melko uudella tavalla muodostuu järkevää kiertotaloutta.
Kaupungin ei useisiin vuosiin tarvitse etsiä uutta maankaatopaikkaa. Toiminta on kannattavaa, sillä pääkaupunkiseudulta siirretään nykyisin maata jopa Lahteen asti.
Maamassojen siirrolle on jo ympäristöluvat ja GRK:lla liiketoimintasuunnitelmassa hahmotus niiden riittävyydestä. Tämä vaihtoehto on loistava. Jos kaikki maa-aines olisi pitänyt löytyä läheltä, olisi jouduttu laskemaan ratoja ja kalliisti louhimaan peruskalliota.
ELY-keskuksen julkista rahoitusta voidaan yhdistyksen hankkeelle saada 70 prosenttia. Kun huomioidaan GRK:n osuus, voidaan päästä pitkälle kymmenellä prosentilla alkuperäisestä budjetista.
30 prosenttia eli alkuvaiheessa noin 0,3 Me tarvitaan kaupungilta tai yksityisesti. Suurin haaste hankkeen etenemiselle on Kouvolan kaupungin koronan myötä lisää kiristynyt talous.
Yhdistys vetoaa maakuntaan, ministereihin ja urheilutahoihin Olympiakomiteaa myöten, jotta hankkeelle saadaan riittävä painoarvo.

Uusi tie

Valkealan kirkonkylän pohjoispuolella ja maantien 368 itäpuolella asuvat olivat huolissaan Lönnintien kestävyydestä. Sen kunnostamiseen olisi tuskin rahoitusta riittänyt. Rakentamisajan liikenne olisi kulkenut Valkealan kirkonkylän läpi, kuten myös suurin osa käyttöajan liikenteestä.
Jo aiemman lupaprosessin aikana etsittiin vaihtoehtoista reittiä suoraan Mikkelintieltä. Tiedettiin, että alueen omistaneen UPM:n tukkirekat olivat jo olleet vaikeuksissa Lönnintien pehmeän pohjan vuoksi.
GRK aloittaa rakentamisen tiellä, joka lähtee hivenen Rapojärven mutkan pohjoispuolelta, Kaunolan risteyksen lähettyviltä. GRK:n esitykseen liittymästä odotettiin haastatteluhetkellä vielä ELY-keskuksen lausuntoa. Kaupunki ja UPM ovat tekemässä molempia hyödyttävää tiesopimusta.

Aikataulutusta

Jos hanke saa vihdoin edetä rauhassa, viiden vuoden päästä voi olla jo paljon valmiina. Kaupunki kaatoi 13 hehtaarilta puut jo vuonna 2014. Noin 15 hehtaaria tarvitaan avoimeksi. Muuten metsää pitää olla melua ja rakennusaikaista pölyä vaimentamassa.
Tien rakentamisessa tuskin menee kuukautta kauempaa eli tänä kesänä pitäisi päästä jo maanrakennuksessa alkuun. GRK lähti liikkeelle kaupungin myöntämällä pienellä luvalla, jotta saadaan nopeasti työt käyntiin. AVI:n lupa voi kestää useita kuukausia.
Maanrakennusurakka kestää kolmesta viiteen vuotta. Yhdistyksen oma hanke alkaa lomittain maanrakennuksen kanssa. Puheenjohtaja arvioi, että kahden vuoden päästä päästään aloittamaan.
Radat ovat pysyneet siinä mallissa, jonka Rambol Oy kymmenisen vuotta sitten suunnitteli. Ensisijaiset kohteet ovat kuusi rataa haulikoille ja kolme luodikoille. Pitkän matkan ammunta ja jousiammunta esimerkiksi voivat tulla mukaan myöhemmin.
Maanrakennuksen jälkeen yhdistyksen vastuulla on rakentaa heitinhaudat, kopit, paviljonki, sähköistys, taulurakenteet ja ampumakopit.
Haulikkoradoista todennäköisesti aloitetaan vuonna 2023. Seuraavana vuonna arvioidaan jo päästävän rakentamaan luodikkoratoja. Tämä edellyttää, että maanrakennusurakka on valmis vuonna 2024.
Lain vaatimat ampumakokeet voidaan siirtää alueelle heti sen valmistuttua. Radan vuosittaisiksi käyttökustannuksiksi arvioidaan enintään 10 000 euroa. KUA hoitaa myös rataan liittyvät luvat yhteistyössä poliisin kanssa.

Auli Kousa, kuvat lukija ja KUA

Artikkelikuvassa näkyy vielä vanha suunnitelma reitistä. Uusi lähtee läheltä Rapojärven mutkaa.

Jaa artikkeli: