Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Uusimaa avattiin

Uudenmaan sulkeminen näkyi Kouvolassakin. Asemalla oli vain satunnaisia autoja huhtikuun neljännen iltapäivällä. Infotaululla kerrottiin liikkumisrajoituksista.
Uudenmaan rajojen sulkeminen koski myös ilmaliikennettä. Poliisi ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom linjasivat yhteistyössä liikkumisrajoituksista yleisilmailun osalta.

Lentäen

Uudenmaan rajojen sulkemisen periaatteet olivat samat kuin tieliikenteessä. Lentäminen Uudenmaan alueella sallittiin, kuten myös maakunnan rajan ylittäminen ilmassa. Rajojen ulkopuolelle ei kuitenkaan saanut laskeutua.
Yleisilmailun osalta rajoitus ei koskenut lentokoulujen koulutusohjelman mukaisia koulumatkalentoja. Koulutusohjelman mukaisilla lennoilla voitiin suorittaa laskeutuminen vieraalle kentälle pysähtymiseen asti. Asematasolla voitiin jaloitella ja tarpeen mukaan tankata kone. Asematasolta ei saanut poistua terminaaliin tai kenttäalueen ulkopuolelle. Lentokoneen päällikön vastuulla oli, ettei hän tai oppilas altistanut laskun aikana ulkopuolisia mahdolliselle tartunnalle.
Mikäli lennon kuului ylittää Uudenmaan raja, täytyi sille laatia virallinen lentosuunnitelma. Erilaiset kirjalliset dokumentit matkan syystä tai välttämättömyydestä nopeuttivat poliisin tekemää tarkastusta.
Ilmailussa oli voimassa myös muuten liikkumisrajoituksia koskevat poikkeukset. Niitä olivat viranomaistoiminta; työn, elinkeinon, opiskelun tai yhteiskunnallisen luottamustoimen harjoittaminen, painava henkilökohtainen syy, varusmiespalveluksen tai muun lakisääteisen velvollisuuden täyttäminen. Poikkeuksen täytyi olla välttämätöntä.

Lisätietoa oli lähtevien junien näytössä.

Rajoitusten purkaminen

Hallitus antoi asetuksen Uudenmaan rajojen liikkumisrajoitusten kumoamisesta 15. huhtikuuta. Kumoaminen tuli voimaan valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen. Tarpeetonta matkustamista ja kokoontumista oli suositeltavaa edelleen välttää.
Helsingin poliisilaitoksen johtamassa operaatiossa tekivät tiivistä yhteistyötä Helsingin, Länsi-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Lounais-Suomen, Hämeen ja Kaakkois-Suomen poliisilaitokset. Liikkumisrajoitusten valvontaan saatiin virka-apua puolustusvoimilta ja rajavartiolaitokselta.
‒Yhteistyö on sujunut kiitettävästi ja kaikki mukana olleet ovat tehneet erinomaisen suorituksen tässä historiallisessa operaatiossa. Töitä on tehty pitkissä vuoroissa ja hyvin monenlaisissa sääolosuhteissa, kiitti poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.
Uudenmaan ja muiden maakuntien välistä liikkumista koskeva rajoitus tuli voimaan 28. maaliskuuta. Tarkastettu liikennemäärä oli rajoituksen aikana yli puoli miljoonaa autoilijaa. Poliisi joutui ohjaamaan takaisin 4 316 henkilöä. Sakkoja valmiuslain rikkomisesta annettiin 115. Huomautuksia jaettiin 154 kappaletta.

Huhtikuun neljäntenä aseman piha oli hiljainen.

Rauha koteihin

Alkuvuonna kotihälytysten määrä kasvoi aiempaan verrattuna. Häiriökäyttäytyminen, metelöinti ja perheväkivaltatehtävät ovat työllistäneet poliiseja poikkeusolojen aikana. Erot eri alueiden välillä ovat huomattavia.
‒Poliisin tehtäväkentässä näyttäytyy, että ahdistus, mielenterveysongelmat, henkinen pahoinvointi ja itsetuhoinen käytös ovat lisääntyneet. Meidän täytyy tukea toinen toistamme tänä vaikeana aikana. Vaikka fyysisten kontaktien on oltava minimissä, tarvitsemme nyt kaiken toisiltamme saatavissa olevan henkisen tuen. Muistutan myös auttavista palveluista, jos omat voimat tuntuvat ehtyvän, Kolehmainen sanoi.
Nuorten kokoontuminen suuremmissa ryhmissä lisääntyi selkeästi pääsiäisenä. Poliisi joutui puuttumaan suurten joukkojen kokoontumisiin.
JK

Artikkelikuva: Infotaulun viesti oli poikkeuksellinen.

Jaa artikkeli: