Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Valkealaa koskevia kaavoja ja suunnitelmia

Julkaisu Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2020 on valmistunut. Kyse on tiivistetystä neljän sivun esitteestä, jonka kartoista näkee hyvin, mitä missäkin päin kaupunkia tapahtuu. Tarkemmat tiedot kustakin kaavakohteesta löytyvät kaupungin nettisivuilta. Jos suunnitelma on vasta alussa, tietojakin on vähän.
Kaikessa kaavoituksessa täytyy huomioida valmistelussa etenevä Kymenlaakson maakuntakaava, joka on tarkoitus vuoden lopulla hyväksyä.
Puistometsää raivataan lähinnä Niinistössä Valtatien ja Kauniskankaantien välillä. Harjunmäellä on kesken enää pohjoispään ensiharvennusta ja taimikonhoitoa.

Punaisella merkityt alueet aiotaan tänä vuonna harventaa puistometsiköiksi.

Tontteja

Valkealan alueella ennen uusia kaavoja on tarjolla pientalotontteja keskustaajamissa 17. Kuusi niistä on hajallaan Hurmanmäellä. Lisäksi on yksi Uimarannantiellä. Kukkuranmäellä, lähinnä Kukkurankaarella on 5 tonttia ja yksi Mäkitiellä. Lautarossa on 4 tonttia, Hinaajantiellä ja Hankapolulla.
Vekaranjärvellä on 12 tonttia, lähinnä Kääväntiellä ja Uutelantiellä. Tuohikotin Tuohitien tuntumassa on 5 tonttia. Maaseudun määräaloja ja tontteja ei kaupungin kartoilla näy.

Kaavat

Valkealan aluetta koskee meneillään olevista yleiskaavoista kolme. Rantaosayleiskaavojen valmistelu kestää pitkään.
Aiempi kaava Vekaran- ja Pesäntäjärvellä kaatui suojelu- ja melusyistä. Kymijoen kaavoista pohjoisin koskee Lappalaa ja Oravalan alueen vesistöjä. Verlassa on edetty muita pidemmälle. Siellä kyse onkin vain osatarkistuksesta, jolla varmistetaan koko museoalueen säilyminen.
Asemakaavakohteista liikenteellisesti näkyvin on Valkealan ABC:n alueen kaava. Se hahmottuu parhaiten oikealla olevasta kuvasta. 11,5 hehtaarin alue on kehystetty punaisella katkoviivalla. Siinä laaditaan uutta asemakaavaa ja ajantasaistetaan vanhaa. Kaava koskee vahvasti niin palveluja, asumista kuin liikennettä. Osuuskaupparyhmittymä teki 2018 aloitteen uudesta kaavasta, joka sallisi ABC-aseman rakentamisen kokonaan uudelleen. Vastustus on hidastanut kaavan etenemistä. Suunnitelman mukaan kaavan piti tulla voimaan viime syksynä. Tekeillä on selvityksiä muun muassa liito-oravista.
Valkealan koulukeskuksen kaavassa muutetaan kunnantalon eteläpuolisen historiallisesti arvokkaan asuinrakennuksen tontti pientalotontiksi ja turvataan alueen kulttuuri- ja rakennushistorian erityispiirteiden säilyminen. Kaavan tekee kiireelliseksi se, että päästään pian rakentamaan Valkealaan uutta koulukeskusta.
Valkealan kirkon lähialue sisältää myös Harjunmäen. Tarkoitus on lähinnä muuttaa kaavaa vastaamaan nykytilannetta. Lisäksi varmistetaan kulttuuri- ja rakennushistoria ja mahdollistetaan seurakunnan lasten- ja nuortentalojen mahdolliset muutokset.
Koivurannan aluetta laajennetaan Nurmirannan kaavalla. Niinistön vanhan pappilan ja Koivurannan välillä sijaitsevalta alueelta on purettu vanha navetta jo vuosituhannen vaihteessa uuden rakentamisen tieltä. Valkealan kunta teki alueelle kaavasuunnitelman tiiviille asumiselle. Nyt on kaupunki ottamassa kaavan uudelleen käsittelyyn.
Koivurannan sisällä tarkennetaan kaavaa Långinkujan tuntumassa lähinnä liittämällä Lappalanjärven vesijättöaluetta tontteihin.

Kuvan numero 37 alueelle lisätään Lautarossa asutusta. Alue 38 koskee virkistystä ja liikennettä.

ABC:n alueen kaavassa täytyy huomioida maakuntakaavan tievaraukset, vaikka ne eivät lähivuosikymmeninä toteutuisi.

Artikkelikuva: Karttapohjalla valmiina ympyröissä on merkitty asemakaavakohteet. 32 on ABC, 33 kirkon ja Harjunmäen alue, 34 uuden koulukeskuksen vaatima kaava, 35 Långinkuja ja 36 Nurmiranta. 37 ja 38 laajentavat Lautaron aluetta. Lisätyistä 2 on Niinistön puistometsänhoito, 3 Petenpuiston kunnostettava leikkipaikka, 4 Harjunmäen lähes valmis metsänhoito ja 5 Huokon silta, jossa uusitaan kaiteet määräysten mukaisiksi.

Jaa artikkeli: