Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Valkealan Selänpää on aktiivisten yhdistysten ja seurojen kylä

Valkealan Sanomien kyläesittelyssä on vuorossa Selänpää.

 Valkealan pohjoisosissa on noin 500 asukkaan kylä, Selänpää. Se ja­kautuu Suur-Selänpääksi ja Vä­hä-Selänpääksi. Suur-Selänpää käsittää keski-kylän ja Pokinky­län alueen. Vähä-Selänpäähän kuuluvat Hasula, Nuuttila, Puk­kila, Tolska ja osa Verlaa.

– Selänpäätä parhaiten ku­vaava maisema on pellot ja niil­lä laiduntavat lehmät. Junarata halkoo peltomaisemaa ja tietysti metsät ja kankaat, joilla koho­avat komeat männyt. On myös kuusimetsää ja kallioisempaa mäkeä. Mukavan vaihtelevaa maisemaa siis, Riitta Torikka, Selänpään kyläyhdistyksen pu­heenjohtaja kertoo.

Selänpää tunnetaan laajem­maltikin Valkealan kristillisestä kansanopistosta, jonka nykyi­nen opistorakennus seisoo Se­länpään Saanjärven rannalla. Opisto tarjoaa yleissivistävää koulutusta, ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta, perusope­tusta ja perusopetuksen lisäope­tusta sekä maahanmuuttajille suunnattua koulutusta. Selän­pään Martoilla on kutomo opis­ton tiloissa.

Selänpään lentokenttää EFSE toimii Kouvolan Seudun ilmai­luyhdistyksen kotikenttänä. Yh­distyksen kotisivuilla kerrotaan, että Selänpään lentokenttää alettiin suunnitella talvisodan aikana 1940 ja rakentamiseen ryhdyttiin välittömästi suunni­telman valmistuttua helmi-maa­liskuussa.

Kentällä on lentokonehallien lisäksi kahvila, useita erityyp­pisiä majoitusmuotoja ja päivit­täinen saunomismahdollisuus. Selänpään lentokentän ilmai­lupäivä vetää runsaasti yleisöä joka vuosi.

Palloillen ja kiekkoillen

Talvisin Selänpään VPK yllä­pitää kylän jääkiekkokaukaloa, jonka käytöstä on tehty Kouvo­lan kaupungin kanssa käyttöoi­keussopimus.

Torikka kiittelee kylän mie­hiä, Tuomas Viholaista ja Rei­jo Joutjärveä, joiden ansiosta selänpääläisillä on myös oivat hiihtoladut.

– He ovat tehneet niitä omin konein ja omaa aikaansa uhra­ten. Ihan vapaaehtoispohjalta. Kyllä meillä on todella mahta­vat ladut. Viime talvena saatiin kaupungilta siihen pientä ylläpi­tokorvausta bensakuluihin, mut­ta tämän talven osalta ei vielä ole tietoa. Jääkiekkokaukalo on myös jo ollut hyvässä jääs­sä, siitä kiitos VPK:lle, Torikka toteaa.

Kesäisin Selänpäässä pääsee uimaan Torpanlahdella. Ky­läyhdistys sai sen kunnostuk­seen JEV-avustusta vuosi sitten.

– Rannan ympärille oli kasva­nut puut suureksi, niin sitä tul­laan hieman harventamaan ja siistimään lisää vielä ensi vuo­den aikana. Pyritään saamaan rantaa vähän valoisammaksi, Torikka kertoo.

Kesällä kylän kentällä pela­taan viikoittain pesäpalloa, kun Selänpään Jäykät kokoontuvat harjoittelemaan. Aktiivisia pe­laajia on tusinan verran ja lisää mahtuu joukkoon.

Selänpään urheilukentällä oli kuumat paikat 10.7.2021. Kuva: Laura Parkko

– Me pelaamme Kymenlaak­son harrastepesissarjaa. Ikäs­kaala oli tänä vuonna 12-57. Vähän tulee Anttilasta ja muu­alta kylistä apua. Kaikilla on kuitenkin jonkinlainen side Se­länpäähän. Jotkut asuvat Kou­volassa, mutta he ovat synty­peräisiä selänpääläisiä, Kimmo Laukkanen, Selänpään Jäykki­en puheenjohtaja kertoo.

Jäykät tekivät juuri Kouvolan kaupungin kanssa 10 vuoden käyttöoikeussopimuksen ken­tästä. He vastaavat kentän kun­nossapidosta.

– Jäykät oli pitkään uinumas­sa, mutta nyt 2000-luvun puo­lella on uudestaan saatu Jäykät toimintaan. Järjestämme myös kyläkävelyä, yleisurheilukiso­ja ja farmarikilpaa, Laukkanen sanoo.

Farmarikisoissa on pieniä ki­sailuja, kuten heinäpaalin tai halkojen kantamista, sekä nope­us ja tarkkuustehtäviä, hausko­ja lajeja. Ratamestarit kehittävät joka vuodelle uudet radat.

Kyläaamiaiset kokoavat väkeä

Selänpäässä on syksyllä jär­jestetty jo kahteen kertaan yh­teiset aamukahvit. Tarjolla on puuroa ja jokainen järjestäjä voi kasata aamupalan tarjonnan oman mielen mukaan. Normaa­listi pöydässä on tarjolla mehut ja leivät, hedelmiä ja ehkä jotain makeata.

Herkullinen kattaus Kyläaamiaisella. Kuva: Unna Muikku

Edellisenä sunnuntaina oli ky­läläisten puurojuhla. Puurojuhla pidettiin kodalla Kekkosen ko­dalla selänpään kankaalla, joka on muutenkin ahkerassa käytös­sä eri tapahtumien yhteydessä.

– Mahdollisuuksien mukaan pyritään jatkamaan keväällä noin kerran kuussa aamupala­tilaisuuksia. Me saimme niiden järjestämiseen JEV-avustusta ensi vuodelle. Ennen koronaa ehdittiin pitämään yksi ja siellä oli noin 70 ihmistä. Nyt ensim­mäisellä kerralla ihmisiä tuli 20 ja toisella kertaa 30. Idea on ko­koontua yhteen juttelemaan ja näkemään tuttuja. Torikka ker­too.

Selänpäässä toimii kaksi ak­tiivista metsästysseuraa. He ovat rakentaneet metsästysalu­eilleen laavuja, joita saavat  ky­läläisetkin käyttää. Kesäisin kyläläisiä ja vieraita palvelee suosittu ravintola J. Corazon.

Kylällä on kovassa käytössä oleva matonpesupaikka, jossa on hyvä mankeli.

Nuorisoseura pitää nuorisoil­taa joka viikko Nuorisoseuran­talolla kouluikäisille lapsille kolmen tunnin ajan.

Kirjastoauto kiertää myös Se­länpäässä, joka on kyläläisille tärkeä nyt taas lähestyvien vaa­lienkin aikana. Siellä on helppo käydä hoitamassa äänestämi­nen, ilman että täytyisi lähteä kauemmas.

Selänpään frisbeegolfradalla on kiekkoja lainattavissa, jotta on helppo mennä kokeilemaan lajia, vaikkei omaa välineistöä olisikaan. Radalla on 10 koria.

Selänpään VPK

Selänpään VPK on tuonut kylälle turvaa jo kauan ja sen toiminnan pariin on vuosien varrella lähtenyt yksi jos toi­nen kylän nuorista. Selänpään VPK:n puheenjohtaja Esko Nokkanen on ollut nuoresta po­jasta VPK:n toiminnassa muka­na. Aktiivisia jäseniä VPK:ssa on viitisenkymmentä.

– En ole hommaan tympään­tynyt. Kai tämä on jo niin luon­nollinen osa omaa elämää, Nok­kanen toteaa.

Tärkein tehtävä on tietysti hoitaa pelastus ja ensivasteteh­tävät mitä hätäkeskukselta tulee. Harjoituksia järjestetään viikoit­tain, pois lukien lomat.

Tälle vuodelle on Selänpääs­sä vielä luvassa Uudenvuoden soihtukulkue ja ilotulitus. Kulkue kulkee uudenvuoden­aattona kuuden aikaan ja puoli seitsemältä ammutaan raketit.

  • Laura Parkko
Jaa artikkeli: