Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Valkealassa valkeutta

Maalis- ja huhtikuussa ottamissani kuvissa näkyvät Valkealan kevätillat. Kirkonkylässä ja Jokelassa on tarjolla monenlaista valoa.
Kaikki valo ei näy ihmissilmään. Kun säteily on näkyvää valoa lyhytaaltoisempaa, kyseessä on ultraviolettisäteily, ultraviolettivalo tai ultravioletti. Pidempiaaltoinen on puolestaan nimeltään infrapunasäteily, infrapuna tai joskus myös infrapunavalo.
Ihmissilmällä nähtävä osa sähkömagneettisesta spektristä on näkyvää valoa. Valo syntyy atomin virittymisen purkautuessa. Atomin uloimmalle elektonikuorelle hypännyt elektroni palaa takaisin sisemmälle kuorelle. Silloin virittymiseen käytetty energia vapautuu valona näkyvän sähkömagneettisen säteilyn muodossa.
Näkyvään auringonvaloon kuuluvat kaikki sateenkaaren värit. Yhdessä esiintyessään ne muodostavat valkoista valoa. Spektrin sininen pää säteilee lyhytaaltoisemmin ja suurienergisemmin kuin punainen pää.
Ihmissilmä näkee parhaiten keltaista tai kellanvihreää valoa aallonpituudella 555 nm. Sauvasolujen avulla ihminen pystyy pimeässä havaitsemaan hyvinkin heikkoja valon lähteitä. Puhutaan hämäränäöstä, joka on ihmisellä kuitenkin suhteellisen heikkoa. Sauvasoluissa on näköpigmenttinä rodopsiini eli näköpurppura.

Heijastukset, lätäköistä aina suuriin vesistöihin, antavat aihetta ottaa valokuvia.
Valojuovaisuus tuo autoon tieteiskuvitelman piirteitä.

Valotutkimus

Isaac Newton tutki optiikkaa 1600-luvulla. Hän esitti hiukkasteorian, jonka mukaan valo etenee hiukkasina. Hänen mukaansa valohiukkasia oli useita eri laatuja, joista jokainen vastaa tiettyä väriä. Valkoinen valo sisältää teorian mukaan kaikkia näitä hiukkaslajeja. 1700-luvun lopulla ranskalainen kemisti Antoine Laurent Lavoisier kannatti hiukkasteoriaa. Hänen laatimaansa alkuaineiden luetteloon kuuluivat valo ja lämpö (kalorikki) oletettuina alkuaineina. Punnitseminen oli toki mahdotonta.
Alankomaalainen fyysikko Christiaan Huygens väitti jo vuonna 1678 valon olevan aaltoliikettä. Aaltoina etenevä valo tarvitsisi väliaineen edetäkseen.
James Clerk Maxwell esitti 1860-luvulla valoaaltojen olevan sähkömagneettista aaltoliikettä. Valon ja muun sähkömagneettisen aaltoliikkeen oletettiin etenevän erityisessä väliaineessa. Sitä kutsuttiin eetteriksi. Eri näkemyksille oli omat kannattajansa.
Vuonna 1905 Albert Einsteinin suhteellisuusteoria selitti valon kulun ilman eetteriä. Se johti eetteriteorian nopeaan ja lopulliseen hylkäämiseen.
Vuonna 1900 mustan kappaleen säteilyä koskevassa tutkimuksessaan Max Planck havaitsi valoaaltojen muodostuvan energiapaketeista. Nämä energiakvantit saivat nimekseen fotoni. Albert Einstein sai apua valosähköisen ilmiön selittämiseen Planckin kaavojen avulla. Näiden kahden tutkimukset johtivat kvanttimekaniikan kehittymiseen ja teoriaan, jonka mukaan valolla on sekä hiukkas- että aaltoluonne.
Valo pystyy etenemään tyhjiössä tarvitsematta muuta väliainetta. Valon nopeus tyhjiössä on tarkalleen 299 792 458 metriä sekunnissa. 1982 SI-järjestelmän pituusyksikkö metri sai määritelmäkseen matkan, jonka valo kulkee 1/299 792 458 sekunnissa. Suhteellisuusteorian mukaan valon nopeus tyhjiössä on suurin mahdollinen signaalin nopeus.
Optiikassa tutkitaan valon käyttäytymistä ja ominaisuuksia sekä valon ja aineen vuorovaikutusta. Geometrinen optiikka, sädeoptiikka, tutkii ja selittää valonsäteiden kulkua väliaineissa sekä niiden heijastumista ja taittumista. Sovelluksiin kuuluvat esimerkiksi prismat, peilit ja linssit. Niiden yhdistelmiä ovat esimerkiksi mikroskoopit ja kaukoputket.
Fysikaalinen optiikka, aalto-optiikka, tarkastelee valoa aaltokenttänä, valon ominaisuuksia ja luonnetta. Se tutkii myös valoon liittyviä ilmiöitä, kuten esteen aiheuttamaa valon taipumista.
Valo mahdollistaa värien näkemisen. Auringon valo on osana vihreiden kasvien yhteyttämistä. Yhteyttämisen sivutuotteena syntyy happea, jota useimmat elämänmuodot tarvitsevat. Muuttolintujen matkan ajoitukseen vaikuttaa päivän pituuden muutos. Joillakin kasveista kukkanuppujen kehittymiseen vaikuttaa valoisan tai pimeän ajan pituuden riittävyys. Osa kukista avautuu öiseen aikaan.

Katulampun valossa kehittyvät kuviot.
Aivan kuin lätäkön keskeltä katsoisi karhu. Murinan voi hyvin kuvitella.

Kulttuurien valo

Valoa pidetään järjen, uskon ja johdatuksen symbolina useimmissa kulttuureissa. Onhan se välttämätöntä näkemiselle. Buddhalaisuudessa tavoitellaan valaistumista. Raamattu puhuu useaan otteeseen valosta. Moni tuntee ilmauksen järjen valosta ja tyhmänä pidetyn sanomisesta ihan pimeäksi.

Valolla on monia käyttöjä. Valokuiduissa se mahdollistaa tiedonsiirron.
Lumen Valo on a cappella -lauluyhtye, joka on tulkinnut esimerkiksi renessanssiajan säestyksetöntä moniäänistä laulua. Keski-Suomen Valo oli suomalainen energiayhtiö.
Vantaan Veturi perustettiin 1987. Kyseessä ei ole junien ystävyysklubi vaan urheiluseura, jonka päälajit ovat futsal ja jalkapallo. Seura käyttää yleisesti lyhennettä VALO. Se tulee yhdistyksen koko nimestä Vantaan Veturi ry – Vandas Lokomotiv rf.
Useampi lehti on nähnyt päivänvalon Valo-nimellä, esimerkiksi eräs tiedelehti. Etunimenä Valoa on esiintynyt ja etenkin sukunimenä.
Valo kuuluu moniin sanontoihin. -Valo ei saastu, vaikka se kulkee saasteen läpi, mainitsi Augustinus. -Valo – Jumalan esikoistytär, tuumasi Thomas Fuller. -Lampuista tulee öljytahroja ja kynttilöitä pitää niistää; vain taivaallinen valo paistaa puhtaasti eikä likaa, ajatteli Johann Wolfgang von Goethe.
Venäjällä on moni sanonut: -Valoa on enemmän kuin ikkuna näyttää.
-Päivänvalo paljastaa värin, keinovalo kuluttaa sitä, voinee suomentaa Helena Rubinsteinin tuumauksen. Hän rikastui perustamallaan kosmetiikkayrityksellä.
Raamatussa valo on mukana hyvin pian. -Jumala sanoi: »Tulkoon valo!» Ja valo tuli, lukee Mooseksen kirjassa. Johanneksen evankeliumissa mainitaan: -Se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa; hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Myöhemmin evankeliumissa Jeesus kehottaa: -Niin kauan kuin teillä on valo, uskokaa valoon, jotta teistä tulisi valon lapsia.
JK

Aurinko ”mahdollistaa” kirjavat valokuvat.


Jaa artikkeli: