Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Vapaaehtoisuuden puu kasvaa

Maanantaina 1.3.2021 istutettiin Kouvolaan Vapaaehtoisuuden puu

 Paikalla puun julkistamis­tilaisuudessa olivat Tan­ja Rautavirta Kaiku – osallisena Kouvolassa -hank­keesta, Kymen-Karjalan sosi­aali- ja terveysturva ry:stä jär­jestöasiantuntija Henna Hovi, sekä Tuomas Valtonen Kouvo­lan Korttelikotiyhdistyksestä.

Tanja Rautavirta, Tuomas Valtonen sekä Henna Hovi Kauppakeskus Veturissa Vapaaehtoisuuden puun julkistamistilaisuudessa. Kuva: Laura Parkko

Alun perin idea on lähtenyt liikkeelle Porukkatalon Vapaa­ehtoistreffit-tapahtumasta. Siellä Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry oli tehnyt tiloihin­sa kartonkisen vapaaehtois­puun.

Puuhun oli kiinnitetty lapuilla erilaisia tehtäviä, kuten somettaja, kahvin­keittäjä ja lipunmyyjä. Se kiinnosti tapahtumassa käy­nyttä yleisöä eniten.

Kaiku –osallisena Kou­volassa- hankkeen projekti­päällikkö Tanja Rautavirta ja Porukkatalon eri yhdis­tykset totesivat puun olleen toimiva. Sitä lähdettiin ke­hittämään.

Vapaaehtoisuuden puun istutustalkoissa on ollut muka­na, Pohjois-Kymen Kasvu ry:n hallinnoiman Kaiku -osallisena Kouvolassa -hankkeen lisäksi, edustajia muun muassa seuraa­vista yhdistyksistä: Kymenlaak­son liikunta ry, Kouvolan Kort­telikotiyhdistys ry, Kouvolan reumayhdistys ry, Kymen-Kar­jalan sosiaali- ja terveysturva ry, sekä Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen -hanke (XAMK)

Missä puu kasvaa?

Yhdessä lähdettiin mietti­mään, mihin vapaaehtoispuu konkreettisesti rakentuisi. Poh­dintojen lomassa nousi esiin Henna Hovin nimi ja yhdistys­info-sivusto.

– Yhdistysinfo on järjestö­tietoa yhteen kokoava alusta. Se on ollut olemassa jo vuo­sia, mutta se on ollut vähän le­potilassa. Yhdistysinfo heräsi uudelleen henkiin tämän han­ketyön, sekä maakunnallisen järjestöyhteistyön kehittämisen kautta, Henna Hovi kertoo

Yhdistysinfo-sivusto kokoaa Kaakkois-Suomen alueella toi­mivat järjestöt ja yhdistykset saman katon alle.

Yhden osoitteen takaa löytä­vät asukkaat, viranomaiset ja yhdistykset oman alueensa toi­mijat.

– Korttelikotiyhdistyksen kautta hoitui projektin työnte­kijän palkkaaminen. Projektiin saatiin työllistettyä 9 kuukau­den ajaksi Nina Peltola. Hän teki käytännön työtä hankkeen osalta, Tuomas kertoo.

– Kaikille löytyi heti luon­tevat roolit. Korttelikotiyhdis­tys oli työllistävä osapuoli, ja minä uravalmensin Ninaa oman hankkeeni kautta, Tanja toteaa.

Paikallista osaamista

Projektissa on pystytty hyö­dyntämään hyvin paikallista osaamista. Kaiku-hankkeeseen on onnistuneesti työllistetty nuoria, joiden joukosta löytyi myös vapaaehtoisuuden puun graafisen ilmeen toteuttanut nuori graafikko, Antti Mietti­nen.

Rinnalle löytyi paikallinen taiteilija Sanna Majander, joka toteutti fyysisen, kauniin Vapaa­ehtoisuuden puun Kauppakes­kus Veturin kattoon.

Sanna Majanderin toteuttama Vapaaehtoisuuden puu Veturissa. Kuva: Laura Parkko

Matala kynnys

Vapaaehtoispuun avulla on tavoite madaltaa kynnystä läh­teä mukaan yhdistystoimintaan. Puusta voi poimia itselleen so­pivina aikoina mielekkäitä teh­täviä.

Vapaaehtoispuussa haetaan tällä hetkellä esimerkiksi so­mevideon tekijää, kriisiauttajaa, ruokakassi-työtehtävien tekijää, tapahtumatalkoolaisia, sekä ryh­mäpuheluiden vetäjää. Tehtäviä on monipuolisesti, ja niiden kes­to vaihtelee.

Tutkimusten mukaan vapaa­ehtoistehtäviä halutaan tehdä, muttei liian sitovasti.

Etenkin nuorten kohdalla yk­sikin vapaaehtoistoimintakerta on arvokas, sillä he voivat hyö­dyntää kokemuksiaan esim. työ­hakemuksissaan tai ansioluette­lossaan.

  • Laura Parkko
  • Artikkelin aloituskuva: Antti Miettisen suunnittelema Vapaaehtoisuuden puu verkossa
Jaa artikkeli: