Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Yhteismajoituskokeilu alkoi Karjalan prikaatissa

Yhteismajoitus näyttää hiovan yhteishenkeä.

Maanantaina 6.7.2020 Karjalan prikaatin uudessa saapumiserässä aloitti palveluksen 1970 alokasta, joista naisia on 105.
Uuden kokeilun mukaisia yhteismajoitustupia on 21. Niitä on prikaatin jokaisessa joukkoyksikössä.
Niin tehtävältään kuin sotilasarvoltaan vääpeli Tuomas Miromäki Itä-Suomen viestipataljoonan esikuntakomppaniasta kertoo yhteismajoituskokeilun lähteneen hyvin käyntiin.
– Tuvat täyttyivät maanantaina nopeasti. Vielä jäi yksi naisten tupa ja muutamia miesten tupia. Näihin tupiin on majoitettu ne henkilöt, jotka eivät antaneet suostumustaan yhteismajoituskokeiluun tai jotka eivät mahtuneet yhteistupiin mukaan.

Käytännön kokemusta

Yhteismajoituksesta oli tarjolla runsaasti tietoa ennen sen aloitusta, niin prikaatilta kuin muualta.
Alikersantti Saana Hautala on aloittanut palveluksensa tammikuussa 2020 ja toimii nyt yhteistuvassa alikersanttina.
– Seurasin jonkin verran reserviupseerikurssin yhteismajoituskokeilun aloitusta median kautta, ja myös meidän vääpeli antoi tietoa mitä tapahtuu, jos saamme yhteismajoitustupia uuden saapumiserän myötä, hän kertoo.
Alokas Markku Luostarinen kuuluu samaan yhteistupaan Saana Hautalan kanssa. Hän oli myös ennen palveluksen aloitusta hyvin tietoinen yhteismajoituskokeilun alkamisesta.
– Seurasin puolustusvoimien sosiaalista mediaa, kun kokeilu alkoi RUK:ssa. Kutsunnoissa kerrottiin kokeilun alkamisesta ja vielä prikaatissa uudelleen saapumisen yhteydessä, alokas kertoo. Hän suhtautuu neutraalisti kokeiluun.
– Koen, että on helpompaa, kun kaikki ovat samassa tuvassa ja tunnetaan toisemme. Nyt on helpompaa tehdä tehtäviä joukkueena, alokas Markku Luostarinen kertoo.
– Kaikki ovat tasa-arvoisia ja yhteistupa tuntuu luonnolliselta. Päädyin lähtemään mukaan yhteismajoituskokeiluun, sillä itselleni ei ole juurikaan merkitystä, ketä samassa tuvassa on. Uskon, että yhteistuvat helpottavat toimintaa ja että yhteismajoituksesta tulee uusi normi, alokas Luostarinen summaa.
Alikersantti Hautala on todella tyytyväinen yhteismajoituskokeilun alkamiseen:
– Kokeilu on alkanut todella hyvin, ja selkeästi huomaa, että porukan yhteenkuuluvuuden tunne on tullut nyt paljon nopeammin. Kaveria autetaan riippumatta siitä, mitä sukupuolta hän edustaa, ja toimitaan yhtenä porukkana. Omalla alokaskaudella koin, että oli hieman haasteita päästä porukkaan mukaan, kun olimme erillisissä tuvissa.
– Tuvassa autetaan kavereita sukupuoleen katsomatta, korjataan varustusta ja autetaan toisia, että keretään aikamääreisiin – toimitaan jo nyt yhtenä po-rukkana.
– Mitään haasteita ei ole ollut. Kaikki ovat tuvassa samanarvoisia, alokas Stella Saarelainen vahvistaa.

Alikersantti Saana Hautala sekä alokkaat Markku Luostarinen ja Stella Saarelainen ovat tyytyväisiä kokeiluun.

Yleisiä ohjeita

Sosiaalitilat, kuten peseytymis- ja saniteettitilat, ovat yhteystuvissa majoittuville miehille ja naisille edelleen erilliset. Yhteismajoitukseen osallistuville on annettu ohjeita ja tietoa muun muassa vaatteiden vaihtomahdollisuudesta WC-tiloissa. Kaikissa tilanteissa toimitaan yleisen palvelusohjeen mukaisesti ja asiallisesti, riippumatta siitä onko henkilö yhteismajoituksessa vai ei.
Alkaneen yhteismajoituskokeilun tavoitteena on saada tutkittua tietoa ja kokemuksia yhteismajoituksen vaikutuksista palveluksessa olevien toimintakykyyn, ryhmäkiinteyteen, palveluksen sujuvuuteen, tiedonkulkuun, koulutustuloksiin ja tilojen käyttöön kasarmioloissa. Yhteismajoituskokeilu toteutetaan Maavoimien reserviupseerikurssilla 256 sekä Kainuun ja Karjalan prikaateissa.
Yhteismajoitustupiin majoitetaan vain henkilöitä, jotka ovat antaneet suostumuksensa yhteismajoituskokeiluun osallistumisesta. Suostumus tarkastettiin jokaiselta vielä saapumisen yhteydessä ja suostumuksensa varusmiehet ja -naiset saavat perua koska vain.
Kokeilun alettua Karjalan prikaatissa on vain kasvanut yhteistupiin halukkaiden määrä.
Yhteistupiin majoitetaan lähtökohtaisesti sama määrä miehiä ja naisia. Käytännössä naisten pienempi määrä ja halukkaiden määrä pitää naisten osuuden tuvissa tätä pienempänä.
Kuvat ja jutun pohja: • Karjalan prikaati

Käytännössä tuvissa on enemmän miehiä kuin naisia. Silti kaikki halukkaat eivät päässeet kokeiluun mukaan.
Jaa artikkeli: