Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjaudu sisään tai tilaa lehti lukeaksesi rajattomasti artikkeleita. Saat samalla käyttöösi kätevän näköislehden!

Ylös, ulos ja lenkille

Valkealan Kajon nuorisotoiminta ohjaa lapsia ja nuoria juoksun saloihin.

 Valkealan Kajon ke­vään juoksukoulun yksi osallistujista on Vilma Nuutinen.

Valkealalainen Vilma on 10-vuotias reipas urheilijatyttö. Vilma on harrastanut juokse­mista jo viisi vuotta.

Aluksi hän oli Kajon yleis­urheilukoulussa ja siinä hän on mukana edelleen. Juoksukoulu on tälle keväälle bonusta.

Yleisurheilutreeneihin kuu­luu pikajuoksua, aitajuoksua, pituushyppyä, keihäänheittoa ja korkeushyppyä.

– Kivointa on pikajuoksu, Vil­ma kertoo.

Vilma Nuutisen lempilaji on pikajuoksu. Kuva: Laura Parkko

Hän on ehtinyt myös kilpailla ja saada mitaleitakin. Urheilu­harrastuksesta on tullut hänelle uusia, kivoja kavereita. Valmen­tajat ovat kuulemma myös mu­kavia.

Lisäksi Vilma harrastaa te­linevoimistelua, breakdancea, MTV Streetiä ja talvella hiihtoa.

– Harrastukset painottuvat eri vuoden aikoihin. Välillä tuntuu, että harrastusmenoja on aika paljon, mutta Vilma tykkää niis­tä paljon, joten mikäs siinä sit­ten, Vilman isä Juha Nuutinen kertoo.

Juoksukengät jalkaan

Maanantaina 5.4.2021 ko­koontui Valkealatalon parkkipai­kalle joukko juoksijalupauksia.

Heidät jaettiin ryhmiin, joten jokaiselle löytyi omalle vauhdil­le sopiva porukka.

Juoksukoulun ensimmäisenä eteni Mikki Lehtosen vetämä juoksuporukka. Kuva: Laura Parkko

Keleistä riippuen harjoitukset toteutetaan Valkealan Kirkonky­län lähimaastoissa.

Tällä kertaa juoksijat suunta­sivat Somurantielle. Jokaisessa ryhmässä on kaksi ohjaajaa, ve­täjä ja ”perän pitäjä”. Kukaan ei siis jää matkalle yksin, vaikka hetkellisesti ei jaksaisikaan juos­ta ryhmän vauhtia. Tasoryhmää voi myös vaihtaa juoksukoulun aikana.

 Lapset juosten lenkkipoluille

 Juoksukoulu on juoksemis­ta ja kuntoa kehittävää har­rastustoimintaa 8-13-vuoti­aille lapsille. Juoksulenkille voi olla välillä vaikeaa lähteä yksin, mutta porukassa meno on mu­kavaa.

Edessä Helmi Huopalaisen ja perässä Helmi Kalliomäen askeleet olivat kevyet. Kuva: Laura Parkko

Yhteensä harjoituskertoja tu­lee noin 10 sisältäen kilpailut. Harjoituskerta on 60-90 min mittainen. Juoksukoulussa läh­detään liikkeelle kestävyys­juoksun perusasioista: juoksu­tekniikasta, taktiikasta, oikeasta harjoittelusta ja kilpailuista.

Tärkeintä on löytää jokaisel­le sopiva ryhmä oman vauhdin mukaan, jottei liian hiljainen vauhti kyllästytä ja toisaalta lii­an kova vauhti vie mehuja heti alkumetreillä.

Ryhmät on jaettu kolmeen eri tasoon. Ykköstasolla juoksevat he, ketkä ovat juosseet kilpaa pitkiä matkoja jo aiemmin. He juoksevat myös pidempiä lenk­kejä.

Kakkostasolla juoksevat he, ketkä pitävät kovasti juoksemi­sesta, mutta eivät vielä ole juu­rikaan kilpailleet. Tällä tasolla pääsee testaamaan omaa vauh­tia, jos vaikka innostuisi osallis­tumaan kilpailuihinkin.

Kolmostasolla on pääsääntöi­sesti pienempiä, ja tavoitteena on kasvattaa kuntoa. Pieni hen­gästyminen ei haittaa.

Kaikkia tasoja yhdistää juok­semisen ilo.

Yleisurheilua

Ilmoittautuminen Kajon kesän yleisurheiluryhmiin on myös al­kanut. TAHTO-, KYKY- ryh­missä perehdytään yleisurhei­lulajeihin. TAITO -ryhmissä jatketaan yleisurheilun lajitai­tojen harjoittelua monipuolisen tekemisen kautta.

SISU-ryhmissä kehitetään lasten perusliikuntataitoja, ke­honhallintaa ja opetellaan yh­dessäoloa. Leikkien ja pelien kautta koetaan liikunnan iloa ja onnistumisen elämyksiä.

INTO -ryhmissä tutustutaan leikkien ja pelien kautta yleis­urheilun maailmaan harjoitellen muun muassa heittoja, hyppyjä ja juoksua. Samalla kehitetään monipuolisesti lasten peruslii­kuntataitoja.

Artikkelin aloituskuvassa Timo Lehmusmetsä vetää juoksuporukkaa. Takana varmistaa Suvi Kalliomäki. Kuva: Laura Parkko

  • Laura Parkko
Jaa artikkeli: